Kennisvalorisatie

Missie

De komende jaren zullen de drie partners hun gezamenlijke inbreng in de valorisatie en innovatie in de regio Zuid-Holland en in Europa versterken door een aantal activiteiten en initiatieven te bundelen en hun complementaire competenties aan elkaar ter beschikking te stellen. Hiermee worden kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit vergroot. Ook zullen zij elkaar ondersteunen door bijvoorbeeld nieuwe bedrijven te verwijzen naar de voor hen meest geschikte biotoop.

Zuid-Holland

Zuid-Holland, met name de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, is een van Europa’s meest dynamische regio’s en vormt een sterk innovatiecluster. De provincie onderscheidt zich door de brede industriële basis, verspreid over een groot aantal technologiesectoren en door de aanwezigheid van de Rotterdamse haven. Met drie universiteiten, twee universitaire medische centra en meerdere hogescholen en kennisinstituten als TNO, kan de regio een belangrijke rol spelen in zowel de Nederlandse Topsectoren als de Europese Grand Challenges.

Innovatie en ondernemerschap

Rondom de universiteiten en hun UMC’s zijn de afgelopen jaren concentraties ontstaan van innovatie en ondernemerschap. Het BioScience Park Leiden (85 bedrijven) beschikt over incubators en een accelerator en behoort tot de top-5 scienceparken in Europa. Het jonge Science Port Holland (regio Delft-Rotterdam) is één van de snelst groeiende scienceparken, Yes Delft is een uiterst succesvolle incubator, het Erasmus Medisch Centrum bouwt een incubator uit en rond de Rotterdamse Erasmus universiteit wordt op dit moment in snel tempo een incubator opgericht.

Valorisatie-organisaties

De drie universiteiten en de twee gelieerde universitaire medische centra LUMC en Erasmus MC beschikken elk over een sterke valorisatie-organisatie, specifiek gericht op de kennisoverdracht en innovatie op hun specifieke terreinen. In elk van de drie universiteiten liggen de zwaartepunten anders  en daardoor zijn de competenties van de drie valorisatie-organisaties in hoge mate complementair. Zo is bij de Erasmus Universiteit het ondernemerschapsonderwijs sterk ontwikkeld, is Delft sterk gericht op company creation en heeft Leiden een focus op kennisbescherming en licensering van octrooien.  

Contact

Vragen over de samenwerking?
Klik hier