Onderzoek

Missie

De Strategische Alliantie zal de al bestaande, succesvolle, samenwerking op onderzoeksgebied verder intensiveren en uitbouwen en nieuwe samenwerkingsverbanden op onderzoeksgebied faciliteren en stimuleren. Deze nieuwe samenwerkingsverbanden richten zich vooral op de belangrijke maatschappelijke thema’s van de 21e eeuw. Om de belangrijke wetenschappelijke en maatschappelijke vragen van nu te doorgronden en aan te pakken is een multidisciplinaire aanpak nodig waarbij fundamentele en toepassingsgerichte kennis elkaar versterken. Onderzoekssamenwerking biedt bovendien een sterkere uitgangspositie om blijvend mee te draaien aan de wereldtop.

De Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam liggen fysiek dicht bij elkaar en zijn inhoudelijk en qua benadering in hoge mate complementair. Dit biedt kansen om samen te werken op onderzoeksgebieden die elkaar uitstekend kunnen aanvullen en die juist vanwege het multidisciplinaire karakter uitstekend kunnen inspelen op de grote maatschappelijke vraagstukken van het Europese onderzoeksbeleid 2020 en het Nederlandse Topsectorenbeleid. Deze maatschappelijke vraagstukken richten zich onder andere op veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Op een aantal van deze discipline-overstijgende gebieden zijn multidisciplinaire centers opgericht. Dit moet leiden tot een sterkere positionering en profilering van deze specifieke gebieden binnen de alliantie. 

Contact

Vragen over de samenwerking?
Klik hier