Onderwijs

Samenwerking op onderwijsgebied tussen de drie universiteiten bestaat al lang: de drie universiteiten kennen een aantal volledig gemeenschappelijke opleidingen en opleidingen en tracks waarin ze nauw samenwerken. Door de accenten die elke universiteit in de opleiding legt, vullen de universiteiten elkaar uitstekend aan. 

De drie universiteiten willen hun onderwijsaanbod verbreden en aantrekkelijker maken. Voor studenten uit Leiden, Delft en Rotterdam wordt het gemakkelijker om onderwijs en vakken naar keuze op de drie universiteiten te volgen.
In het masteronderwijs gaan ze de al bestaande samenwerking uitbouwen en specialismen afstemmen. Ze ontwikkelen nieuwe multidisciplinaire tracks, minoren en masteropleidingen, die inspelen op de maatschappelijke thema’s van Horizon 2020 (EU-agenda) en de Topsectoren (NL). Ook voor professionele doelgroepen ontwikkelen ze onderwijs, bijvoorbeeld post-initiële masters. Veel van deze onderwijsinitiatieven zullen worden uitgevoerd binnen de centers.

In het Center for Education and Learning werken o.a. onderwijskundigen en didactici samen op het gebied van de kwaliteit van onderwijsgevenden in het universitair onderwijs, het doen van onderzoek naar maatregelen op het gebied van studiesucces in het academisch onderwijs en naar online learning.

Bacheloropleidingen

Gezamenlijke opleidingen
Life Science & Technology (Leiden + TU Delft)
Molecular Science & Technology (Leiden + TU Delft)
- Nanobiology (TU Delft + Erasmus)

Samenwerking in opleidingen
- Informatica en economie (Bachelorvariant Leiden + Erasmus)
- (Technische) Wiskunde (Leiden + TU Delft)

Masteropleidingen en -tracks

Gezamenlijke opleidingen
- Industrial Ecology (Leiden + Delft)

Samenwerking in opleidingen
- Bioinformatica (Leiden + Delft)
- Chinese Economy and Business (Erasmus + Leiden)
- Research in Astronomy (Leiden + Delft)

Minoren

Security, Safety and Justice (Delft)
(Campus Den Haag en TU Delft. Open voor studenten van andere universiteiten)

Medical Delta Minoren:
Minor Geneeskunde
Minor Dokter van de Toekomst

PhD (Graduate School)

Casimir Research School (Natuurkunde; Leiden + Delft)

 

Contact

Vragen over de samenwerking?
Klik hier