Vernieuwing campus Woudestein

Vernieuwing

De Erasmus Universiteit Rotterdam verwacht de komende jaren een forse groei. De campus is toe aan een kwalitatieve upgrade van buitenruimte en voorzieningen. Daarom zijn er ambitieuze plannen ontwikkeld om het universiteitsterrein, campus Woudestein, de komende twee decennia ingrijpend te herstructureren. Met deze plannen breidt de universiteit haar positie als internationaal georiënteerde universiteit verder uit en neemt een goede concurrentiepositie in ten opzichte van internationale universiteitscampussen.

Bruisende campus

De campus wordt in twee sferen ingericht, een landschappelijke en een stedelijke sfeer. Op het terrein komt huisvesting voor internationale studenten en voorzieningen voor studie, cultuur en recreatie. Ook komen er  kantoren, een hotel, een bruisende ontmoetingsplek (Erasmus Plaza) en horecavoorzieningen. Het terrein wordt autoluw en volledig openbaar en vrij toegankelijk, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Zo wordt de Rotterdamse campus een aantrekkelijke plek om te studeren, te werken en te wonen.

Duurzaam

De Erasmus Universiteit heeft de ambitie om tot de meest duurzame campussen van Nederland te behoren en streeft naar de realisatie van een energieneutrale campus. 
De EUR schaart zich daarmee achter de ambitie van de stad Rotterdam de CO2-uitstoot te verminderen en heeft de ‘Samenwerkingsovereenkomst duurzaam ontwikkelen Rotterdam 2010’ ondertekend.

Meer informatie

De website Campus in Ontwikkeling
Projectleiders van deze renovatie vertellen u graag over de plannen en de reeds gerealiseerde vernieuwing. Neem voor een interviewaanvraag contact op met de centrale persvoorlichters van de EUR.

Meld je aan

voor de wekelijkse nieuwsbrief.

Aanmelden

Volg de Erasmus Universiteit

op Twitter.

Volgen