Waar moraal, religie, politiek en economie elkaar ontmoeten

Waar moraal, religie, politiek en economie elkaar ontmoeten

Onderzoek en onderwijs op het snijvlak van moraal, religie, politiek en economie: dat gaat prof. dr. Govert Buijs doen als bijzonder hoogleraar Christelijke filosofie aan de Faculteit der Wijsbegeerte.

Buijs is per 1 september 2017 benoemd op deze leerstoel, die is ingesteld door Stichting voor Christelijke Filosofie. Deze leerstoel past goed bij de oriëntatie van de Faculteit der Wijsbegeerte. Het perspectief van de leerstoel verrijkt het onderwijs en onderzoek aan deze faculteit, vooral op het terrein van de praktische filosofie en de wijsgerige reflectie op grote maatschappelijke thema’s. 

Binnen de opleidingen van de faculteit worden de vraagstukken die de christelijke filosofie aan de orde stelt nadrukkelijk gethematiseerd, zoals de aard en grenzen van wetenschappelijke kennis en allerlei maatschappelijke thema’s op het snijvlak van politiek, economie en moraal. 

De ervaring leert verder dat de leerstoel voldoet aan een vraag van studenten binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor de Stichting voor Christelijke Filosofie vormt de Faculteit der Wijsbegeerte een voor de hand liggende discussiepartner en uitvalsbasis voor christelijke filosofie.

Govert Buijs over zijn leerstoel in Rotterdam: ‘Binnen de diverse maatschappijwetenschappen zoals die in Rotterdam sterk vertegenwoordigd zijn, wordt momenteel afscheid genomen van heel beperkte mensbeelden die in de afgelopen decennia dominant waren. Thema’s als geluk, sociale preferenties en een breed welvaartsbegrip staan op de agenda en Rotterdam vervult hierin een voortrekkersrol. Het lijkt me erg boeiend om vanuit een levensbeschouwelijk perspectief met die ontwikkeling mee te denken.’

Meer over zijn benoeming en christelijke filosofie op de site van de Faculteit der Wijsbegeerte

Over Govert Buijs
Govert Buijs (1964) studeerde politieke wetenschappen, filosofie en theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en het Institute for Christian Studies in Toronto (Canada). Hij promoveerde in 1998 cum laude aan de Faculteit der Wijsbegeerte, Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift 'Tussen God en duivel: Totalitarisme, politiek en transcendentie bij Eric Voegelin'. Na zijn promotie vervulde hij verschillende functies als onderzoeker en docent. In 2011 werd Govert Buijs benoemd tot hoogleraar op de Kuyperleerstoel aan de Vrije Universiteit. In 2016 volgde zijn benoeming op de Goldschmeding Chair aan dezelfde universiteit. Zijn werkzaamheden in Rotterdam zal hij combineren met deze laatste leerstoel. Zijn belangstelling gaat uit naar de rol van religie en moraal binnen politiek en economie.

Meer informatie

Persvoorlichting Faculteit der Wijsbegeerte, Evaline Bender, bender@eur.nl | 010 - 408 89 80