Wat betekent meedoen aan cultuur?

Wat betekent meedoen aan cultuur?

Discussies over de waarde voor individu en samenleving van actieve deelname aan kunst en cultuur moeten een wetenschappelijke basis krijgen. Dat stelt bijzonder hoogleraar Betekenis van cultuurparticipatie Evert Bisschop Boele in zijn oratie op vrijdag 6 oktober 2017 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel is ingesteld door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

Bisschop Boele onderzoekt specifiek actieve participatie in het domein van kunst en cultuur. De focus van de leerstoel ligt op hoe specifieke individuen in hun gedrag, in een tijds- en plaatsbepaalde context, betekenis geven aan cultuur.

Met de leerstoel bevorderen het LKCA en de Erasmus Universiteit Rotterdam de wetenschappelijke belangstelling voor cultuurparticipatie. De leerstoel moet in het bijzonder bijdragen aan het onderzoek naar de betekenis van cultuurparticipatie voor onder meer identiteit, zingeving en sociale relaties in onze geglobaliseerde kennis- en netwerksamenleving. De leerstoel slaat daarbij een brug tussen wetenschappelijk onderzoek en de culturele, maatschappelijke en beleidsmatige praktijk.

De volledige tekst van de oratie is vanaf 6 oktober downloadbaar op www.lkca.nl.

Lees verder

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 408 1216 E press@eur.nl

LKCA, Michiel de Wit, T 030 – 7115100, E michieldewit@lkca.nl,