Website Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management LIVE

Website Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management

Hoe gaan we om met de explosie van data in onderzoek en onderwijs in Nederland? Hoe slaan we alles zorgvuldig op zodat het toegankelijk blijft voor hergebruik, ook op lange termijn? Hoe borgen we wetenschappelijke integriteit? Het LCRDM faciliteert een landelijke aanpak van research datamanagement. 

Wat doet het Landelijk Coördinatiepunt?

Het Landelijk Coördinatiepunt ondersteunt de ontwikkeling en uitvoering van research datamanagementbeleid voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland en stimuleert samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden. Nauwe samenspraak met onderwijs- en onderzoeksinstellingen is daarbij cruciaal. Zo kan Nederland tot een efficiënte en effectieve ontwikkeling en uitvoering van beleid voor management van onderzoeksdata komen. Hoe bereiken we dit doel? Via het verzamelen en verspreiden van kennis en informatie, het bijeenbrengen van de juiste personen, het faciliteren van bestaande initiatieven, het ontsluiten van expertise en monitoren van ontwikkelingen.

Kernvraagstukken

Management van onderzoeksdata kent vele aspecten. Samen met de instellingen zijn 5 vraagstukken geïdentificeerd die het Landelijk Coördinatiepunt aanpakt: faciliteiten en data-infrastructuur, juridische aspecten en zeggenschap, financiën, bewustwording voordelen en ondersteuning en begeleiding van de onderzoeker.

Lees verder op:

https://www.surf.nl/innovatieprojecten/duurzame-data/landelijk-coordinatiepunt-research-data-management.html

Bezoek de website van het LCRDM:

https://www.lcrdm.nl/