Wereldgemeenschap op Erasmus Universiteit

Official Welcome international students 201`7

Van Afghanistan tot Zwitserland: de studentenpopulatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt steeds diverser. Een toenemend aantal studenten uit de hele wereld maakt deel uit van de studentengemeenschap, belangrijk voor zowel Nederlandse als internationale studenten. Dat blijkt onder andere uit de jaarlijkse telling van het aantal studenten op 1 oktober. Ook zit het aantal studenten bij de Faculteit der Wijsbegeerte sterk in de lift.

De Erasmus Universiteit telt momenteel meer dan 115 nationaliteiten. Veruit de grootste groep is nog steeds de Duitse studenten (922), maar het aantal studenten uit landen als India, Noorwegen, Spanje en Vietnam neemt snel toe. Zo waren op de Erasmus Universiteit in 2014 nog 48 studenten uit India (een van de doellanden), nu zijn dat er 349. Het aantal Vietnamese studenten is gegroeid van 18 in 2014 tot 67 nu. Verder telt de universiteit voor het eerst studenten uit Madagaskar, Panama, Saoedi-Arabië en Tunesië.

Een zo divers mogelijke ‘international classroom’ is van belang voor zowel Nederlandse als internationale studenten. Kristel Baele, voorzitter van het College van Bestuur: “Wij zijn ervan overtuigd dat onderwijs en onderzoek gebaat zijn bij een brede diversiteit aan onderzoekers, studenten en medewerkers. Het gaat om de kracht van het verschil: individuen die elk hun eigen meningen, kennis en ervaring meebrengen. Wij willen een academische omgeving bieden waar iedereen zich thuis voelt en iedereen zichzelf optimaal kan ontwikkelen.”

Het aantal Nederlandse studenten bedroeg op 1 oktober ruim 23.000, het aantal internationale studenten kwam uit op 5628, 10 procent meer dan op dezelfde datum vorig collegejaar. Dat komt niet alleen door de populariteit van het gehele universitaire onderwijs in Nederland, maar ook het toegenomen aantal Engelstalige bachelor- en masterprogramma’s in Rotterdam. Daarnaast blijkt de goede reputatie van de universiteit een rol te spelen. Een andere verklaring is de groeiende internationale reputatie van Rotterdam. Net als vorig jaar komt 1 op de 5 studenten uit het buitenland.

Groei bij Wijsbegeerte

Uit de 1 oktobertelling blijkt verder dat het aantal studenten bij de Faculteit der Wijsbegeerte sterk toeneemt. Vooral dankzij de introductie van het Double Degree with Philosophy-programma (waarbij studenten van andere opleidingen tegelijkertijd filosofie kunnen studeren) is het aantal studenten toegenomen van 421 in 2014 tot 763 nu. (zie ook het interview in EM met interim-decaan Frank van der Duijn Schouten)

Het College van Bestuur heeft altijd groot belang gehecht aan filosofie als wetenschapsgebied voor de universiteit. Om een goede toekomst voor dit wetenschapsgebied te verzekeren wordt er gewerkt aan een duurzame ontwikkeling van het opleidingsportfolio en het aantrekken van nieuw wetenschappelijk talent.

Meer dan 10.000 masterstudenten

Andere cijfers uit de 1 oktober-telling:

  • de Erasmus Universiteit telt voor het eerst meer dan 10.000 masterstudenten (10.238, +2,5 procent). Er is de afgelopen jaren extra ingezet op masteronderwijs om zo het internationale profiel te versterken. Het aantal bachelorstudenten stijgt met 9 procent;
  • het totaal aantal studenten neemt met bijna 7 procent toe tot 27.178;
  • vorig jaar telde de Erasmus Universiteit voor het eerst meer vrouwelijke dan mannelijke studenten (50,3 tegen 49,7 procent). Dit jaar vergroten de vrouwen hun aandeel tot 51,2 procent.

Huisvesting internationale studenten

Volgens collegevoorzitter Kristel Baele is de huisvesting van internationale studenten zeker een aandachtspunt. Waar er tot voor kort weinig problemen waren hebben ze nu in Rotterdam vaak moeite om een geschikte kamer te vinden. Dat wordt niet alleen veroorzaakt door het toenemend aantal (internationale) studenten, maar zeker ook door de overspannen woningmarkt. “Nu het betaalbare aanbod achterblijft bij de vraag werken we hard aan nieuw beleid rond de huisvesting van internationale studenten. Ik vind het erg belangrijk dat internationale studenten zich thuis kunnen voelen in de stad, met goede huisvesting en genoeg mogelijkheden voor ontspanning.”

Afgelopen jaar heeft de Erasmus Universiteit via diverse marktpartijen een uitbreiding (+64%) van het contingent kamers weten te bewerkstelligen. Komende periode wordt onderzocht in huisvesting kan worden uitgebreid. Xior heeft recent net buiten campus Woudestein nieuwe studentenhuisvesting gerealiseerd voor internationale studenten en Housing Anywhere reserveert kamers voor studenten uit het buitenland. Ook wordt potentiële studenten op het hart gedrukt op tijd te beginnen met het zoeken van een kamer.

Check de bijgevoegde factsheet voor alle data.

Over de 1 oktober-telling

Jaarlijks maakt elke universiteit op 1 oktober de balans op van het aantal studenten en inschrijvingen. De 1 oktober-telling is een momentopname; de cijfers kunnen daarna nog iets wijzigen, omdat de registratie van studenten een doorlopend proces is waarbij er correcties op het verleden toegepast worden.

Official Welcome 2017
Official Welcome 2017
Official Welcome 2017
Official Welcome 2017
Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen