Werken aan slimme oplossingen voor de Rotterdamse buitenruimte met het governance design lab

Werken aan slimme oplossingen voor de Rotterdamse

Betrokken burgers, ambtenaren en andere partijen gaan samen in een governance design lab werken aan slimme oplossingen om gezamenlijk de publieke buitenruimte te beheren. Het lab is een initiatief van de Erasmus Governance Design Studio (EGDS), van de Erasmus Universiteit Rotterdam en is in samenwerking met Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam opgericht. Dit eerste governance design lab wordt mede mogelijk gemaakt door de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken.

Samenwerking met betrokken burgers krijgt een steeds prominentere plaats in beleidsvorming en uitvoering. In een governance design lab wordt gezocht naar slimme manieren waarop burgers, gemeente en maatschappelijke organisaties gezamenlijk verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de publieke ruimte.

Het design lab worden twee projecten uitgevoerd. Het eerste project verkend welke manieren van zelfbeheer al bekend zijn binnen de gemeente Rotterdam en op welke wijze de samenwerking met burgers wordt vormgegeven. Dit leidt tot meer inzicht in welke strategieën wel en niet effectief zijn om zelfbeheer van het groen te stimuleren.

Wijktuinman

In het tweede project staat het zelfbeheer in de groenvoorziening centraal. Door het aanstellen van een zogenaamde Wijktuinman in de wijk Crooswijk wil Stadsbeheer burgers beter faciliteren bij het zelf beheren van openbare groen. De EGDS is hierbij betrokken om te kijken hoe het werkt en te schaven aan de rol van Wijktuinman. Dit project heeft een sterk ontwerpend karakter. Dit betekent dat in co-creatie met betrokken partijen (burgers, woningbouw en gemeente) gezamenlijk een optimaal profiel van de Wijktuinman wordt gevormd.

Governance design lab

Dit eerste governance design lab wordt mede mogelijk gemaakt door de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken. Het is de bedoeling dat er meerdere design labs rondom andere concrete beleidsvraagstukken worden opgestart. De Erasmus Governance Design Studio is een initiatief van het Departement Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en wordt geleid door prof.dr. Arwin van Buuren. De Studio richt zich op het ontwikkelen en toepassen van ontwerpgerichte methoden die helpen om bestuurskundige en sociologische kennis te vertalen in oplossingen voor vraagstukken waar het openbaar bestuur mee worstelt (www.erasmusgds.com)

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties Erasmus School of Social and Behavioural Sciences | kooistra@essb.eur.nl | +31 10 408 2135