Werkloosheid daalt, maar niet bij ouderen

Werkloosheid daalt, maar niet bij ouderen

De term pechgeneratie is steeds meer van toepassing op oudere werklozen die al twee jaar of langer zonder baan zitten. Als laatsten in de rij in deze economisch betere tijden lukt het ze maar mondjesmaat weer aan de slag te komen. Het aantal werklozen dat twee jaar of langer thuis zit, daalt heel langzaam, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau van Statistiek. Bijna 70 procent van hen is 45-plus.

Volgens Jan van Ours, hoogleraar toegepaste economie, in het bijzonder arbeid, gezondheid en welzijn, aan Erasmus School of Economics, hebben ouderen last van verkeerde beeldvorming bij werkgevers. ‘Werkgevers zijn bang dat ze opdraaien voor de ziektekosten van oudere werknemers, die vaker ziek zouden zijn dan jongeren. Beide aannames kloppen trouwens niet. Ouderen zijn niet vaak ziek en er zijn allerlei subsidieregelingen om werkgevers te stimuleren ouderen aan te nemen.'

Meer informatie

Zie hieronder het volledige artikel zoals verschenen in de Volkskrant, d.d. 15 mei 2017.