Zodra je de universiteit verlaat, kun je beginnen met teruggeven

Sommige universiteitsstudenten beginnen tijdens of vlak na hun studie terug te geven aan de maatschappij. Minguel Baker is één van hen. Hij is projectcoördinator bij Stichting Move: een stichting die basisschoolkinderen uit kansarme buurten stimuleert om hun eigen talenten te ontdekken en daarmee iets goeds doet voor hun buurt of samenleving.  Move is een onderdeel van de Erasmus Sustainability Hub.

Kun je het doel van de stichting Move uitleggen? 
'
Het is een landelijke stichting, elke stad heeft zijn eigen afdeling. We richten ons op basisschoolkinderen uit kansarme of financieel benadeelde scholen of gezinnen. Niet elk kind wordt aangemoedigd om zijn talenten te ontdekken. Hier helpen we graag mee: we starten samen met schoolklassen kleine projecten op. Ook dagen we de kinderen uit om te proberen hun omgeving op kleine schaal te beïnvloeden, in hun eigen straat of buurt. Ze kunnen bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd organiseren, of een spelavond in het lokale bejaardentehuis om te socialiseren met ouderen. Alle projecten hebben een zekere maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast is vorig jaar het programma Move Your World van start gegaan, waarbij tieners van het VMBO in plaats van basisscholen zijn betrokken. Rotterdam is een interessant gebied, omdat we een groter aantal VMBO-scholen hebben, veel meer dan andere grote steden zoals Utrecht of Amsterdam. En in Rotterdam groeit 1 op de 4 kinderen in armoede op'.

Lukt het altijd om alle projecten tot een goed einde te brengen?
'
Ja, elk project doet dat op zijn eigen manier. Soms is de sociale impact op de gemeenschap groter, soms kleiner. Maar over het geheel genomen is het resultaat zeer positief. De kinderen doen alles: van brainstormen tot ontwerpen tot organiseren. Elk project kost ongeveer vijf maanden, en we voeren ongeveer zes projecten per semester uit. De opzet is erg bottom-up. Leerlingen die als vrijwilliger die projecten begeleiden en begeleiden'.

Waarom wil je dit doen?
'
In 2010 ben ik begonnen met mijn studie sociologie. Aan het eind van mijn BA bleek dat ik wat praktische kennis miste. Ik koos voor een MA aan de Universiteit Utrecht en begon in mijn vrije tijd een stage bij Move. Dat was precies wat ik zocht: een plek waar ik mijn academische kennis van de sociologie kon vertalen naar de praktijk. 
Ik ben opgegroeid met het idee dat je op een positieve manier moet participeren in de maatschappij om een bijdrage te leveren, om anderen te helpen. Mijn eerste MA-diploma, 'Grootstedelijke vraagstukken en beleid', ging over dezelfde onderwerpen die we bij Move zien: armoede en ongelijkheid in grote steden, en hoe om te gaan met deze onderwerpen. Nu rond ik mijn tweede MA in Utrecht af, die gaat over jeugdbeleid en risicovol gedrag en aanverwante onderwerpen. Waarom beginnen jongeren te roken of vernielen?  Welk beleid werkt het beste om risicogedrag te voorkomen?'

'We vallen onder de sociale tak van 'klimaatdoelstellingen' omdat we helpen bij het organiseren van sociale projecten in Rotterdam. Het gaat ook over bewustwording en iets doen voor je stad'

Alumnus Minguel Baker

Project coördinator bij Move

Wat is je goal of droom?
'
Mijn moeder had een collega die veel voor de stad deed, die veel mensen op veel verschillende manieren hielp. 500 mensen bezochten zijn begrafenis, waaronder de burgemeester en enkele staatssecretarissen. Ik heb dat altijd in gedachten: hoe je je leven lang hulp en verandering biedt, betekent dat mensen je zullen herinneren. Nu zie ik dat het soms heel moeilijk is om goede ideeën in de praktijk te brengen. We hebben te maken met veel bureaucratische rompslomp, die het proces vertraagt. Er is een verschil tussen beleid en uitvoering, het zou mooi zijn om een brug te slaan tussen deze werelden.'

Waarom maakt dit project deel uit van the sustainability hub?
'We vallen onder de sociale tak van 'klimaatdoelstellingen' omdat we helpen bij het organiseren van sociale projecten in Rotterdam. Het gaat ook over bewustwording en iets doen voor je stad. De locatie op het sustainability hub (op campus Woudestein) is leuk. Studenten die geïnteresseerd zijn in ons programma kunnen langskomen voor informatie. Iedereen is welkom om deel te nemen aan de projecten. Het is een leuke buitenschoolse activiteit: je leert hoe je kennis naar de praktijk vertaalt, hoe je met kinderen werkt (wat moeilijker is dan je misschien denkt!), en het is een goede aanvulling op je cv. Hoe meer studenten meedoen, hoe meer we kunnen bereiken'.

Meer informatie

Meer informatie over Stichting Move vindt u op hun website of bezoek het sustainability hub op campus Woudestein. Kom meer te weten over studenten die een bijdrage leveren aan de samenleving bij Challenge Accepted.

Minguel Baker is al lid van EUR Connect, gaat u zich ook aansluiten bij ons studenten- en alumninetwerk?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen