Hoogtepunten uit de Psychologie

Fact checking & myth busting

Naam van de minor:

Hoogtepunten uit de Psychologie

Code:

MIN-ESSBP01

Taal:

Nederlands

Penvoerende opleiding:

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

niet van toepassing

Toegang:

Zie toelatingsmatrix

Inhoud

De psychologie is een breed vak met verschillende subdisciplines, zoals sociale psychologie, persoonlijkheidspsychologie en ontwikkelingspsychologie. Tijdens deze minor maken studenten kennis met een aantal psychologische fenomenen uit het leven van alledag. Voorbeelden van vragen die aan bod komen zijn: hoe betrouwbaar is ons geheugen? Heeft het zin om hard na te denken, of kun je beter op je intuïtie vertrouwen? Waarom wordt de ene persoon topsporter en de andere niet? Wat is normaal en abnormaal? Kunnen sommige mensen echt de toekomst voorspellen?

Doelstelling:

Aan het einde van de minor dienen deelnemers bekend te zijn met de behandelde onderwerpen. Kennisname van die bloemlezing moet tevens inzicht geven in de aard van de psychologie als wetenschappelijke discipline. Daarom kunnen deelnemers onderscheid maken tussen wetenschappelijke kennis en huis-tuin-en-keuken psychologie. 

Specifieke kenmerken:

Er zijn geen vooropleidingseisen voor het succesvol afronden van de minor. Wel moet worden bedacht dat er aandacht zal zijn voor de wetenschappelijke methodologie. Verder zal de literatuur voor een deel Engelstalig zijn.

Organisatie

Maximum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor:

100

Minimum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor:

30

ECTS:

15 De minor bestaat uit één onderwijseenheid die 15 ECTS telt. Wekelijks is er een college en wellicht soms een werkgroepsbijeenkomst. Gedurende de minor dient de deelnemer een aantal opdrachten te maken.

Communicatie:

2-4 contacturen per week

Toetsing

Het eindcijfer wordt opgebouwd uit een constellatie van voornamelijk schriftelijke opdrachten en een juist-onjuisttoets. Contactinformatie

Contactpersoon:

Prof.dr. E.G.C. Rassin
rassin@essb.eur.nl
010 - 408 8709
Kamer T13-46


Facultaire website:

PsyWeb