Arbeidsrecht en Reorganisatie

Reorganisatie op locatie

Naam van de minor:

Arbeidsrecht en Reorganisatie

Code:

RMIN01

Taal:

Nederlands

Penvoerende opleiding:

Erasmus School of Law (ESL)

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

Geen; een bijdrage wordt geleverd door het bedrijfsleven en gastdocenten

Toegang:

Zie toelatingsmatrix

Inhoud

Ben je op zoek naar een uitdagende minor waarin je de kans wordt geboden om een kijkje te nemen in de keuken van bedrijven als Coca Cola, Havenbedrijf Rotterdam, Rabobank, RET, Siemens, Shell of Sodexo? En heb je altijd al eens aan de hand van een reorganisatiedossier de dynamiek en de hectiek van een reorganisatie (en het arbeidsrecht) willen ervaren? Dan is de minor Arbeidsrecht en Reorganisatie echt iets voor jou!

Reorganisaties zijn - groot en klein - aan de orde van de dag. Zo zijn het afgelopen jaar bijvoorbeeld bij ING, ABN Amro, KLM, Blokker en de Belastingdienst reorganisaties aangekondigd. Onder invloed van marktontwikkelingen op landelijk en/of mondiaal niveau, kopen bedrijven concurrenten op of worden zij gedwongen af te slanken, waardoor nieuwe en vaak ingrijpende beslissingen moeten worden genomen over de wijze waarop het bedrijf/concern met zijn personeel verder zal gaan. Vaak leidt dit tot gedwongen ontslagen of overplaatsingen. Uit deze activiteiten vloeit een reeks van vragen voort die vanuit diverse academische disciplines benaderd kunnen worden. De minor Arbeidsrecht en Reorganisatie heeft voornamelijk een juridische, arbeidsrechtelijke, insteek. Ingegaan zal worden op het arbeidsrecht dat op reorganisaties betrekking heeft. Daarbij komen leerstukken als (collectief) ontslagrecht, cao en sociaal plan, medezeggenschapsrecht, wijziging van de arbeidsovereenkomst en overgang van onderneming aan bod. In de minor zullen ook niet-juridische (bedrijfskundige, economische of sociaalwetenschappelijke) aspecten van reorganisaties worden behandeld. Naast het theoretische deel wordt de praktijk zeker niet uit het oog verloren. Studenten zullen namelijk bij één van de deelnemende ondernemingen (onder andere Coca Cola, Havenbedrijf Rotterdam, Rabobank, RET, Siemens, Shell of Sodexo) een reorganisatiedossier onder zich nemen, waarbij studenten na een introductie over de onderneming te hebben gekregen in groepjes de specifieke reorganisatievraagstukken uit het dossier gaan oplossen. Kortom: ‘law in the books’ kan direct ‘in action’ worden gebracht. Voorts zullen diverse gastdocenten uit de beroepspraktijk (bijv. een advocaat, communicatiedeskundige en bestuurder van Abvakabo FNV) een college verzorgen over hun ervaringen op het gebied van reorganisaties. Ook voor studenten die geen juridische achtergrond hebben, is de minor Arbeidsrecht en Reorganisatie toegankelijk. Voor wie eens actief wil kennismaken met de ‘ins and outs’ van het arbeidsrecht dat betrekking heeft op een reorganisatie, is deze minor een absolute aanrader. Juist omdat wij grote bedrijven bereid hebben gevonden ons een kijkje in de keuken te geven, en wij ten behoeve van die bedrijven aan de slag gaan met aspecten uit echte reorganisatiedossiers, vragen wij een serieus commitment van studenten die meedoen aan de minor. Voor deze minor geldt een aanwezigheidsverplichting. Je krijgt er intensief, kleinschalig onderwijs en een onvergetelijke praktijkervaring voor terug!

Leerdoelen:

Na dit vak kan de student:
 • Een reorganisatieproces vanuit arbeidsrechtelijk oogpunt beschrijven.
 • Uiteenzetten welke arbeidsrechtelijke vraagstukken rijzen bij een reorganisatie.
 • Beoordelen en beargumenteren welke medezeggenschapsorganen rechten hebben bij een reorganisatie.
 • De rechten van de ondernemingsraad of een ander medezeggenschapsorgaan bij een reorganisatie uitleggen en toepassen op een concrete casus, mede aan de hand van jurisprudentie.
 • Op een situatie waarin een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is de Wet Cao en de Wet AVV toepassen, mede aan de hand van jurisprudentie.
 • Uiteenzetten hoe een sociaal plan juridisch wordt gekwalificeerd en wat de rol is van een sociaal plan bij een reorganisatie.
 • De kenmerken van de verschillende manieren waarop een arbeidsovereenkomst in geval van bedrijfseconomische redenen kan eindigen en de wijze waarop ze zich onderling tot elkaar verhouden toelichten.
 • De verschillende manieren waarop een arbeidsovereenkomst in geval van bedrijfseconomische redenen kan eindigen met elkaar vergelijken en toepassen op een concrete casus.
 • In een concrete casus beoordelen en beargumenteren of sprake is van een collectief ontslag en wat daarvan de gevolgen zijn.
 • In een concrete reorganisatiecasus beoordelen en beargumenteren of een werkgever eenzijdig arbeidsvoorwaarden mag wijzigen, mede aan de hand van jurisprudentie.
 • In een concrete casus beoordelen en beargumenteren of sprake is van een overgang van onderneming en wat daarvan de gevolgen zijn, mede aan de hand van jurisprudentie.
 • Ook vanuit andere disciplines dan de rechtswetenschap (bedrijfskunde, economie of sociale wetenschap) reflecteren op vraagstukken die bij een reorganisatie (kunnen) rijzen.
 • In groepsverband een praktijkgericht ‘reorganisatiedossier’ op gestructureerde wijze uitwerken en presenteren.
 • Aan een bedrijf, zowel schriftelijk als mondeling in een presentatie, een concreet advies geven over arbeidsrechtelijke vraagstukken bij een reorganisatie (in het bijzonder met betrekking tot (collectief) ontslagrecht, het sociaal plan, medezeggenschapsrecht, wijziging van de arbeidsovereenkomst en overgang van onderneming).

Organisatie

 • Maximum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor:

  75 studenten

  Minimum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor:

  20 studenten
 • ECTS:

  15

Onderwijs werkvormen: 

Het studieprogramma wordt aangeboden in de vorm van een aantal hoorcolleges, gastcolleges en werk- en projectgroepen. In groepsverband zal tweemaal een bedrijfsbezoek plaatsvinden (op locatie). Het onderwijs zal overdag plaatsvinden (twee dagen per week). Voor deze minor geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle voornoemde onderwijsvormen

Onderwijsmateriaal:

Het onderwijsmateriaal bestaat uit: -       E. van Vliet en B. Filippo, Arbeidsrecht en Reorganisatie, BJu (laatste druk) .
-       Wetgeving sociaal recht 2017-2018, BJu (laatste druk).
-       Een jurisprudentiereader; deze zal via LawWeb ter beschikking worden gesteld.
-       Aanvullend onderwijsmateriaal dat via LawWeb ter beschikking zal worden gesteld.

Toetsing

Wijze van tentaminering: 

De minor wordt getentamineerd door middel van een beoordeling van de uitwerking van het reorganisatiedossier (per groep) en een schriftelijk tentamen. Alleen studenten die hebben deelgenomen aan het onderwijs en een uitwerking van het reorganisatiedossier hebben ingeleverd, kunnen deze minor afronden.

Contactinformatie

Contactpersoon:

Naam: mr. dr. E. van Vliet
E-mail: minorarbeidsrecht@eur.nl
Tel: (010) 408 1548
Kamer: M5-13

Facultaire website:

www.esl.eur.nl/onderwijs/opleidingen/minoren/www.lawweb.nl