Dood en Letsel: Voorkomen, Vergoeden en Vergelden

Naam van de minor:

Dood en Letsel: Voorkomen, Vergoeden en Vergelden

Code:

RMIN03

Taal:

Nederlands

Penvoerende opleiding:

Erasmus School of Law (ESL)

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

-

Toegang:

Zie toelatingsmatrix

Inhoud:

Vanuit veel wetenschappen is het nodige te zeggen over de vraag wanneer dood en letsel voorkomen, vergoed of vergolden moet worden. In deze verbredende minor brengen we deze inzichten bijeen, laten verschillende (gast)docenten hun licht er over schijnen, brengen we studenten aan de praat over de multidisciplinariteit van het onderwerp en confronteren we elkaar met tal van dilemma’s.

Leerdoelen/Learning objectives:

De student verkrijgt kennis van en inzicht in voorkoming, vergoeding en vergelding van letselschade, meer in het bijzonder:
 • Aansprakelijkheid voor dood en letsel;
 • De waarde van een mensenleven in economische zin;
 • De werkzaamheden van het OM bij medische fouten;
 • Onderzoek naar de doodsoorzaak;
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten: hoe te voorkomen en hoe te vergoeden;
 • Hoe komt een schadevergoeding tot stand;
 • Wat is het idee achter de letselschadekamer;
 • Overlijdensschade: wie kan wat vorderen;
 • De afhandeling van letselschadeclaims;
 • Verzekerbaarheid van dood en letsel en verzekeringsfraude.

Specifieke kenmerken/Specific characteristics:

Deze minor is met name interessant voor studenten die belangstelling hebben voor juridische, economische, ethische en maatschappelijke dimensies van dood, letsel en gezondheid en de achterliggende maatschappelijke vraagstukken. Er wordt geen opleidingsspecifieke voorkennis vereist. Wel dient men een goede passieve beheersing van het Engels te hebben omdat er Engelstalige teksten bestudeerd zullen worden. Aanwezigheid bij het onderwijs is verplicht en men dient 4 schriftelijke opdrachten in te leveren (waarvan 3 met een voldoende moeten zijn afgerond).

Organisatie

Maximaal aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor: 145
Minimum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor: niet van toepassing Aantal contacturen: 60 uur Aantal uren zelfstudie: 100 uur

Onderwijs werkvormen:

De onderwijscyclus bestaat uit twee keer vier weken onderwijs met drie keer per week college van twee uur en u levert een aantal schrijfopdrachten in.
Na vier weken volgt een week met een tussentoets en na nog eens deze vier weken volgt de eindtoets. Daarnaast maken schriftelijke opdrachten deel uit van het onderwijs. Gastdocenten zullen een belangrijk deel van de colleges verzorgen (te denken aan advocaten, rechters, artsen, onderzoekers, rekenaars, overheid, verzekeraars e.d.). Aanwezigheid bij het onderwijs is verplicht, evenals het inleveren van schriftelijke opdrachten. Voorts is uw inbreng in de colleges essentieel. De colleges zijn bovendien dé plek om vragen te stellen over de stof.

Onderwijsmateriaal:

De literatuur voor de minor wordt u ofwel beschikbaar gesteld via LawWeb ofwel indirect via een van de databanken van de universiteit. U hoeft dus geen syllabus of boek te kopen. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten, maar u moet wel het een en ander zelf digitaal opzoeken én uitprinten.

Toetsing

Wijze van tentaminering/Method of examination:

Tentaminering zal door middel van een schriftelijk open boek-tentamen plaatsvinden, waarbij het tentamen in twee delen uiteen zal vallen: een tussentoets en een eindtoets. De tussentoets is een open boek-tentamen van een uur dat plaatsvindt na vier weken onderwijs. In de tussentoets worden drie gerichte vragen gesteld. De stof voor de tussentoets omvat alle verplichte literatuur van de eerste vier weken. De eindtoets, die volgt na afloop van acht weken onderwijs, is ook een open boek-tentamen waarbij zeven gerichte vragen worden gesteld. De stof voor de eindtoets omvat álle verplichte literatuur. De eindtoets zal twee uur duren. De herkansing vindt plaats in de herkansingsperiode in één tentamen van drie uren. De herkansing is een open boek-tentamen en bestaat uit tien gerichte vragen.

Samenstelling van eindcijfer:

De tussentoets weegt voor 30% mee in het eindcijfer en de eindtoets voor respectievelijk 70% van het eindcijfer. Het cijfer voor de tussentoets is géén credit, maar een onderdeel van het tentamen en het blijft dus niet behouden voor opvolgende toetsen (ook niet voor de herkansing dus!).

Feedbackvorm:

Na iedere toets vindt een nabespreking plaats en de mogelijkheid tot inzage. Ook worden de schriftelijke opdrachten van feedback voorzien.

Contactinformatie

Contactpersoon:

Bij dit vak treden verschillende docenten op, met uiteenlopende disciplinaire achtergronden. De hoofdverantwoordelijke docenten zijn afkomstig van de Erasmus School of Law:
 • Prof. mr. S.D. Lindenbergh, Erasmus School of Law
 • Mw. mr.J.H.G. Verweij-Hoogendijk, Erasmus School of Law 
Als u vragen hebt, kunt u het beste contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar minordoodenletsel@law.eur.nl

Facultaire website:


www.esl.eur.nl/onderwijs/opleidingen/minoren/www.lawweb.nl