Fiscaal Ondernemingsrecht: Heb jij de Taxfactor?

Heb jij de Taxfactor?

Naam van de minor:

Fiscaal Ondernemingsrecht: Heb jij de Taxfactor?

Code:

RMIN04

Taal:

Nederlands

Penvoerende opleiding:

Erasmus School of Law (ESL); opleiding Fiscaal Recht

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

niet van toepassing

Toegang:

Zie toelatingsmatrix

Inhoud:

Voor studenten die op een of andere wijze werkzaam zullen zijn in het bedrijfsleven of ten behoeve van het bedrijfsleven is enige kennis van het belastingrecht zeer wenselijk of zelfs noodzakelijk. Vele ondernemingsbeslissingen worden mede bepaald door de fiscale regelgeving. Het fiscale recht is van grote betekenis binnen onze maatschappij. Belastingen worden door de overheid aangewend voor de financiering van collectieve voorzieningen en het beïnvloeden van gedrag. Aan nagenoeg alle handelingen, gebeurtenissen of transacties in het maatschappelijke verkeer zit een fiscaal aspect. Het belastingrecht bepaalt wie belasting moet betalen en hoeveel; concepten zoals het draagkracht- en profijtbeginsel spelen daarbij vaak een belangrijke rol. Elke persoon en elke onderneming in Nederland moet zijn of haar steentje bijdragen aan de jaarlijks benodigde premie- en belastingopbrengst van zo’n 260 miljard euro. Ondernemingen hebben dagelijks te maken met de heffing van verschillende soorten belastingen. Veel ondernemingsbeslissingen – zoals de rechtsvormkeuze, financieringswijze en de vestigingsplaats – kunnen worden beïnvloed door fiscale gevolgen. Voor een ieder die op een of andere wijze werkzaam zal zijn in het bedrijfsleven of ten behoeve van het bedrijfsleven, is enige basiskennis van het belastingrecht daarom zeer nuttig. De minor Fiscaal ondernemingsrecht geeft inzicht in het Nederlandse belastingrecht zoals relevant voor ondernemingen. Het bespreekt de hoofdlijnen van enkele belastingwetten, de basisconcepten van het fiscale recht en de maatschappelijke context van belastingheffing. De minor beoogt zodanige fiscale kennis bij te brengen dat ondernemingsbeslissingen in een (toekomstige) functie in het bedrijfsleven of een adviesfunctie ten behoeve van het bedrijfsleven vanuit een breed perspectief genomen kunnen worden. De docenten hebben zich gespecialiseerd in de fiscale aandachtsgebieden voor ondernemingen en zijn ook veelal werkzaam in de fiscale praktijk.

Leerdoelen:

Deze minor zal studenten inzicht geven in het Nederlandse belastingrecht. Het belastingrecht heeft direct en indirect invloed op ondernemingsbeslissingen, zoals de rechtsvormkeuze, financieringswijze en de vestigingsplaats. Deze minor beoogt studenten zodanige fiscale kennis bij te brengen dat ondernemingsbeslissingen in een (toekomstige) functie in het bedrijfsleven of een adviesfunctie ten behoeve van het bedrijfsleven vanuit een breder perspectief dan de beslissing an sich genomen kan worden. Tevens zal in deze minor worden ingegaan op de maatschappelijke betekenis van het belastingrecht.

Specifieke kenmerken:

Deze minor is met name interessant voor studenten die nog niet beschikken over fiscale kennis en op deze manier algemene kennis van en inzicht in de maatschappelijke betekenis van het belastingrecht willen opdoen.

Organisatie

Maximum aantal studenten dat deel kan nemen: 50
Minimum aantal studenten dat deel kan nemen:

niet van toepassing

Aantal contacturen: 6 uur per week

Deze minor wordt aangeboden in de vorm van wekelijks drie uur hoorcollege en vervolgens op basis van werkgroepopdrachten drie uur werkcollege gedurende 9 weken.

Overzicht modules:

Module 1: titel: Fiscaal ondernemingsrecht: Heb jij de Taxfactor?

 • ·

  Code:

  RMIN04
 • ·

  ECTS:

   15
 • ·

  Inhoud:

  De minor Fiscaal ondernemingsrecht geeft inzicht in het Nederlandse belastingrecht zoals relevant voor ondernemingen. Het bespreekt de hoofdlijnen van enkele belastingwetten zoals de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. Ook is aandacht voor de basisconcepten van het fiscale recht en de maatschappelijke context van belastingheffing. Tevens komen internationale aspecten aan bod. De minor beoogt zodanige fiscale kennis bij te brengen dat ondernemingsbeslissingen in een (toekomstige) functie in het bedrijfsleven of een adviesfunctie ten behoeve van het bedrijfsleven vanuit een breed perspectief genomen kunnen worden
 • ·

  Onderwijs werkvorm(en):

  Hoorcollege en werkcollege
 • ·

  Onderwijsmateriaal:

  Literatuur (Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen, 13e druk, SDU, 2016, Bundel belastingwetgeving 2017), jurisprudentie en casusposities via Lawweb
 • ·

  Contacturen:

  6uur per week (3 uur HC en 3 uur WG)

Toetsing:

Wijze van tentaminering:

De minor wordt getentamineerd in de vorm van een schriftelijk eindtentamen. Als voorbereiding op het tentamen zal een oefentoets beschikbaar worden gemaakt, de oefentoets en antwoordindicatie worden plenair besproken.

Samenstelling van eindcijfer:

Het eindcijfer voor de minor is het resultaat van het schriftelijk eindtentamen.

Feedbackvorm:

Het schriftelijk tentamen wordt beoordeeld met een cijfer. Op afspraak is inzage in de eigen uitwerkingen en de modelantwoorden mogelijk, tevens is er dan gelegenheid tot het stellen van vragen.

Contactinformatie

Contactpersoon:

Naam: Mr. C. (Ciska) Wisman
E-mail: fis@law.eur.nl
Tel.: (010) 408 1647
Kamer: J5-35

Facultaire website:


www.esl.eur.nl/onderwijs/opleidingen/minoren/www.lawweb.nl