De Werking van de Hersenen: Van Neuron tot Vrije Wil

De neurowetenschappen worden steeds belangrijker voor vakgebieden buiten de geneeskunde. Toch is voor velen nog onduidelijk hoe de hersenen functioneren. Deze minor, die speciaal gericht is op studenten zonder biologische/ medische achtergrond, biedt je de kans om daar verandering in te brengen.

Naam van de minor:

De Werking van de Hersenen: Van Neuron tot Vrije Wil

Code:

GENMIN15

Taal:

Nederlands

Penvoerende opleiding:

Erasmus MC; Faculteit Geneeskunde, Afdeling Neurowetenschappen

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

Instituut voor Verslavingsonderzoek (IVO)

Toegang:

Zie toelatingsmatrix


Inhoud

Deze minor geeft je een goed inzicht in de organisatie en werking van de hersenen. In het eerste deel (5 weken) wordt duidelijk gemaakt, in colleges en practica, hoe informatie uit de zintuigen wordt verwerkt om vervolgens onze spieren (en dus het gedrag) aan te sturen. Met deze kennis als basis worden in het tweede deel (5 weken) verschillende hogere hersenfuncties behandeld, om daarmee meer inzicht te krijgen in onderwerpen als de vrije wil, het maken van keuzes, (de betrouwbaarheid van) het geheugen en krijg je ook inzicht in de verschillende stoornissen in de hersenen.

Leerdoelen:

  • · Het verschaffen van kennis over en inzicht in de organisatie en werking van de menselijke hersenen voor de biologisch ongeschoolde student.
  • · Het toepassen van deze kennis op onderwerpen die speciaal relevant zijn voor bepaalde vakgebieden, zoals de vrije wil (bijv. rechten, criminologie, filosofie), beslissingsprocessen (economie en bedrijfskunde), het bewustzijn (filosofie, geschiedenis) en stoornissen in hersenfuncties (sociologie, rechten, criminologie, geneeskunde). Dit zal met name gebeuren in de scriptie (en de presentatie erover), die je gedurende het tweede deel van de minor gaat maken.
  • · Het vormen van een basis aan kennis over de neurowetenschappen, die door de student gebruikt kan worden voor het begrijpen en beoordelen van toekomstige ontwikkelingen in zijn/haar vakgebied, zoals die in toenemende mate uit de neurowetenschappen zullen voortkomen.

Specifieke kenmerken:

Deze minor is bedoeld voor alle studierichtingen van de EUR, behalve geneeskunde. Er is voor deze minor geen specifieke voorkennis nodig. Goede beheersing van de Engelse taal en enig enthousiasme en werklust is wel noodzakelijk. Er moet regelmatig serieus gestudeerd worden (maar dan leer je ook wat!).

Organisatie

Maximum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor:

40

Minimum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor:

15

Onderwijs werkvormen:

Colleges:
Er zullen 6-9 hoor/werkcolleges per week worden gegeven, verdeeld over 3-4 (soms 5) dagdelen .

Practica:
Dit betreft zowel demonstratie practica, het werken met computerprogramma’s, video's met discussie, excursies etc.

Zelfstudie opdrachten (ZO’s):
Er zullen enkele ZO’s worden gegeven. De vorm kan sterk variëren. Er wordt hiervoor geen aparte beoordeling gegeven.

Presentaties:
Iedere student zal een presentatie moeten geven (al dan niet in groepsverband). De groepsgrootte, onderwerpen, begeleiding en de exacte vorm zijn flexibel en worden vooraf (in nader overleg met de studenten) bepaald. Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen die tijdens de minor worden aangeboden.

Onderwijsmateriaal:

Nader aan te geven studieboek in de Engelse taal.

Toetsing

Wijze van tentaminering:

De toetsing bestaat uit 3 onderdelen:
  1. een tussentoets aan het eind van week 5 over de stof van de eerste 5 weken, toetstijd: 2 uur, aantal vragen (MC + open vragen) ± 40 (25% eindcijfer)
  2. een verslag met een presentatie (25% eindcijfer)
  3. een eindtoets, met nadruk op de tweede 5 weken, toetstijd: 2 uur, aantal vragen ± 40 (50% eindcijfer)
Alle afzonderlijke toetsingsonderdelen dienen met een voldoende (5,5 of meer) te worden afgesloten.

Feedback:

Na afname van de eerste toets volgt een plenaire nabespreking.

Contactinformatie

Dr. J.C. Holstege
j.holstege@erasmusmc.nl
Faculteit Geneeskunde, Erasmus MC
Kamer: Ee1251
010- 704 3304

Websites:

Department of Neuroscience