Verdiepende Minor: Aangeboren Hartafwijkingen

Het ontstaan, de diagnostiek en behandeling, psychosociale aspecten en wetenschappelijk onderzoek van aangeboren hartafwijkingen: een absolute aanrader voor studenten met specifieke interesse voor de (kinder-)cardiologie of thoraxchirurgie.

Naam van de minor:

Aangeboren hartafwijkingen

Code:

GENMIN28

Taal:

Nederlands (goede kennis Engelse taal vereist)

Penvoerende opleiding:

Cardio-Thoracale Chirurgie

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

Cardiologie, Kindercardiologie , Genetica, IC Kinderen, Psychosociale Zorg, Medisch Maatschappelijk Werk, Gynaecologie (prenatale diagnostiek), Kinderpsychiatrie, IC-Thorax.

Toegang:

Zie toelatingsmatrix.

Inhoud

De student krijgt tijdens de minor Aangeboren hartafwijkingen inzicht in het ontstaan, de diagnostiek en behandeling, psychosociale aspecten en wetenschappelijk onderzoek van aangeboren hartafwijkingen. Hierbij zullen een aantal veel voorkomende ziektebeelden worden uitgediept en wordt de mogelijkheid geboden aan de student om zich te verdiepen in een deelonderwerp onder begeleiding van clinici en wetenschappers van de betrokken afdelingen. Naast frontaal onderwijs, ZO’s en het maken van een review, wordt ruime gelegenheid geboden om deel te nemen aan (poli‐)klinische activiteiten en patiëntenbesprekingen. Dit laatste gebeurt in 3 blokken van 3 weken op de afdelingen Cardiologie, Kindercardiologie en Cardio‐Thoracale chirurgie.

Leerdoelen:

‐Verdieping van de kennis van de studenten van het ontstaan, de diagnostiek en behandeling van aangeboren hartafwijkingen
‐Inzicht in de psychosociale aspecten van het hebben van een aangeboren hartafwijking
‐Kennisname van de speerpunten van het wetenschappelijk onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen binnen het Erasmus MC

 

Specifieke kenmerken:

Vereist is een goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift.

Organisatie

Maximum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor:

16

Minimum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor:

10

Onderwijs werkvormen:

Hoorcollege, ZO, bedside teaching, werkcollege, zelfstudie, studieopdrachten, review Week 1: Ontstaan aangeboren hartafwijkingen, prenatale diagnostiek
Week 2: De patiënt met cyanose; oriëntatie review maken
Week 3: Zuigeling en jong kind met decompensatio cordis; starten review maken
Week 4: Congenitale cardiologie op de volwassen leeftijd en statistische methoden
Week 5: Aortapathologie
Week 6: Capita selecta Congenitale cardiologie
Week 7: Praktische aspecten van hartchirurgie en katheterinterventies bij aangeboren hartafwijkingen
Week 8: Zelfstudie en klinische verdieping
Week 9: Psychosociale aspecten
Week 10: Toetsing: presentatie reviews, beoordeling van de opdracht (40%), schriftelijk tentamen over leerstof (60%)

Onderwijsmateriaal:

Boek: Lissauer, Clayton. Illustrated textbook of paediatrics, 3rd edition. Mosby 2007. Hoofstuk 8, genetics, blz. 105‐122. Hoofdstuk 17, cardiac disorders, blz. 285‐306. Achtergrondliteratuur wordt via Blackboard beschikbaar gesteld, alsmede presentaties van docenten. Daarnaast worden 2 cardiochirurgische online boeken gebruikt via www.ctsnet.org..
Klinisch beeldmateriaal: ECG’s, echocardiografie, MRI, hartkatheterisatie beelden/ ‐ verslagen. Bedside teaching: opgenomen en poliklinische patiënten. Contacturen: 56 uur

Toetsing

Wijze van tentaminering:

De kennis opgedaan in de minor wordt als volgt beoordeeld:
- Schriftelijke tentaminering in week 10, bestaand uit open vragen (60%) en multiple choice vragen (40%) (bepaalt 60% van het eindcijfer)
- Beoordeling van de review en presentatie review in week 10 (bepaalt 40% van het eindcijfer)

Samenstelling van eindcijfer:

Het eindcijfer van de minor wordt bepaald door weging van de verschillende toetsonderdelen. De wegingsfactor (in percentages) staat hierboven per toetsonderdeel vermeld. Alle afzonderlijke toetsingsonderdelen dienen met een voldoende (>5,5) te worden afgesloten.

Feedback:

Feedback op het tentamen krijgen de studenten door een formeel bericht waarin het eindcijfer wordt gecommuniceerd. Op aanvraag kan een bijeenkomst worden georganiseerd om het tentamen uitgebreider te bespreken.

Contactinformatie

Contactpersoon:


Prof. dr. J.J.M. Takkenberg
j.j.m.takkenberg@erasmusmc.nl 
Tel. 010 7035413; Fax 010 7033993

Facultaire website:

www.erasmusmc.nl/thoraxchirurgie/