Verdiepende Minor: Interne Geneeskunde: van symptoom naar diagnose

Verdiepende Minor: Interne Geneeskunde: van symptoom naar diagnose

“Iedere dokter die deze minor niet volgt, heeft daar een leven lang spijt van. Wie wel deelneemt is een leven lang comfortabel. Interne geneeskunde is ten slotte de basis van alle geneeskunde.”

Naam van de minor:

Interne Geneeskunde: van symptoom naar diagnose

Code:

GENMIN08

Taal:

Nederlands

Penvoerende opleiding/Programme which has the coordinating role for this minor:

Erasmus MC; Faculteit Geneeskunde, Afdeling Interne Geneeskunde (IG)

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

Erasmus MC; Faculteit Geneeskunde,

Afdelingen: Interne Geneeskunde, Reumatologie,  Klinische Geriatrie, Oncologie en Maag-, darm-, en leverziekten, Longgeneeskunde en Radiologie.
Binnen de Interne Geneeskunde nemen deel: Acute Geneeskunde, Nierziekten, Niertransplantatie, Allergologie, Klinische Immunologie, Endocrinologie en Vasculaire Geneeskunde

Toegang/ Access:

Zie/See toelatingsmatrix


Aanmeldingsprocedure

De minor Interne Geneeskunde heeft de afgelopen jaren meer inschrijvingen dan plaatsen gehad, en het kwam geregeld voor dat we gemotiveerde studenten moesten teleurstellen. Als pilot is besloten de selectie voor deze minor decentraal te laten plaatsvinden voorafgaand aan de loting. Let daarom op de gewijzigde aanmeldprocedure:
 1. Schrijf je in via de Aanmeldpagina vanaf

  1 t/m 31 mei

  2017

  aan via Osiris Student. Geef daarbij de Minor Interne Geneeskunde als

  1e

  voorkeur op. Wij accepteren alleen studenten die deze Minor hebben opgegeven als

  1e keus

  . Let op: dien in totaal altijd 5 minorvoorkeuren in. Indien je niet geselecteerd wordt voor deze minor, loot je in Osiris mee voor je overige voorkeuren.
 2. Stuur je motivatiebrief (maximaal 1 A4) en CV per e-mail naar minor.interne@remove-this.erasmusmc.nl.
Voor deze minor geldt dat je je

uiterlijk woensdag 31 mei 2017

op

beide

manieren moet aanmelden.

Eind juni 2017

wordt je per email geïnformeerd over de uitslag.

Inhoud:

De interne geneeskunde zal zich in deze minor in de volle breedte presenteren. Hierbij zullen wij de verschillende ziektebeelden vanuit de patiëntenpresentatie benaderen. Door de benadering vanuit de symptomen van de patiënt wordt klinisch denken benadrukt en zal de patiënt ook in het onderwijs centraal staan. Het onderwijs wordt met name gegeven door clinici.  Zo zal bij de studenten een goed beeld ontstaan van de omvang van het vakgebied van de interne geneeskunde en wordt de student de gelegenheid geboden om patiënten met klachten op gebied van de interne geneeskunde te benaderen. Hierbij zal het gebruik van anamnese en lichamelijk onderzoek centraal staan. Maar ook het gebruik van rationele aanvullende diagnostiek en therapie zal ruim aan bod komen. Naast de differentiaties binnen de interne geneeskunde zullen ook aanpalende specialismes aan bod komen. Verder is er ruime mogelijkheid om mee te lopen in de kliniek.

Leerdoelen:

De student leert vanuit de presentatie van de patiënt de waarde van anamnese en lichamelijk onderzoek. Hij leert een zinvolle differentiaal diagnose te maken en bepaalt de verdere diagnostische stappen. Door deze benadering zal de student leren waarom de interne geneeskunde als moedervak ook in de moderne hoog gespecialiseerde geneeskunde essentieel is. De student leert verder te kijken dan één orgaan. Ook het brede spectrum aan therapeutische interventies van reanimatie tot monoklonale antistoffen komt aan de orde.

Specifieke kenmerken:

Deze verdiepende minor is alleen toegankelijk voor derdejaars Bachelorstudenten Geneeskunde.

Organisatie

Maximum aantal studenten dat deel kan nemen: 30
Minimum aantal studenten dat deel kan nemen: 10

Aantal contacturen: minimaal 20

Aantal uren zelfstudie: 20

Overzicht modules:

De minor wordt opgebouwd a.d.h.v. de volgende weekindeling. De volgorde is mogelijk aan verandering onderhevig. Week 1: De kortademige patiënt
Week 2: De acuut zieke patiënt Week 3: Symptomen als uiting van overgevoeligheid
Week 4: Systemische klachten I: De patiënt met koorts
Week 5: Systemische klachten II: De patiënt met gewichtsverandering, algehele malaise, gewrichtspijn
Week 6: Symptomen en afwijkingen bij nierziekten en elektrolytstoornissen
Week 7: Symptomen van de oudere patiënt Week 8: De patiënt met buikklachten
Week 9: Symptomen van de moderne maatschappij
Week 10: Eindpresentaties en eindtentamen

                

Module 1: Week 1: De kortademige patiënt

 • ECTS:

  1.5 ECTS
 • Inhoud:

  In deze week wordt ingegaan op de kortademige patiënt, met onder andere longgeneeskunde, cardiologie, zuur-base evenwicht en radiologie.
 • Onderwijs werkvorm(en):

  Hoorcolleges, werkcolleges
 • Onderwijsmateriaal:

    Het onderwijsmateriaal horend bij de module zal via Blackboard aangeleverd worden.
 • Contacturen:

  De minor zal wekelijks minimaal 12 verplichte contacturen aanbieden. De contacturen zijn gepland op maandagochtend (9.00u tot 13.00u) en dinsdag-, woensdag- donderdag - en vrijdagmiddag van 13.30u tot 16.30u (steeds 3 uren). Deze tijdstippen kunnen mogelijk nog veranderd worden. Op de andere dagdelen worden klinische activiteiten gepland, zoals grote visites, polikliniek, patiëntendemonstraties, endoscopieprogramma, etc. waarvoor de studenten zich dienen in te schrijven.

Module 2: Week 2: De acuut zieke patiënt

 • ECTS:

  1.5 ECTS
 • Inhoud:

  In deze week wordt ingegaan op de acuut zieke patiënt, die volgens de abcde-methodiek dient te worden opgevangen.
 • Onderwijs werkvorm(en):

  Hoorcolleges, werkcolleges en scenariotraining
 • Onderwijsmateriaal:

    Het onderwijsmateriaal horend bij de module zal via Blackboard aangeleverd worden.
 • Contacturen:

  De minor zal wekelijks minimaal 12 verplichte contacturen aanbieden. De contacturen zijn gepland op maandagochtend (9.00u tot 13.00u) en dinsdag-, woensdag- donderdag - en vrijdagmiddag van 13.30u tot 16.30u (steeds 3 uren). Deze tijdstippen kunnen mogelijk nog veranderd worden. Op de andere dagdelen worden klinische activiteiten gepland, zoals grote visites, polikliniek, patiëntendemonstraties, endoscopieprogramma, etc. waarvoor de studenten zich dienen in te schrijven.

Module 3: Week 3: Symptomen als uiting van overgevoeligheid

 • ECTS:

  1.5 ECTS
 • Inhoud:

  In deze week wordt ingegaan op de patiënt met allergieën.  Er wordt naast het onderwijs meegelopen op de polikliniek.
 • Onderwijs werkvorm(en):

  Hoorcolleges en  werkcolleges
 • Onderwijsmateriaal:

    Het onderwijsmateriaal horend bij de module zal via Blackboard aangeleverd worden.
 • Contacturen:

  De minor zal wekelijks minimaal 12 verplichte contacturen aanbieden. De contacturen zijn gepland op maandagochtend (9.00u tot 13.00u) en dinsdag-, woensdag- donderdag - en vrijdagmiddag van 13.30u tot 16.30u (steeds 3 uren). Deze tijdstippen kunnen mogelijk nog veranderd worden. Op de andere dagdelen worden klinische activiteiten gepland, zoals grote visites, polikliniek, patiëntendemonstraties, endoscopieprogramma, etc. waarvoor de studenten zich dienen in te schrijven.
 

Module 4: Week 4: Systemische klachten I: De patiënt met koorts

 • ECTS:

  1.5 ECTS
 • Inhoud:

  In deze week wordt ingegaan op de patiënt met koorts en wordt de differentiaal diagnose verder uitgewerkt.
 • Onderwijs werkvorm:

  Hoorcolleges en werkcolleges
 • Onderwijsmateriaal:

    Het onderwijsmateriaal horend bij de module zal via Blackboard aangeleverd worden.
 • Contacturen:

  De minor zal wekelijks minimaal 12 verplichte contacturen aanbieden. De contacturen zijn gepland op maandagochtend (9.00u tot 13.00u) en dinsdag-, woensdag- donderdag - en vrijdagmiddag van 13.30u tot 16.30u (steeds 3 uren). Deze tijdstippen kunnen mogelijk nog veranderd worden. Op de andere dagdelen worden klinische activiteiten gepland, zoals grote visites, polikliniek, patiëntendemonstraties, endoscopieprogramma, etc. waarvoor de studenten zich dienen in te schrijven.
 

Module 5: Week 5: Systemische klachten II: De patiënt met gewichtsverandering, algehele    malaise, gewrichtspijn

 • ECTS:

  1.5 ECTS
 • Inhoud/content:

  In deze week wordt ingegaan op de patiënt gewichtsverandering en gewrichtsklachten
 • Onderwijs werkvorm(en):

  Hoorcolleges, werkcolleges, workshops
 • Onderwijsmateriaal:

    Het onderwijsmateriaal horend bij de module zal via Blackboard aangeleverd worden.
 • Contacturen:

  De minor zal wekelijks minimaal 12 verplichte contacturen aanbieden. De contacturen zijn gepland op maandagochtend (9.00u tot 13.00u) en dinsdag-, woensdag- donderdag - en vrijdagmiddag van 13.30u tot 16.30u (steeds 3 uren). Deze tijdstippen kunnen mogelijk nog veranderd worden. Op de andere dagdelen worden klinische activiteiten gepland, zoals grote visites, polikliniek, patiëntendemonstraties, endoscopieprogramma, etc. waarvoor de studenten zich dienen in te schrijven.
 

Module 6: Week 6: Symptomen en afwijkingen bij nierziekten en elektrolytstoornissen

 • ECTS:

  1.5 ECTS
 • Inhoud:

  In deze week wordt ingegaan op de patiënt met nierziekten. Er zal worden gesproken over de nierfunctie en over nierfunctie vervangende therapie.
 • Onderwijs werkvorm(en):

  Hoorcolleges en werkcolleges
 • Onderwijsmateriaal:

    Het onderwijsmateriaal horend bij de module zal via Blackboard aangeleverd worden.
 • Contacturen:

  De minor zal wekelijks minimaal 12 verplichte contacturen aanbieden. De contacturen zijn gepland op maandagochtend (9.00u tot 13.00u) en dinsdag-, woensdag- donderdag - en vrijdagmiddag van 13.30u tot 16.30u (steeds 3 uren). Deze tijdstippen kunnen mogelijk nog veranderd worden. Op de andere dagdelen worden klinische activiteiten gepland, zoals grote visites, polikliniek, patiëntendemonstraties, endoscopieprogramma, etc. waarvoor de studenten zich dienen in te schrijven.
 

Module 7: Week 7: Symptomen van de oudere patiënt

 • ECTS:

  1.5 ECTS
 • Inhoud:

  In deze week wordt ingegaan op de diverse presentatievormen van de oudere patiënt, alsmede op specifieke ziektes bij de oudere patiënt. 
 • Onderwijs werkvorm(en):

  Hoorcolleges en werkcolleges
 • Onderwijsmateriaal:

    Het onderwijsmateriaal horend bij de module zal via Blackboard aangeleverd worden.
 • Contacturen:

  De minor zal wekelijks minimaal 12 verplichte contacturen aanbieden. De contacturen zijn gepland op maandagochtend (9.00u tot 13.00u) en dinsdag-, woensdag- donderdag - en vrijdagmiddag van 13.30u tot 16.30u (steeds 3 uren). Deze tijdstippen kunnen mogelijk nog veranderd worden.
  Op de andere dagdelen worden klinische activiteiten gepland, zoals grote visites, polikliniek, patiëntendemonstraties, endoscopieprogramma, etc. waarvoor de studenten zich dienen in te schrijven.
 

Module  8: Week 8: De patiënt met buikklachten

 • ECTS:

  1.5 ECTS
 • Inhoud:

  In deze week wordt ingegaan op de patiënt met buikklachten en een wisselend ontlastingspatroon.
 • Onderwijs werkvorm(en):

  Hoorcolleges en werkcolleges
 • Onderwijsmateriaal:

    Het onderwijsmateriaal horend bij de module zal via Blackboard aangeleverd worden.
 • Contacturen:

  De minor zal wekelijks minimaal 12 verplichte contacturen aanbieden. De contacturen zijn gepland op maandagochtend (9.00u tot 13.00u) en dinsdag-, woensdag- donderdag - en vrijdagmiddag van 13.30u tot 16.30u (steeds 3 uren). Deze tijdstippen kunnen mogelijk nog veranderd worden. Op de andere dagdelen worden klinische activiteiten gepland, zoals grote visites, polikliniek, patiëntendemonstraties, endoscopieprogramma, etc. waarvoor de studenten zich dienen in te schrijven.
 

Module 9: Week 9: Symptomen van de moderne maatschappij

 • ECTS:

  1.5 ECTS
 • Inhoud:

  In deze week wordt ingegaan op de patiënt met de gevolgen van de moderne lifestyle, zoals het metabool syndroom, hypertensie en diabetes mellitus.
 • Onderwijs werkvorm(en):

  Hoorcolleges en werkcolleges
 • Onderwijsmateriaal:

    Het onderwijsmateriaal horend bij de module zal via Blackboard aangeleverd worden.
 • Contacturen:

  De minor zal wekelijks minimaal 12 verplichte contacturen aanbieden. De contacturen zijn gepland op maandagochtend (9.00u tot 13.00u) en dinsdag-, woensdag- donderdag - en vrijdagmiddag van 13.30u tot 16.30u (steeds 3 uren). Deze tijdstippen kunnen mogelijk nog veranderd worden. Op de andere dagdelen worden klinische activiteiten gepland, zoals grote visites, polikliniek, patiëntendemonstraties, endoscopieprogramma, etc. waarvoor de studenten zich dienen in te schrijven.
 

Module  10: Week 10: Eindpresentaties en eindtentamen

 • ECTS:

  1.5 ECTS
 • Inhoud:

  Eindpresentaties (1 dag) en centraal eindtentamen.

Toetsing:

Wijze van tentaminering:

 • De eindbeoordeling bestaat uit 3 onderdelen:
 • De eindpresentatie en het review artikel worden door groepjes van 2-3 studenten gemaakt. Het review artikel is een schriftelijke uitwerking van het thema van de eindpresentatie. De thema’s worden in de eerste week verdeeld en worden door een tutor begeleid.
 • Afsluitend volgt het schriftelijk tentamen bestaande uit open en gesloten vragen.
 • Voor het succesvol afronden van de minor dient de student 90% van de verplichte colleges te hebben gevolgd, tenminste 9 extra activiteiten te hebben gevolgd, en een voldoende op alle 3 afzonderlijke onderdelen van de minor hebben behaald
 • Een eindtentamen
 • Een review artikel
 • Een eindpresentatie over dit artikel

Samenstelling van eindcijfer:

Alle afzonderlijke toetsingsonderdelen dienen met een voldoende (5,5 of meer) te worden afgesloten. Het eindcijfer is het gemiddelde cijfer van het schriftelijk tentamen (60%) en de presentatie (10%) en het reviewartikel (30%).

Feedbackvorm:

Er zal met een vertegenwoordiging van de minoren wekelijks worden geëvalueerd. Zo nodig worden extra evaluatiemomenten met de gehele groep ingelast.

Contactinformatie:

Algemene vragen via email: minor.interne@erasmusmc.nl of via de minor contactpersonen.

Contactpersoon:

J. Alsma, internist – acute geneeskunde
j.alsma@erasmusmc.nl

Dr. C. Oudshoorn, internist – ouderengeneeskunde
c.oudshoorn@erasmusmc.nl