Verdiepende Minor: Hoofdzaken van het Hoofd-Hals Gebied

Heb je interesse in de traumatologie, oncologie, aangeboren afwijkingen en de esthetische aspecten van het complexe en boeiende hoofd-halsgebied, en ben jij een doener met chirurgische interesse?

Naam van de minor:

Verdiepende Minor: Hoofdzaken van het Hoofd-Hals Gebied

Code:

GENMIN04

Taal:

Voertaal is Nederlands

Scriptie en eindpresentatie zijn in het Engels

Penvoerende opleiding:

Erasmus MC; Faculteit Geneeskunde, Afdeling: Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

Erasmus MC; Faculteit Geneeskunde, Afdelingen: Anatomie / Neurowetenschappen, Dermatologie, Keel, Neus en Oorheelkunde, Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Plastische en Reconstructieve Chirurgie, Oogheelkunde, Neurochirurgie, Interne Oncologie, Klinische Genetica, Prenatale Diagnostiek, Radiologie, Radiotherapie, Orthodontie, Psychologie, Diëtiek, Orthodontie, infectie ziekten, skillslab Operatiekamers EMC, traumatologie, Spoedeisende hulp,  Anesthesie.

Toegang:

Deze minor staat alleen open voor studenten van de bachelor opleiding Geneeskunde.
Zie ook de
toelatingsmatrix.

Inhoud

Gedurende 10 weken maak je in deze minor kennis met het brede spectrum aan pathologie van het complexe hoofd-hals gebied. Om een juiste diagnose te kunnen stellen, is uitgebreide anatomische en functionele kennis noodzakelijk. De minor is sterk praktijk georiënteerd: je maakt je in deze periode chirurgische basisvaardigheden eigen en je draait intensief mee met de kliniek, de spreekuren, en de operatiekamers. De minor is als volgt opgebouwd:
 • Week 1-2: Inleiding, chirurgische anatomie en klinische vaardigheden
 • Week 3-4: Craniofaciale en schisis chirurgie
 • Week 5-6: Oncologische en reconstructieve chirurgie
 • Week 7-8: Traumatologie en Orbita chirurgie
 • Week 9-10: Toetsing, scriptie en presentatie

Er

wordt per twee studenten gewerkt aan een scriptie over een gerelateerd onderwerp. Deze scriptie vormt de basis voor een wetenschappelijke presentatie in week 9-10.

Leerdoelen:

Na afloop van de minor kan de student:
 • de embryologie, anatomie en functie van het hoofd-hals gebied bespreken, zowel mondeling als schriftelijk, waarbij gebruik gemaakt wordt van de correcte medische terminologie
 • bij een patiënt met klachten in het hoofd-hals gebied een anamnese afnemen en lichamelijk onderzoek verrichten, op basis van de bevindingen een differentiaal diagnose opstellen, en een voorstel doen voor verdere diagnostiek en behandeling
 • de volgende chirurgische vaardigheden laten zien: hechten, toedienen van lokale anesthesie, correcte peri-operatieve hygiëne, assisteren tijdens operaties
 • het belang en de organisatie van multidisciplinaire zorg toelichten aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk
 • de verschillende meest voorkomende aangeboren en verworven afwijkingen van het hoofd-hals gebied diagnosticeren, de mogelijk noodzakelijk aanvullende diagnostiek indiceren en de eventuele behandeling benoemen
 • op basis van literatuuronderzoek een onderwerp zelfstandig uitwerken en deze zowel mondeling als schriftelijk presenteren in de Engelse taal
 • ethische vraagstukken die aan bod komen tijdens de behandeling van patiënten met aangeboren of verworven afwijkingen herkennen en bespreken.

Specifieke kenmerken:

De minor is alleen toegankelijk voor derdejaars Bachelorstudenten Geneeskunde. Goede beheersing van Engelse taal in woord en geschrift is een voorwaarde.


Organisatie

Maximum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor:

32

Minimum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor:

15

Onderwijs werkvormen:

 • Colleges over prenatale ontwikkelingsanatomie, aangeboren hoofd-hals
 • Colleges en cursussen (ca. 15 uur per week)
 • Anatomiepractica, embryologie practica inclusief een bezoek aan het anatomisch/embryologisch museum in Leiden
   
 • Literatuuronderzoek, Het schrijven van een scriptie
 • Meekijken op operatiekamers, meelopen met spreekuren (ca. 10 keer gedurende de minor)
 • Zelfstudie: bestuderen reader, literatuur, voorbereiden werkgroepen, tentamenstof leren, schrijven van de scriptie (in totaal ca. 15 uur per week)
 • Snijzaal en werken in het Skillslab.
Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen die tijdens de minor worden aangeboden.

Onderwijsmateriaal:

Bij deze minor hoort een reader. Overige literatuur is afkomstig uit boeken en tijdschriften die deels worden aangeleverd en deels door de student zelf worden gezocht. Tevens wordt op basis van zelfgezochte literatuur, passend bij het uitgekozen thema, een review (scriptie) geschreven.   1. Relevante teksten / literatuur uit de verschillende betrokken vakgebieden:
 • Anatomie/embryologie
 • Basis heelkunde
 • Anesthesiologie / Peri-operatieve zorg
 • Traumatologie
 • Aangeboren afwijkingen
 • Oncologie
2. Recente literatuur (aan de hand van het onderwijs en op grond van het eigen literatuur onderzoek)

3. Eigen aantekeningen uit de colleges


Contacturen:

Studiebelasting circa 35-40 uur per week. - Meestal 15 contacturen per week

Zelfstudie rond de 20-25 uur per week


Toetsing

Wijze van tentaminering:

 • Schriftelijk tentamen (meerkeuze en open vragen): 50 % van het eindcijfer.
 • Scriptie met mondelinge verdediging (presentatie) door de student: 25 % van het eindcijfer.
 • Anatomietoets: 25 % van het eindcijfer.
Alle afzonderlijke toetsingsonderdelen dienen met een voldoende (5,5 of meer) te worden afgesloten.


Feedback:

Na afloop van het tentamen is er mogelijkheid tot inzage en ruimte voor vragen en opmerkingen.


Contactinformatie

Contactpersoon:

Drs. D. Wiryasaputrad.wiryasaputra@erasmusmc.nlKamer D-234 Dr. M.J. Koudstaal
m.koudstaal@erasmusmc.nl

Kamer: D- 230

Facultaire website:

Erasmus MC 

Naam van de minor:

Verdiepende Minor: Hoofdzaken van het Hoofd-Hals Gebied

Code:

 

Taal:

Voertaal is Nederlands

Scriptie en eindpresentatie zijn in het Engels

Penvoerende opleiding:

Erasmus MC; Faculteit Geneeskunde, Afdeling: Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

Erasmus MC; Faculteit Geneeskunde, Afdelingen: Anatomie / Neurowetenschappen, Dermatologie, Keel, Neus en Oorheelkunde, Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Plastische en Reconstructieve Chirurgie, Oogheelkunde, Neurochirurgie, Interne Oncologie, Klinische Genetica, Prenatale Diagnostiek, Radiologie, Radiotherapie, Orthodontie, Psychologie, Diëtiek, Orthodontie, infectie ziekten, skillslab Operatiekamers EMC, traumatologie, Spoedeisende hulp,  Anesthesie.

Toegang:

Deze minor staat alleen open voor studenten van de bachelor opleiding Geneeskunde.
Zie ook de
toelatingsmatrix.