Verdiepende Minor: Medische Psychologie

Waarom worden sommige mensen depressief als ze ziek zijn? Waarom gebruiken sommige mensen hun medicijnen niet zoals het hoort? En wat kan jij daar als arts of psycholoog aan doen?

Naam van de minor:

Verdiepende Minor: Medische Psychologie

Code:

GENMIN09

Taal:

Nederlands. De wetenschappelijke artikelen die moeten worden bestudeerd zijn in het Engels.

Penvoerende opleiding:

Erasmus MC; Faculteit Geneeskunde, afdeling Psychiatrie, sectie Medische Psychologie en Psychotherapie

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

Erasmus MC; Faculteit Geneeskunde, afdelingen Verloskunde en Vrouwenziekten, Transplantatiegeneeskunde, Pijnbehandelcentrum

Toegang:

Deze minor staat alleen open voor studenten van de bacheloropleidingen Geneeskunde en Psychologie (zie specifieke kenmerken).
Zie ook de toelatingsmatrix.

Inhoud

De medische behandeling van patiënten wordt soms gecompliceerd doordat mensen psychische problemen krijgen na een diagnose of behandeling. Ze worden somber of bang en doen niet wat de dokter zegt. Of ze doen ronduit vervelend tegen de dokter, waardoor de behandeling niet optimaal verloopt. Lastige patiënten voor artsen. In deze minor leer je hoe je dit gedrag kunt begrijpen en hoe je patiënten kunt begeleiden. Je krijgt handvatten voor diagnostiek en kortdurende, geprotocolleerde behandeling. Ook kijk je mee in de kliniek tijdens de behandeling van patiënten. Tenslotte krijg je een indruk van medisch psychologisch onderzoek en de vragen die daarin worden beantwoord.

Leerdoelen:

Aan het einde van deze minor kan je: -      medisch-psychologische modellen gebruiken om de invloed van somatische klachten op
       psychisch functioneren te verklaren;
-      somatische modellen gebruiken om de invloed van psychische problemen op somatisch
       functioneren te verklaren;
-     de wetenschappelijke onderbouwing voor deze modellen geven en er kritische kanttekeningen
       bij plaatsen;
-      een inschatting maken van het psychisch functioneren van een somatisch zieke patiënt;
-      diagnostische overwegingen geven voor het al dan niet inzetten van psychologische
       begeleiding van een somatisch zieke patiënt;
-      een somatisch zieke patiënt informeren over nut en noodzaak van een psychologische
       behandeling;
-      een behandelplan opstellen voor de psychologische begeleiding van een somatisch zieke
       patiënt;
-      gerichte psychologische interventies uitvoeren bij een somatisch zieke patiënt.

Specifieke kenmerken:

De minor staat open voor studenten Geneeskunde van het Erasmus MC en studenten Psychologie van de EUR.

Organisatie

Maximum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor:

30 (waarbij wij streven naar een gelijke verdeling: 15 geneeskunde/15 psychologie)

Minimum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor:

8

Onderwijs werkvormen:

De minor is gebaseerd op probleemgestuurd onderwijs (PGO). Voor geneeskundestudenten is er in de eerste week een korte introductie op dit type onderwijs.
Werkvormen zijn: hoorcollege, researchbesprekingen, werkgroepen, practica, workshops, zelfstudie en een meeloopdag in de kliniek. Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen die tijdens de minor worden aangeboden. Daarnaast werk je tijdens de minor in een kleine groep aan een eindopdracht. Voor deze eindopdracht bedenk je eerst een innovatieve interventie waarmee je het gedrag van patiënten met een medisch-psychologisch probleem wilt veranderen, zodat deze patiënten zich beter gaan voelen. Voorbeelden zijn een interventie om de therapietrouw bij reumapatiënten te vergroten, of een interventie om de communicatie tussen artsen en nabestaanden over orgaandonatie te verbeteren. Vervolgens bedenk je een onderzoek waarmee je het effect van de nieuwe interventie kan evalueren.

Onderwijsmateriaal:

Onderwijsmateriaal wordt aangeboden in een reader en op Blackboard. Basisboeken zijn aanwezig in de bibliotheek van het Erasmus MC. Wetenschappelijke  artikelen kunnen zelf worden opgezocht middels PubMed, MEDLINE of PsycINFO.  

Contacturen:

In deze minor zijn circa 90 contacturen geroosterd (10 uur per week, exclusief meelopen in de kliniek).

Toetsing

Wijze van tentaminering:

De minor wordt aan het einde getentamineerd door middel van een schriftelijk tentamen met open en meerkeuzevragen. Daarnaast geef je twee presentaties: een individuele presentatie over de meeloopdag in de kliniek en een groepspresentatie over een eindopdracht.

Samenstelling van eindcijfer:

Het eindcijfer van de minor wordt bepaald door de cijfers voor het schriftelijk tentamen (75%) en de (schriftelijke) eindopdracht (25%). Alle afzonderlijke toetsingsonderdelen (presentaties, eindopdracht en tentamen) dienen met een voldoende (5,5 of meer) te worden afgesloten.

Feedback:

Studenten kunnen het tentamen op afspraak inzien. Bij verschil van mening over de beoordeling van een open vraag, wordt een onafhankelijke collega-deskundige gevraagd om advies. Dat advies is bindend.

Contactinformatie

Contactpersonen:


Reinoud de Jongh: r.dejongh@erasmusmc.nl

Facultaire website:

Erasmus MC