Verdiepende Minor: Orgaantransplantatie

Verdiepende Minor: Orgaantransplantatie. Pushing the limits

Ben je geïnteresseerd in innovatieve zorg en technieken, die buiten de gebaande paden gaan? Deze minor brengt alle disciplines samen in de wereldwijde ontwikkelingen en uitdagingen van orgaantransplantatie

Naam van de minor:

Organ transplantation-Pushing the limits

Code:

GENMIN17

Taal:

Nederlands (literatuur in het Engels)

Penvoerende opleiding:

Afdeling Heelkunde, Nefrologie, Lab transplantatie

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

Afdelingen Heelkunde, Inwendige Geneeskunde, Nefrologie-Sophia kinderziekenhuis, Thoraxchirurgie, Cardiologie, Hepatologie, Klinische Farmacologie, Medische Psychologie & Psychotherapie, Intensive Care, Medische Microbiologie

Toegang:

Zie toelatingsmatrix


Aanmeldingsprocedure

Deze verdiepende minor is toegankelijk voor derdejaars studenten Geneeskunde, Klinische Technologie en Biomedische Wetenschappen. Het specialisme “Transplantatie” wordt belicht vanuit klinisch, basaal-wetenschappelijk, experimenteel, ethisch en psychologisch perspectief. Omdat er in het kader van de minor een buitenlandstage aangeboden wordt, is de selectie voor deze minor decentraal en vindt plaats voorafgaand aan de loting. Let daarom op de gewijzigde aanmeldprocedure:

Aanmeldprocedure voor studenten Geneeskunde en Klinische Technologie

1      Meld je aan via Osiris Student,

vanaf 1 mei tot en met 31 mei

(zie de Aanmeldpagina). Geef daarbij de Minor Orgaantransplantatie als

1e

voorkeur

op. Wij accepteren alleen studenten die deze Minor hebben opgegeven als

1e keus

. Geef óók andere voorkeuren op. Je kunt maximaal 5 voorkeuren indienen. Indien je niet geplaatst wordt op Orgaantransplantatie loot je mee voor een plek in een van je andere voorkeuren. 2      Stuur je

Engelstalige CV tussen 1 en 31 mei per e-mail naar

minor.orgaantransplantatie@remove-this.erasmusmc.nl.

Aanmeldprocedure voor externe studenten Biomedische Wetenschappen

  1. Meld je aan via het online webformulier op www.eur.nl/minor/extern/aanbod_overige_externe_studenten (beschikbaar van 1 t/m 31 mei).
Als externe student kun je maximaal 1 voorkeur indienen.
  1. Stuur je Engelstalige CV tussen 1 en 31 mei per e-mail naar minor.orgaantransplantatie@erasmusmc.nl.
Voor deze minor geldt dat je je

uiterlijk woensdag 31 mei 2017

op

beide

manieren moet aanmelden. Vanaf

9 juni 2017

ontvang je per email bericht over de uitslag. Op

22 juni 2017

vindt een (verplichte) voorbereidingsbijeenkomst plaats om praktische zaken voor de buitenlandstage tijdig te kunnen afstemmen.

Inhoud

Orgaantransplantatie is een jong en innovatief vakgebied. Wij werken vanuit verschillende disciplines nauw samen om orgaantransplantaties tot een succes te maken. Immunologische uitdagingen, vernieuwingen op het gebied van regeneratie en tissue engineering, orgaantekorten, levende donatie en orgaanhandel vragen alle een eigen invalshoek en expertise. Dit maakt de transplantatie geneeskunde tot een dynamisch, uitdagend en multidisciplinair vakgebied.
Deze unieke multidisciplinaire samenstelling van de groep wordt als positief en stimulerend ervaren door zowel de studenten als de docenten. In deze verdiepende minor worden verschillende aspecten van transplantaties belicht vanuit de interne geneeskunde, chirurgie, het experimentele laboratorium, de immunologie, medische ethiek en medische psychologie. Je leert de basis rondom het zorgpad voor transplantaties van hart-, long-, nier-, lever-, en pancreastransplantaties. Ook innovaties op het gebied van chirurgische technieken, nieuwe programma’s (zoals anonieme donatie of door de bloedgroep heen transplanteren), verbeterde medicatie en bevordering van therapietrouw komen aan bod. Je komt in aanraking met nieuwe technieken die de grenzen van orgaantransplantaties verleggen, zoals orgaanpreservatie met machine perfusie en het kweken van nieuwe organen uit stamcellen. De allocatie van organen, criteria voor levende donatie, betaalde donatie, orgaanhandel, en het gebruik van sociaal media werpen ethische dilemma’s op welke interactief zullen worden behandeld. In deze minor is een 1 tot 2 weekse stage in een transplantatiecentrum in het buitenland of het Erasmus MC opgenomen waarbij je kunt meekijken in de kliniek en/of laboratorium.

Leerdoelen:

Na afloop van de minor kan de student:
  • de meest voorkomende indicaties en de chirurgische principes van orgaantransplantaties benoemen
  • de meest voorkomende medicamenteuze anti-afstotingsbehandelingen beschrijven
  • de immunologische mechanismen die van belang zijn bij orgaantransplantaties begrijpen en deze plaatsen in het kader van verschillende allocatie- en donatie programma’s
  • uitleggen wat de medische en psychologische aspecten van transplantatie en levende donatie zijn en manieren beschrijven om deze in kaart te brengen (big data) en te verbeteren
  • de prevalentie, voorspellers en consequenties van therapietrouw beschrijven
  • een overzicht geven van nieuwe technieken van orgaanpreservatie en –regeneratie
  • ethische afwegingen maken bij verschillen vormen van donatie (donatie bij leven, altruïstische donatie, orgaanhandel, donor match via social media)

Specifieke kenmerken

Een specifiek kenmerk van deze minor is de stage in het buitenland of in het Erasmus MC. De voorbereidende bijeenkomst vindt plaats op

22 juni 2017 om 13:30-14:30 uur

in het Onderwijs Centrum (zaal ntb).

Indien je in het kader van deze minor naar het buitenland gaat, kunnen studenten van het Erasmus MC voor de reis- en verblijfskosten gebruik maken van de Erasmus MC-beurs. Zie voor meer informatie www.erasmusmc.nl/internationalisering > financiering.

Organisatie

Maximum aantal studenten dat deel kan nemen: 25 Minimum aantal studenten dat deel kan nemen: 10

Aantal contacturen:

Gemiddeld aantal contacturen per week is 15 (colleges, bijwonen OK en polikliniek).

Aantal uren zelfstudie:

Gemiddeld aantal uren zelfstudie per week is 25.

Overzicht

Elke week in deze minor heeft een eigen thema. Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijsvormen die tijdens de minor worden aangeboden.

Onderwijs werkvorm(en):

-                  Hoorcolleges, werkcolleges en patiënten demonstraties (ong. 15 uur per week) -                  Stage van 1 tot 2 weken bij een transplantatiecentrum in het buitenland of in het EMC. -                 Schrijven van een systematisch review over een transplantatie gerelateerd onderwerp, met een presentatie van de resultaten -                  Bijwonen van donaties en transplantaties op de OK en meelopen met spreekuren -                  Zelfstudie: bestuderen literatuur, voorbereidingen van het review en de presentatie -                  Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen die tijdens de minor worden aangeboden.

Onderwijsmateriaal:

  Voor een aantal colleges worden artikelen ter voorbereiding op Blackboard gezet. De presentaties die tijdens de colleges worden gegeven, worden op Blackboard geplaatst. Een oefententamen wordt eveneens op Blackboard gezet.

Toetsing

Wijze van tentaminering:

De minor heeft een afsluitend schriftelijk tentamen welke bestaat uit een combinatie van open- en meerkeuze vragen.

Samenstelling eindcijfer:

Het eindcijfer van de minor wordt bepaald door het gemiddelde te berekenen van het eindcijfer van het review (review + presentatie) en het cijfer voor het tentamen. Het tentamen en het review tellen beide voor 50% mee.
Alle afzonderlijke toetsingsonderdelen dienen met een voldoende (5,5 of meer) te worden afgesloten.

Feedbackvorm:

Tentamenresultaten worden op Blackboard geplaatst.

Contactinformatie

Türkan Terkivatan, chirurg,t.terkivatan@erasmusmc.nl, 06-22463611, kamer H-903minor.orgaantransplantatie@erasmusmc.nl

Facultaire website

:http://www.erasmusmc.nl/geneeskunde/bachelor/minor/