Over de faculteit

Durven doordenken over de dingen die er toe doen

Erasmus School of Philosophy van de Erasmus Universiteit Rotterdam biedt gedegen en vernieuwend onderwijs en onderzoek. Volgens de visitatierapporten Onderwijs en Onderzoek behoort de Rotterdamse Erasmus School of Philosophy tot de beste van Nederland. Het onderwijs wordt positief gewaardeerd en de faculteit is reeds geruime tijd opvallend succesvol in het verwerven van onderzoeksubsidie, met name bij NWO.       

Erasmus School of Philosophy biedt twee bacheloropleidingen aan: de Bachelor Filosofie en de Engelstalige Bachelor in Philosophy of a Specific Discipline. Voor studenten in de masterfase biedt de faculteit de MA Philosophy en de Research Master in Philosophy and Economics aan.

Uniek aan het onderwijs en onderzoek aan Erasmus School of Philosophy van de EUR is de opdeling in vier leerstoelgroepen, te weten Filosofie van Mens en Cultuur, Theoretische Filosofie, Praktische Filosofie en Geschiedenis van de Filosofie. De filosofen van de Erasmus Universiteit Rotterdam kenmerken zich door een prominente rol in het academische filosofische debat en grote betrokkenheid bij kwesties in het publieke domein.

Profiel

Typisch voor onze faculteit is dat wij er naar streven de verschillende stijlen waarin de filosofie wordt beoefend tot hun recht te laten komen, zodat wij in het onderwijs een programma kunnen aanbieden dat representatief is voor wat ook elders in de wereld onder moderne filosofie wordt verstaan. Daarbij laten wij ons nadrukkelijk inspireren door recente ontwikkelingen in wetenschap en maatschappij. Volgens de visitatierapporten Onderwijs en Onderzoek behoort de Rotterdamse Erasmus School of Philosophy tot de beste van Nederland. De studentenaantallen groeien en de faculteit is reeds geruime tijd opvallend succesvol in het verwerven van onderzoeksubsidie, met name bij NWO.

Onderwijs en onderzoek van Erasmus School of Philosophy vindt plaats in een interdisciplinaire context. Dat is duidelijk zichtbaar in de studieprogramma’s en de onderzoeksinstituten. Onderzoekers en studenten vragen naar de ontologie van sociale fenomenen zoals institituties, de markt, moraliteit, kunst, politieke autoriteit, intermedialiteit en cyberspace. De verworteling in de geschiedenis van de filosofie wordt daarbij niet uit het oog verloren.

Onderwijs

De faculteit biedt in de bachelorfase een gedegen inleiding aan in de belangrijkste onderwerpen zowel uit de geschiedenis van de wijsbegeerte als uit de hedendaagse filosofie. In de masterfase kunnen studenten hun kennis en inzicht verder verdiepen. De faculteit verzorgt de bacheloropleiding Wijsbegeerte voltijd en bacheloropleiding Wijsbegeerte deeltijd.

Voor Nederlandse én internationale studenten is er de Engelstalige Bachelor in Philosophy of a Specific Discipline en de Master in Philosophy. Bovendien bieden de leerstoelgroepen Theoretische en Praktische Filosofie de Erasmus Research Master in Philosophy and Economics.

Onderzoek

De leerstoelgroepen hebben allen hun eigen onderzoeksprogramma's.

In het programma The Early Enlightenment in the Dutch Republic van de leerstoelgroep Geschiedenis van de Wijsbegeerte wordt onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de wijsbegeerte, met name ten tijde van de Nederlandse Republiek.

De leerstoelgroepen Theoretische en Praktische Filosofie doen in het programma Institutions onderzoek naar de grondslagen van de wetenschap, in het bijzonder de economische wetenschap.

Ontology of Mediation is het programma van de leerstoelgroep Filosofie van Mens en Cultuur. Onderzoeksthema's zijn hier: identiteit en differentie; filosofie en kunst; en de filosofische implicaties van ICT.

Het vierde onderzoeksprogramma, The Constitution of Normative Practices van de leerstoelgroep Praktische Filosofie, richt zich op ethiek; sociale en politieke filosofie; rechtsfilosofie; democratie, en burgerschap.