Genetica in de Maatschappij

Deze minor biedt kader en achtergrond rondom: genetische screening, DNA in het strafrecht, diagnostiek en behandeling van erfelijke ziekten, de impact van erfelijkheid op families, en hoe gene editing nu al zijn weg vindt de maatschappij in, en meer!

Naam van de minor:

Genetica in de Maatschappij

Code:

GENMIN22

Taal:

Nederlands, deels Engels (literatuur voornamelijk Engels)

 

Penvoerende opleiding:

Erasmus MC; Faculteit Geneeskunde, Afdeling Klinische Genetica

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

Afdelingen Forensische Moleculaire Biologie, Medische Ethiek, van het Erasmus MC. Afdelingen Klinische Genetica VUMC (sectie Community Genetics, en LUMC (sectie Humane Genetica), Envrionmental Biology van de Universiteit Utrecht en Green Peace. Daarnaast nog externe sprekers van verschillende instanties (strafrecht advocatuur, proefdierenwelzijn) 

Toegang:

Zie toelatingsmatrix

Inhoud

Welkom bij de minor Genetica in de Maatschappij! Wij bieden jullie in deze minor het beste van ons veld: toonaangevende sprekers, de nieuwste ontwikkelingen en een persoonlijke benadering.  Er zijn grote ontwikkelingen gaande: zo kunnen we misdadigers oppakken met verwantschapsonderzoek, kunnen we via een buisje bloed van de moeder testen of het kind in de buik down syndroom heeft en is er, toen verschillende hulpverleners besmet waren, met succes een vaccin tegen het ebolavirus ontwikkeld in tabaksplantjes. Onze minor geeft in 8 thema’s een unieke kijk in de keuken van genetics. Onze studenten plaatsen ons in de top 5 van best beoordeelde Erasmus MC minoren.

De minor bestaat uit verschillende thema’s:

Verleden, heden en toekomst van Genetica:

-       De invloed van genetica op de geneeskunde en de perceptie van gezondheid

Het analyseren van het menselijk genoom:

-       Over welke technieken er gebruikt worden en wat ze precies onthullen

Community genetics:

-       De achtergrond van het genetische screeningsbeleid en de impact van screening op de prevalentie van ziekte.

Psychologie en erfelijkheid:

-       Omgaan met dragerschap, dreiging en beslissen, het voeren van een psychologisch counselingsgesprek m.b.t. erfelijkheidsonderzoek

Forensische genetica en recht:

-       Wat DNA materiaal op de plaats delict vertelt over de dader en hoe dit gebruikt wordt in de rechtszaal met Mr. Marnix van der Werf (strafrecht advocaat) en Manfred Kayser (professor of genetic idenitification)

Genetische manipulatie:

 

Zwangerschap en genetica:

 

Genetic research:

-       Hoe het genetisch manipuleren van gewassen, dieren en mensen bijdraagt aan het voeden van de wereldbevolking, het behandelen van ziekte en wetenschappelijk onderzoek. Een gastcollege door Green peace!

-       De mogelijkheden en onmogelijkheden van genetische screening en diagnostiek in de zwangerschap en de ontmoeting met iemand die het mee heeft gemaakt

-       Een week over hoe we komen tot ontdekkingen en therapie in de genetica met rondleiding in het zebravisjes lab

Studenten schrijven een paper waarvoor zij zelf het onderwerp bepalen en kunnen gekoppeld worden aan een deskundige uit het veld.

Leerdoelen:

Na afloop van deze minor kan de student:
  • · verschillende manieren van genetische analyse herkennen en de verschillende toepassingen onderscheiden
  • · de voor-en nadelen van genetische manipulatie van gewassen, dieren en mensen beschrijven
  • · een onderbouwd oordeel vormen over de vertroebeling van het onderscheid tussen prenatale diagnostiek en screening
  • · een moreel dilemma uit de praktijk van de genetica herkennen, beschrijven, en analyseren
  • · exploreren hoe mensen omgaan met dreiging en dragerschap van genetische aandoeningen, en beslisprocessen begeleiden
  • · uitleggen hoe genetisch bewijsmateriaal tot stand komt

Specifieke kenmerken

:

Deze minor is verbredend en in het bijzonder interessant voor studenten Geneeskunde, Psychologie, Recht, Epidemiologie, Filosofie, BMG, Criminologie en Biomedische Wetenschappen. Er wordt rekening gehouden met de verschillende studierichtingen zodat optimaal van elkaar geleerd kan worden en alle interesses worden gevoed. Het is handig om enige achtergrondkennis van biologie te hebben. Aan studenten die dat niet hebben bieden we een middag ‘bijspijkeren’ voorafgaand aan het openingscollege.

Organisatie

Maximum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor:

30

Minimum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor:

15

Onderwijs werkvormen:

De werkvormen van deze minor zijn hoorcolleges, werkgroepen, practica, zelfstudie en mogelijkheid tot meekijken op de polikliniek. Diverse vooraanstaande sprekers verzorgen inspirerende colleges: prof. Aad Tibben; prof. Sjef Smeekens; prof. Andre Uitterlinden; ethica Eline Bunnik; dr. Virginie Verhoeven; dr. Renate Hukema; dr. Tjakko van Ham; prof. Peter de Knijff; prof. Manfred Kayser; Mr. Marnix van der Werf; Herman van Bekkem en vele anderen. Een google search op deze namen zal laten zien dat jullie colleges verzorgd  worden door de toppers uit het veld. Vandaar dat er een aanwezigheidsverplichting geldt voor alle onderwijsonderdelen.

Onderwijsmateriaal:

Er wordt gewerkt met een reader en een elektronische leeromgeving op blackboard. Verder wordt gebruik gemaakt van casuïstiek, praktijkopdrachten, wetenschappelijke artikelen, hoofdstukken uit boeken, films en presentaties.

Contacturen:

Het aantal contacturen per week wisselt, maar zal minimaal 8 en maximaal 18 uur zijn, exclusief bezoek aan poli of patiëntbespreking.

Toetsing

De toetsing zal bestaan uit een schriftelijk tentamen. Daarnaast wordt er een wetenschappelijke paper geschreven.

Samenstelling van het cijfer:

Het tentamen is 60% van het eindcijfer en het paper 40%. Beide toetsingsonderdelen dienen met een voldoende (5,5 of meer) te worden afgesloten. 

Feedback:

Studenten kunnen het tentamen en het paper op afspraak inzien. Bij verschil van mening over het goede alternatief dan wel de beoordeling wordt een onafhankelijke collega-deskundige gevraagd om advies. Dat advies is bindend.

Contactpersoon:

Dr. S. Riedijk, minorcoördinator Klinische Genetica; s.riedijk@erasmusmc.nl; kamer: Ee-2014

Website:

Om een indruk te krijgen van ons programma kun je het volgende adres raadplegen op internet: http://www.erasmusmc.nl/klinische_genetica/research/onderwijs/Minor_KlinGen2014/