Les 5. Activiteit 'Een plattegrond maken'

Lesbrief Wetenschap & Techniek-lessen voor kinderen in groep 1 t/m 3 van het basisonderwijs

Kennismaking met Wetenschap & Techniek

Materialen:

  • kopieën van de kaarten op de activiteitenpagina zolder
  • een speelgoedding om te verstoppen (of kinderen pakkenzelf iets)
  • papier, potloden, stiften

Vooraf:

  • dit deel lezen in de bijlage van het boek
  • materialen verzamelen

Lesopbouw:

  1. De zesde verhaalpagina voorlezen
  2. De activiteit bespreken met de groep. Samen de kaart op de linkerpagina in het boek bekijken. Wat zie je daarop? Lijkt het op de kamer van Owie (volgende bladzijde)? Wat is een plattegrond eigenlijk? Als opstapje kan je samen op het bord een plattegrond van het lokaal maken. Hoe ziet het er uit als je er van boven op kijkt? Wat moet daar in ieder geval  opstaan? Wat teken je groot en wat klein?
  3. In groepjes de activiteit doen. De ruimte waar ze iets mogen verstoppen eventueel afbakenen, bijvoorbeeld een hoek van het lokaal, of een deel van de gang. De taken kunnen verdeeld worden, en later omgewisseld.
  4. Samen in de groep de activiteit bespreken. Is het gelukt een kaart/plattegrond te maken? Kon de ander (of anderen?) het speelgoedding vinden?
  5. Het einde van het verhaal voorlezen, en het briefje van Sam.

Les 1. Activiteit 'Spiegelbeelden'

Les 2. Activiteit 'In de lucht'

Les 3. Activiteit 'Drijven en zinken'

Les 4. Activiteit 'Mengen van stoffen'

Les 5. Activiteit 'Een plattegrond maken'

Rowan Huijgen

E-mailadres
wetenschapsknooppunt@eur.nl
Telefoon
(010) - 408 9670
Kamer
6e etage
Ruimte
Sanders building | Building
Adres

Burg. Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Postadres

Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Tilly Schildt-Houben

E-mailadres
wetenschapsknooppunt@eur.nl
Telefoon
(010) 408 2714
Kamer
6e etage
Ruimte
Sanders building | Building
Adres

Burg. Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Postadres

Postbus 1738
3000 DR Rotterdam