Onderwijswetenschappen - Master Pedagogiek en onderwijs - Msc

CSS Further information

[Hier stond HTML. PageId: 2172881]

Onderwijswetenschappen

Master Pedagogische Wetenschappen

Sabine Severiens - media

Media: Audio

Lees meer

"Onderwijs speelt een cruciale rol in het leven van kinderen. Dit geldt vooral voor kinderen en jongeren uit risicogroepen, zoals die in een arme sociaaleconomische omgeving. Wat hebben deze kinderen en jongeren nodig om hun talent te kunnen ontwikkelen? En wat is de rol van scholen en van docenten? Deze onderwerpen zullen centraal staan in dit programma."

Waar gaat deze specialisatie over?

In de masterspecialisatie Onderwijswetenschappen worden wetenschappelijke theorieën behandeld over de effectiviteit van onderwijs, lesmethoden op scholen met divers samengestelde leerlingenpopulaties en de psychologie van leren en presteren. Je bekijkt de effectiviteit van onderwijsinstellingen en onderwijsmanagement vanuit verschillende perspectieven. Denk aan de onderwijsfilosofie, leiderschap en schoolbeleid, maar ook de mogelijkheden en onmogelijkheden van innovaties in het onderwijs. Het uitgangspunt in de master is dat succesvolle oplossingen altijd gebaseerd dienen te zijn op een integrale analyse van de eigenschappen van de lerende en de leertaak (microniveau), de organisatie of leeromgeving (mesoniveau) en maatschappelijke trends en bijbehorend beleid (macroniveau).

Voor wie bestemd?

Vraag je je af wat wel en wat niet werkt in een specifieke school of klas? Wil je graag een bijdrage leveren aan de innovaties in onderwijs, waar dan ook ter wereld? Dan is dit de juiste master voor jou.

Onderwijsprogramma

Semester 1: vier vakken


Het eerste semester bestaat uit vier blokken. De blokken worden na elkaar aangeboden, zodat de studenten zich op één blok tegelijk kunnen concentreren. Een blok wordt gegeven gedurende vijf weken. Daarnaast volg je een, bij het blok behorend, practicum.

Semester 2: Stage en thesis


In het tweede deel van het jaar loop je stage en schrijf je je scriptie. Voor de stage zijn verschillende mogelijkheden: onderzoek combineren met een praktijkstage bij hetzelfde instituut, onderzoek losstaand van de praktijkstage of je kiest voor de mogelijkheid om alle stagetijd aan wetenschappelijk onderzoek te besteden. 

Curriculum

De hoorcolleges worden gegeven in het Engels. Bij voldoende belangstelling kunnen de onderwijsgroepen zowel in het Nederlands als in het Engels gevolgd worden. Nederlandse studenten mogen de tentamens en hun masterscriptie in het Nederlands maken. Onderstaande vakken worden zowel gevolgd door studenten van de specialisatie Psychologie van Leren en Presteren als van de specialisatie Onderwijswetenschappen.

Deze masterspecialisatie is ook te volgen in de avond. Bij erg kleine groepen in zowel dag- als avondonderwijs kan gekozen worden voor samenvoegen in een avondgroep.

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Innovation in Education and Training

5 ECTS

Assessment in Education and Training 

5 ECTS

Diversity in Education and Training

5 ECTS

Applied Multivariate Data Analysis

5 ECTS

Practical Investigating Educational Innovations

2 ECTS

Practical Assessment in Education and Training

2 ECTS

Practical Evidence- based coaching

2 ECTS

Practical Applied Multivariate Data Analysis

2 ECTS

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

InternshipResearch Proposal & Thesis (block 5 - block 8)

32 ECTS

Totale studielast: 60 ECTS

Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend.