Gezinspedagogiek - Master Pedagogiek en onderwijs - MSc

Gezinspedagogiek

Master Pedagogische Wetenschappen

Maartje Luijk - media

Media: Audio

Lees meer

"Mogen kinderen Whatsappen, Facebooken en op de iPad? Wat zijn de effecten van gaming op agressie van jongeren? Hoe adviseer je ouders over het huilen, eten en slapen van baby’s? Heeft het voor kinderen en jongeren nadelige gevolgen als beide ouders werken? Ouders hebben dagelijks met deze vragen te maken en iedereen heeft hier wel een mening over, maar wat is het wetenschappelijk onderbouwde antwoord en hoe kunnen we ouders hierover adviseren?"

CSS Further information

[Hier stond HTML. PageId: 2172882]

Waar gaat deze specialisatie over?

Hoewel de opvoeding en ontwikkeling van de meeste kinderen zonder noemenswaardige problemen verloopt, gaat veel aandacht binnen de pedagogiek juist uit naar de problemen in opvoeding en ontwikkeling. Binnen de specialisatie Gezinspedagogiek staat de 'normale' opvoeding en ontwikkeling in verschillende opvoedingscontexten centraal. Welke opvoedvragen hebben ouders en hoe kunnen we ouders wetenschappelijk onderbouwde opvoedadviezen geven? In de masterspecialisatie Gezinspedagogiek leer je over gezinnen, opvoedstijlen en opvoedvragen van ouders, met speciale aandacht voor opvoedvragen van ouders over televisie kijken, gaming, internetgebruik en sociale media. Binnen de master Gezinspedagogiek duik je in de wetenschap achter het gezin. De impact van maatschappelijke veranderingen, zoals de toenemende invloed van sociale media en de veranderende rolverdeling tussen moeders en vaders wordt bestudeerd. Ook wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van het kind buiten het gezin, zoals het kinderdagverblijf, gastouderopvang en de invloed van grootouders en leeftijdsgenoten. Binnen kleinschalige onderwijsgroepen gaan studenten onder begeleiding van een docent met expertise op het betreffende terrein actief aan de slag met opvoedvraagstukken. Naast de onderwijsgroepen worden er door professionals en wetenschappers uit het vakgebied van de gezinspedagogiek interactieve gastcolleges verzorgd. Deze gastsprekers zijn bijvoorbeeld werkzaam bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, het Nederlands Jeugdinstituut, de Raad voor de Kinderbescherming, Kijkwijzer en het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek. Het centrale thema in de practica is het adviseren van ouders en professionals. 

Voor wie bestemd?

Ben je geïnteresseerd om de alledaagse opvoedvraagstukken waar ouders, scholen en de overheid mee worstelen onder de loep te nemen en hier wetenschappelijk gebaseerd advies over uit te brengen? Wil je werken aan een preventie- of interventieprogramma waarin je zelf de doelen formuleert? Wil je leren ouders, professionals en beleid te adviseren? Dan is deze master een goede keuze voor jou. De master Gezinspedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is - in combinatie met de bachelor of pre-master - een geaccrediteerde masteropleiding voor de registratie NVO Basis Pedagoog. De master leidt op voor een functie binnen de opvoedpraktijk, het opvoedadviesbureau, de kinderbescherming, het welzijnswerk, kinderdagverblijven en pleegzorginstellingen. Daarnaast kun je kiezen voor een baan als adviseur, leidinggevende of onderzoeker bij maatschappelijke en gemeentelijke beleidsontwikkelingsorganisaties of universiteiten. 

Onderwijsprogramma

Semester 1: vier blokken

Het eerste semester bestaat uit vier blokken. De blokken worden na elkaar aangeboden, zodat de studenten zich op één blok tegelijk kunnen concentreren. Een blok wordt gegeven gedurende vijf weken. Daarnaast volg je een, bij het blok behorend, practicum.

Semester 2: Stage en scriptie

In het tweede deel van het jaar loop je stage en schrijf je je scriptie. Voor de stage zijn verschillende mogelijkheden:
1. praktijkstage gecombineerd met onderzoek aan hetzelfde insitituut;
2. praktijkstage gecombineerd met onderzoeks losstaand van de stage;
3. onderzoeksstage.

Curriculum

De voertaal binnen deze masterspecialisatie is Nederlands. 

Deze masterspecialisatie is ook te volgen in de avond. Bij erg kleine groepen in zowel dag- als avondonderwijs kan gekozen worden voor samenvoegen in een avondgroep.

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Advies aan ouders

5 ECTS

Opvoeders binnen en buiten het gezin 

5 ECTS

Kind en Media

5 ECTS

Applied Multivariate
Data Analysis

5 ECTS

Adviesbrochure voor opvoeders

2.5 ECTS

Ontwerpen van een
preventie-/interventie-
programma

2.5 ECTS

Voorlichting aan ouders en professionals 

2.5 ECTS

Practical Applied
Multivariate Data Analysis

2.5 ECTS

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Stage en Scriptie (blok 5 t/m 8)

30 ECTS

Totale studielast: 60 ECTS

Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend.