Orthopedagogiek - Pedagogiek en onderwijs - MSc

CSS Further information

[Hier stond HTML. PageId: 2172883]

Orthopedagogiek

Master in Pedagogische Wetenschappen

Jacqueline Schenk - media

Media: Audio

Lees meer

“Orthopedagogen bieden begeleiding en hulp aan ouders en professionals, en ondersteunen kinderen en jeugdigen van wie de ontwikkeling problematisch verloopt of bij wie een gezonde ontwikkeling niet vanzelfsprekend is of wordt bedreigd."

Waar gaat deze specialisatie over?

In deze masterspecialisatie leer je over alle aspecten van de diagnostische en behandelingscyclus. Je verdiept je in verschillende diagnostische instrumenten, je maakt kennis met afname en interpretatie van diagnostische resultaten en leert deze te rapporteren volgens de professionele richtlijnen. Ook maak je kennis met diverse vormen van behandeling en ondersteuning; je zoekt zelfstandig evidence-based interventies op en maakt, op basis van casuïstiek, een onderbouwde keuze voor de juiste vorm van ondersteuning. Ook maak je kennis met de Forensische Orthopedagogiek en leer je over diverse theoretische- en verklaringsmodellen voor thema’s uit het forensisch orthopedagogisch werkveld, zoals kindermishandeling en problematische opvoedingssituaties, veelplegers en jeugddelinquentie, verslavingsproblematiek en middelenmisbruik.

De professionele vaardigheden in de practica van deze master variëren van klinische gespreksvaardigheden tot interventie- en ondersteuningsvaardigheden; van het rapporteren van diagnostische resultaten volgens professionele richtlijnen tot het inschatten van recidive-risico; en van het rekening houden met diversiteit tot het omgaan van niet-gemotiveerde cliënten in de forensische praktijk. 

Voor wie bestemd?

Deze master is in het bijzonder bestemd voor hen die welzijn, prestaties en ontwikkelingsperspectieven van huidige en toekomstige generaties kwetsbare kinderen en jongeren (en/of de gezinnen waarin zij opgroeien) willen verbeteren. Wanneer je na afstuderen echt een wetenschappelijk gefundeerde bijdrage wilt leveren aan de orthopedagogische zorg-, onderwijs- en/of onderzoekspraktijk dan is deze master de beste keuze. 

Onderwijsprogramma

Semester 1: vier blokken


Het eerste semester bestaat uit vier blokken. De blokken worden na elkaar aangeboden, zodat de studenten zich op één blok tegelijk kunnen concentreren. Een blok wordt gegeven gedurende vijf weken. Daarnaast volg je een, bij het blok behorend, practicum.

Semester 2: Stage en master thesis


In het tweede deel van het jaar loop je stage en schrijf je je scriptie. Voor de stage zijn verschillende mogelijkheden: 
1: praktijkstage gecombineerd met onderzoek aan hetzelfde instituut;
2: parktijkstage gecombineerd met onderzoek losstaand van de stage;
3: onderzoeksstage.

Curriculum

De voertaal binnen deze masterspecialisatie is Nederlands.

Deze masterspecialisatie is ook te volgen in de avond. Bij erg kleine groepen in zowel dag- als avondonderwijs kan gekozen worden voor samenvoegen in een avondgroep.

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Diagnostiek

5 ECTS

Behandeling

5 ECTS

Forensische Orthopedagogiek

5 ECTS

Applied Multivariate Data Analysis

5 ECTS

Practicum: Diagnostiek & Diversiteit

2.5 ECTS

Practicum: Interventies & diversiteit

2.5 ECTS

Practicum: Methoden van forensisch handelen

2.5 ECTS

Practicum:
Practical Applied Multivariate Data Analysis

2.5 ECTS

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Stage en Scriptie (blok 5 t/m 8)

30 ECTS

Totale studielast: 60 ECTS

Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend.