Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuws over de cursus Zorgstelsel & Zorgverzekering

Cursus Zorgstelsel & Zorgverzekering

Gerenommeerde docenten van ESHPM behandelen actuele ontwikkelingen in het Nederlandse zorgstelsel in de cursus Zorgstelsel & Zorgverzekering. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om de gehele cursus van vier verdiepingscolleges of slechts één of enkele colleges te volgen. Na afloop krijgt u een certificaat als bewijs van deelname.

In de Nederlandse gezondheidszorg is een belangrijke rol weggelegd voor gereguleerde concurrentie tussen zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders. Hoewel de invoering van de uniforme basisverzekering in 2006 een belangrijke mijlpaal vormt, is de herziening van het zorgstelsel nog zeker niet voltooid. Integendeel, er is sprake van een onvoltooide agenda en de komende jaren zal de zorgsector dan ook nog volop in ontwikkeling blijven. De belangrijkste actuele beleidsthema’s komen in deze cursus uitgebreid aan bod.