Verdiepende Minor: Reconstruction from Head to Hands: A Multidisciplinary View

Een hand die niet meer functioneert na een ongeval of een gezicht dat ernstig verminkt is door een tumor of een aangeboren afwijking. Hoe kun jíj helpen? Duik in de wereld van de reconstructie!

Naam van de minor:

Verdiepende Minor: Reconstruction from Head to Hands: A Multidisciplinary View

Code:

GENMIN20

Taal:

Nederlands

Penvoerende opleiding:

Erasmus MC; Faculteit Geneeskunde, Afdeling Plastische Chirurgie

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

Erasmus MC; Afdelingen Plastische en Reconstructieve Chirurgie, Anatomie, Dermatologie, Interne Oncologie, Klinische Genetica, KNO, MKA, Neurochirurgie, Oogheelkunde, Orthodontie, Psychologie, Radiologie, Radiotherapie, Reumatologie, Revalidatiegeneeskunde en Traumatologie.

Toegang:

Deze minor staat alleen open voor studenten van de bacheloropleiding Geneeskunde.
Zie ook de toelatingsmatrix.

Inhoud

Deze hands-on minor belicht de reconstructieve chirurgie van aangeboren afwijkingen, ongevallen en tumoren in de volle breedte. De minor is sterk praktijk georiënteerd: in practica (meerdere snijzaalpractica en hechttechnieken) en cursussen wordt kennis verkregen van een scala aan aandoeningen en vaardigheden. De minor is als volgt opgebouwd:
 • Week 1-2: Inleiding, chirurgische anatomie en klinische vaardigheden
 • Week 3-4: Craniofaciale chirurgie: schisis, aangeboren- en craniofaciale afwijkingen
 • Week 5-6: Oncologisch reconstructieve chirurgie: mamma- en hoofd-halschirurgie
 • Week 7-8: Hand, pols- en zenuwchirurgie: congenitale, traumatische en chronische afwijkingen
 • Week 9-10: Toetsing en presentatie
Wekelijks kunnen patiëntenbesprekingen worden gevolgd, mede als voorbereiding op de OK-bezoeken. Er wordt in groepen gewerkt aan een scriptie  over een reconstructief onderwerp. Deze scriptie vormt de basis voor een wetenschappelijke presentatie in week 9.

Leerdoelen:

Na afloop van de minor kan de student:
 • de anatomie en embryologie van het hoofd-hals gebied en de bovenste extremiteit lokaliseren en benoemen.
 • de multidisciplinaire behandeling van patiënten met een craniofaciale afwijking toelichten.
 • de multidisciplinaire behandeling van patiënten met een hoofd-halstumor toelichten.
 • uitleggen hoe een multidisciplinaire behandeling van patiënten met letsel van de bovenste extremiteit eruit ziet. Moeten ze dit ook kunnen toepassen?
 • uitleggen hoe wondgenezing goed kan verlopen en littekenweefsel kan worden voorkomen of verminderd.
 • hechttechnieken (macro- en peeshechtingen) zelf uitvoeren en hierdoor inzicht verkrijgen in de complexiteit van de oog-hand coördinatie tijdens deze chirurgie.
 • een complex reconstructief onderwerp in het Engels beschrijven en presenteren.


Specifieke kenmerken:

Deze verdiepende minor is alleen toegankelijk voor derdejaars Bachelorstudenten Geneeskunde. De minor is interessant voor studenten die alle facetten van de academische plastische en reconstructieve chirurgie willen leren kennen, evenals de inbedding van het vak binnen de multidisciplinaire benadering van de patiënt.

Organisatie

Maximum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor:

32


Minimum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor:

15


Onderwijs werkvormen en studiebelasting:

 • Colleges over prenatale ontwikkelingsanatomie, aangeboren hoofd-, hals- en handafwijkingen, handonderzoek.
 • (Klinische) colleges en cursussen (ca. 15 uur per week).
 • Anatomiepractica inclusief een bezoek aan het anatomisch/embryologisch museum in Leiden.
 • Literatuuronderzoek, journal clubs en het schrijven van een scriptie.
 • Meekijken op operatiekamers, meelopen met spreekuren (ca. 10 keer gedurende de minor).
 • Zelfstudie: bestuderen reader, zoeken van literatuur, voorbereiden werkgroepen, tentamenstof leren, scriptie-opdracht uitwerken (in totaal ca. 15 uur per week).
 • Een macro-chirurgische cursus en een peeshechtcursus in het Skillslab.
Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen die tijdens de minor worden aangeboden.


Onderwijsmateriaal:

Bij deze minor hoort een reader. Overige literatuur is afkomstig uit boeken en tijdschriften die deels worden aangeleverd en deels door de student zelf worden gezocht. Tevens wordt op basis van zelfgezochte literatuur, passend bij het uitgekozen thema, een review (scriptie) geschreven.

Contacturen:

Studiebelasting circa 35-40 uur per week. -     Ca 15 contacturen per week -     Zelfstudie rond de 20-25 uren per week

Toetsing

Wijze van tentaminering:

De toetsing bestaat uit 3 delen:
 • Anatomie-tentamen aan de hand van snijzaalpreparaten: anatomie hoofd-halsgebied (12,5%), anatomie bovenste extremiteit (12,5%).
 • Schriftelijk tentamen aan het eind van week 9 (50%).
 • Scriptie en presentatie over een reconstructief chirurgisch onderwerp (25%).
Alle afzonderlijke toetsingsonderdelen dienen met een voldoende (5,5 of meer) te worden afgesloten.

Feedback:

Voor geïnteresseerden wordt na de tentamenuitslag een nabespreking georganiseerd.

Contactinformatie

Contactpersoon:

Dr. J.W. van Neck
j.vanneck@erasmusmc.nl
Kamer: Ee15.91
010 704 3303

Facultaire websites:

http://www.erasmusmc.nl/plastische-chirurgie/http://www.erasmusmc.nl/onderwijs/geneeskunde/minoren