Verdiepende Minor: The Mystery of Creation

Verdiepende Minor Sophia: The Mystery of Creation

Tot nu is  de periode rondom de conceptie een black box. Door nieuwe inzichten en innovatieve technologiën in de voortplanting-  en prenatale geneeskunde wordt het embryo toegankelijk  voor diagnostiek en therapie. Het nieuwe thema in de geneeskunde welke bepalend is voor onze gezondheid. hier worden hands-on de nieuwste technieken aangeleerd.

Naam van de minor:

Verdiepende Minor Sophia: The mystery of creation

Code:

GENMIN43

Taal:

Nederlands

Penvoerende opleiding:

Erasmus MC; Faculteit Geneeskunde; Thema Sophia: Voortplanting, Verloskunde en Neonatologie

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

Inwendige geneeskunde, Kindergeneeskunde, Prenatale Diagnostiek, Kinderchirurgie,  Maatschappelijke Gezondheidszorg, Diëtetiek, Medische Ethiek, GGD Rotterdam

Toegang:

Deze minor staat alleen open voor studenten van de bacheloropleiding Geneeskunde.
Zie ook de toelatingsmatrix.

Inhoud

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de groei van het embryo, als maat voor de embryonale gezondheid, bepalend  is voor niet alleen de gezondheid van de foetus en neonaat, maar ook voor de gezondheid in het latere leven. De groei van het embryo wordt beïnvloed door ziekten, en de gezondheid en leefstijl van de moeder en vader in de periconceptie periode. Met nieuwe technieken, zoals embryoscopie, virtuele reality en 3 dimensionale foetale echoscopie, is het nu mogelijk om het embryo te visualiseren en meer inzicht te krijgen in ‘the mystery of creation’. Deze nieuwe inzichten dragen bij aan de ontwikkeling van nieuwe zorg in de vroegste periode in het leven. De samenwerking tussen de betrokken vakgebieden voortplantingsgeneeskunde, verloskunde, prenatale geneeskunde en neonatologie maakt het mogelijk om diagnostiek en therapieën te ontwikkelen en toe te passen. In deze minor maakt u zowel in theorie als praktijk kennis met dit nieuwe thema in de geneeskunde. 

Leerdoelen:

Na afloop van deze minor is de student op de hoogte van de nieuwste kennis en vaardigheden voor de vroegste diagnostiek en behandeling van aandoeningen van het embryo, de foetus en neonaat. De onderwerpen die de revue passeren zijn: Kennis over de invloed van periconceptionele ziekten, gezondheid en leefstijl voor de fertiliteit, embryonale en neonatale gezondheid Vaardigheden voor de vroegste diagnostiek van embryo kwaliteit en embryonale-foetale en neonatale gezondheid  Ethiek rondom eiceldonatie, cryopreservatie van ei- en zaadcellen, grenzen van levensvatbaarheid Inzichten in biologische processen die het verband verklaren tussen embryonale gezondheid en de gezondheid van huidige en toekomstige generaties Interventies en preventieve maatregelen om de gezondheid op korte en lange termijn positief beïnvloeden. Implementatie en valorizatie van kennis en vaardigheden in de preconceptie-, neonatale en perinatale zorg

Specifieke kenmerken:

Deze verdiepende minor is alleen toegankelijk voor derdejaars Bachelorstudenten Geneeskunde.

Inhoudelijk sluit de leerstof aan op de kennis van jaar 1 en 2 van de studie Geneeskunde. De minor vertoont

geen

overlap met het thema 3A.


Organisatie

Maximum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor:

30

Minimum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor:

15

Korte beschrijving:

 • · Week 1:
  Kennismaking met de minor, inleidende en algemene colleges en VO’s.
 • · Week 2 tot en met 9:
  De (sub) specialismen (Voortplantingsgeneeskunde, Verloskunde, Prenatale diagnostiek, Neonatologie, Kindergeneeskunde, Gynaecologie); zullen aan de hand van week thema’s, vanuit ieders optiek de problematiek behandelen rondom embryonale gezondheid. Voorbeelden van thema’s zijn:

  Periconceptie:

  risico’s, virtual reality echoscopie, epigenetica, e-health programma’s

  ;   De Bedreigde Foetus:

  Aangeboren afwijkingen, genetica, prenataal echoscopisch onderzoek; foetale therapie;

  De Zieke Neonaat:

  Bedreigingen tijdens partus; aangeboren ziekten en afwijkingen (acuut), ICN: korte en lange termijn gevolgen;

  De Kwetsbare Moeder

  : verslavingszorg, daklozen, psychiatrisch zieke zwangere.
 • · Week 10: voorbereiding en houden van referaten, inleveren verslagen,  tentamen en nabespreking

Onderwijs werkvormen:

 • Hoorcolleges: plenair, door stafleden van de betreffende afdelingen en enkele gastdocenten.
 • Klinische oriëntatie: bijwonen klinische besprekingen en visites op de betreffende afdelingen
 • Praktische vaardigheden: Hands-on onderwijs (virtual reality, embryoscoop, echoscopie, laparoscopie)
 • Bezoeken van afdelingen en zorginstanties binnen en buiten het Erasmus MC (IVF laboratorium, IC neonatologie, GGD, Jeugdzorg ) 
 • Referaten: hierbij wordt een actueel onderwerp uitgediept aan de hand van recente literatuur en een presentatie voorbereid. Studenten werken hierbij in koppels en worden begeleid door een staflid uit een der deelnemende specialismen. De referaten worden plenair gepresenteerd in week 9.
 • Een verslag (10 -15 blz) over het onderwerp / presentatie wordt als schriftelijk product geëist.
 • De onderwijs belasting is ongeveer: 4 dagdelen colleges, 1 dag kliniek/begeleider, 1 dag zelfstudie. Overige dagdelen: invulling door ZO’s , klinische stages, etc.
Gedurende deze minor worden op 3 dagen per week 2-4 hoorcolleges, vaardigheidsonderwijs en patiëntendemonstraties gegeven, hoofdzakelijk in de ochtenden. De zelfstudieopdrachten en klinische oriëntatie zijn in de middagen en op de niet-college dagen. Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen die tijdens de minor worden aangeboden.


Onderwijsmateriaal:

De ingeschreven studenten ontvangen bij aanvang van de minor een reader waarin de onderwijsstof is gespecificeerd.


Contacturen:

Het aantal contacturen bedraagt gemiddeld tussen de 6 en 12 uur per week.
Elke  week heeft één eigen weekrespondent. Elke week wordt door de weekrespondent een feedbacksessie gehouden.


Toetsing

Wijze van tentaminering:

De minor kent 2 toetsonderdelen, het referaat (inclusief een schriftelijk product) en het tentamen. In week 9 worden plenair de referaten gehouden en de verslagen beoordeeld. Dit onderdeel telt voor 50% mee in de eindbeoordeling.
In week 10 wordt een schriftelijk tentamen afgenomen over de gehele stof, in de vorm van MC en open vragen. Dit onderdeel telt voor 50% mee in de eindbeoordeling. De afzonderlijke toetsingsonderdelen dienen met een voldoende (5,5 of meer) te worden afgesloten.

Feedback:

Elke week wordt door de weekrespondent een feedbacksessie gehouden. Het tentamen wordt plenair nabesproken.

Contactinformatie

Contactpersoon:

Dr. I. Schipper, Afd. Verloskunde & Gynaecologie Mw. N. Meulblok, Onderwijsbureau Thema Sophia Erasmus MC, Sp-3433 Tel: 010 - 7037033 Email: minor.kinderwens@erasmusmc.nl

Facultaire website:

Erasmus MC