Onderwijs

Dankzij Polakgebouw hoef je de campus niet meer af 

Nieuwe studentencampus zeer energiezuinig 

Sloop van deel campus

Campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt in 2020 een stuk kleiner. Verschillende gebouwen gaan tegen de vlakte. Efficiënter gebruik van gebouwen is het idee erachter. 

Erasmus Universiteit bezuinigt op gebouwen

,,De campus wordt kleiner, maar de kwaliteit gaat wel omhoog,'' zegt Kees Lansbergen, directeur Erasmus Facilitair Bedrijf. Op zijn `slooplijst' staan in elk geval de gebouwen N en E. Het N-gebouw huisvest onder meer studentenorganisaties en een gebedsruimte. Het E-gebouw doet dienst als kantoorruimte voor ondersteunend personeel. Ook het F-G-Q gebouw, met studentenhuisvesting en collegezalen, staat op de nominatie voor sloop.

Volgens Lansbergen kan het gebruik van panden op Woudestein slimmer. ,,De komende jaren gaan we verder met de invoering met kleinschaliger onderwijs. Grote collegezalen zijn praktisch alleen bruikbaar voor colleges, terwijl kleinere lokalen ook voor vergaderingen geschikt zijn. Waarom tien vergaderruimtes, als je ook een bespreking kunt houden in een lokaal waar op dat moment geen les is? Je hebt minder ruimte nodig als je er slimmer mee omgaat.''

Hoeveel het herschikkingsplan financieel moet opleveren, kan Lansbergen nog niet zeggen. Ook moet het College van Bestuur nog groen licht geven, maar daar heeft de directeur alle vertrouwen in. Woudestein heeft net het eerste deel van een forse verbouwing achter de rug. Vorig jaar is het nieuwe campushart, met horecapaviljoen, parkeergarage en foodplaza geopend. Afgelopen week ging de eerste paal de grond in voor het Multifunctioneel Onderwijsgebouw dat moderne onderwijsruimtes met veel audiovisuele voorzieningen krijgt, maar ook studieplekken en winkels. Ook wordt de universiteitsbibliotheek nog gerenoveerd en komt er een nieuw park aan de noordzijde van de campus.

De EUR moet 13 miljoen bezuinigen door minder rijksgeld en een dalend aantal studenten. De komende jaren verdwijnen 110 banen. Campus Woudestein wordt kleiner, maar kwalitatief beter. 

Nieuw gebouw bij universiteit 

Studenten Erasmus Universiteit tevreden met nieuwe campus 

Erasmus: vaker les in groepjes 

Meer studentenwoningen op de campus, honderden extra studieplekken én kleinschaliger onderwijs. Ondanks de oplevering van campus Woudestein, eind vorig jaar, gaat de Erasmus Universiteit door met bouwen. Binnenkort begint de tweede fase. 

Bouw van campusgaat de tweede fase in

De Erasmus Universiteit gaat de komende jaren verder met de invoering van kleinschaliger onderwijs. In plaats van massale hoorcolleges volgen studenten vaker onderwijs in kleine groepen. Het toekomstige multifunctionele onderwijsgebouw, waarvan de bouw op 28 mei officieel begint, moet hierin voorzien. Er komen kleine werkruimtes waar twaalf tot vijftien studenten terecht kunnen. Deze studieruimtes allerlei audiovisuele voorzieningen waarmee presentaties kunnen worden opgenomen en bekeken. Na de renovatie van de onderwijsbibliotheek komen er meer studieplekken beschikbaar.

Economie

,,Onderwijs is niet alleen maar kennisoverdracht, maar ook elkaar beïnvloeden en overtuigen,'' zegt Kees Lansbergen, directeur Erasmus Facilitair Bedrijf. ,,Bij opleidingen zoals bedrijfskunde en economie, die altijd veel eerstejaars tellen, zullen de hoorcolleges zeker niet verdwijnen. Ze worden wel vaker in combinatie met kleinere werkgroepen gegeven. Uit onderzoek blijkt dat de stof dan beter blijft hangen.''

Campus Woudestein telt nu al 480 studentenwoningen, maar als het aan de EUR ligt, komen daar de komende jaren zeker vijfhonderd bij. Eerdere plannen om een gebouw met studentenwoningen aan de nabijgelegen Burgemeester Oudlaan te bouwen, zijn afgeketst omdat de gemeente daarvoor geen geld wilde uittrekken.

,,We praten nu met ontwikkelaars over een nieuw pand op de campus, maar we kijken ook naar andere plekken,'' zegt Lansbergen. ,,Meer woningen op de campus zorgen voor meer levendigheid en studenten van verschillende faculteiten ontmoeten elkaar. Die interactie is belangrijk.'' Toch blijven er ook genoeg studenten in de binnenstad wonen, zo benadrukt hij.

Ondanks de verbouwing moet de universiteit de komende tijd ook reorganiseren. De komende jaren verdwijnen er 110 banen en wordt er 13 miljoen euro bezuinigd. Volgens Lansbergen zijn investeringen in de toekomst nodig vanwege onderhoud aan gebouwen en om een aantrekkelijke studie- en werkomgeving te zijn. ,,Dit is geen luxe maar noodzaak.''

Croon en Wolter & Dros betrokken bij nieuwbouw Erasmus Universiteit

Eind mei begin nieuwbouw complex EUR

Duurzame campus voor Erasmus Universiteit Rotterdam