Psychologie van Leren en Presteren

Master Psychologie (avondprogramma)

Fred Paas foto

Media: Audio

Lees meer

"Mensen hebben een enorm groot leervermogen. Wij onderzoeken onder welke omstandigheden mensen het beste kunnen leren en presteren."

Let op: Het Avondprogramma Psychologie van Leren en Presteren start per collegejaar 2018/2019 mits voldoende aanmeldingen.

Waar gaat deze specialisatie over?

Het masterprogramma biedt een integrale aanpak van actuele vraagstukken op het gebied van leren en presteren. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar hoe de omgeving waarin wordt geleerd zo goed mogelijk kan worden vormgegeven, maar ook naar wat een individu moet doen om zich optimaal te ontwikkelen. De vraagstukken hebben onder andere betrekking op hoe het leerproces het beste ondersteund kan worden en hoe de mogelijkheden die de computer en het internet bieden, daarbij gebruikt kunnen worden in onderwijs en training? Wat moet iemand doen en laten om een expert te worden in een bepaald domein? Hoe kunnen testen/assessments worden ingezet als middel om te leren? Welke rol spelen individuele verschillen in het leerproces en hoe kunnen we ervoor zorgen dat ieder individu zich optimaal kan ontwikkelen? Deze specialisatie is gericht op het toepassen van wetenschappelijke inzichten, uit onder andere  de onderwijs-, cognitieve- en sociale psychologie voor het ontwikkelen van effectieve leeromgevingen. 
 

Voor wie?

De master is bedoeld voor professionals met een bachelordiploma in Psychologie, die hun kennis graag willen verdiepen of uitbreiden.

Avondprogramma voltijd (1 jaar)

Semester 1: vier vakken

Het eerste semester bestaat uit vier vakken met bijbehorende practicum. De vakken worden na elkaar aangeboden, zodat de studenten zich op één vak tegelijk kunnen concentreren. Een vak wordt gegeven gedurende vijf weken. 

Semester 2: Stage en master thesis

Tijdens het tweede semester wordt er stage gelopen en een scriptie geschreven. Voor de stage zijn verschillende mogelijkheden: onderzoek combineren met een praktijkstage bij hetzelfde instituut (kan eventueel bij de werkgever van de student zijn), onderzoek losstaand van de praktijkstage, ten slotte is er de mogelijkheid om alle stagetijd aan wetenschappelijk onderzoek te besteden. De scriptie kan in samenwerking met de stage-instelling worden geschreven, of los van de stage bij de afdeling Psychologie.

Curriculum


De online hoorcolleges en het lesmateriaal zijn in het Engels. De voertaal in de werkgroepen is Nederlands. De werkgroepen en practica vinden op twee avonden per week plaats van 19.00 tot 22.00 uur. Onderstaande vakken worden zowel gevolgd door studenten van de specialisatie Psychologie van Leren en Presteren als van de specialisatie Onderwijswetenschappen.

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Innovation in Education and Training

5 ECTS

Assessment in Education and Training 

5 ECTS

Teaching & Learning in Diverse Classrooms and Training Settings

5 ECTS

Applied Multivariate Data Analysis

5 ECTS

Practical Investigating Educational Innovations

2 ECTS

Practical Assessment in Education and Training

2 ECTS

Practical Evidence-based Coaching

2 ECTS

Practical Applied Multivariate Data Analysis using SPSS

2 ECTS

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

StageResearch Proposal & Thesis (blok 5 - blok 8)

32 ECTS

Totale studielast: 60 ECTS

Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend

Avondprogramma deeltijd (2 jaar)

Jaar 1: vier vakken en vier practica

Het eerste semester bestaat uit vier vakken. De vakken worden na elkaar aangeboden, zodat de studenten zich op één vak tegelijk kunnen concentreren. Een vak wordt gegeven gedurende vijf weken.  Het tweede semester bestaat uit vier practica die verband houden met de vakken die het eerste semester zijn gevolgd. Ook voor de practica geldt dat er een vak tegelijk wordt gegeven gedurende vijf weken.

Jaar 2: Stage en masterthesis

Tijdens het tweede jaar wordt er stage gelopen en een scriptie geschreven. Voor de stage zijn verschillende mogelijkheden: onderzoek combineren met een praktijkstage bij hetzelfde instituut (kan eventueel de werkgever van de student zijn), onderzoek losstaand van de praktijkstage, ten slotte is er de mogelijkheid om alle stagetijd aan wetenschappelijk onderzoek te besteden. De scriptie kan in samenwerking met de stage-instelling worden geschreven, of los van de stage bij de afdeling Pedagogische Wetenschappen.

Curriculum

In het eerste en tweede jaar vinden de colleges (onderwijsgroepen en practica) plaats op een avond tussen 19.00 tot 22.00 uur. De online hoorcolleges en het lesmateriaal zijn in het Engels. De voertaal in de werkgroepen is Nederlands. Onderstaande vakken worden zowel gevolgd door studenten van de specialisatie Psychologie van Leren en Presteren als van de specialisatie Onderwijswetenschappen. 

 

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Jaar 1

Innovation in Education and Training

5 ECTS

Assessment in Education and Training 

5 ECTS

Teaching & Learning in Diverse Classrooms and Training Settings

5 ECTS

Applied Multivariate Data Analysis

5 ECTS

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Practical Investigating Educational Innovations

2 ECTS

Practical Assessment in Education and Training

2 ECTS

Practical Evidence-based Coaching

2 ECTS

Practical Applied Multivariate Data Analysis using SPSS

2 ECTS

Studielast jaar 1: 28 ECTS

 

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Jaar 2

 

Stage (blok 1 t/m 4)

Blok 5

Blok 6

Blok 7

Blok 8

Research Proposal & Thesis (blok 5 t/m 8)

Studielast jaar 2: 32 ECTS

Totale studielast: 60 ECTS

Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend