Verdiepende Minor: Cardiovasculaire ziekten

Naam van de minor:

Cardiovasculaire ziekten

Code:

GENMIN100

Taal:

Nederlands

Penvoerende opleiding:

Afdeling Cardiologie, Erasmus MC; Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen,

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

Afdeling neurologie

Afdeling cardiothoracale chirurgie

Afdeling radiologie

Afdeling vasculaire geneeskunde

Afdeling longziekten

Afdeling vaatchirurgie

 

Alle Erasmus MC

Toegang:

Zie toelatingsmatrix

Inhoud

Cardiovasculaire ziekten zijn de meest voorkomende aandoeningen, en een van de belangrijkste doodsoorzaken. Belangrijke aandoeningen zijn het hartinfarct, hartfalen, beroerte en arterieel vaatlijden. De diagnostiek en behandeling van deze ziekten is volop in beweging, en naast eenvoudige middelen worden ook hoogstaande innovatieve technieken gebruikt. Met kleinschalig onderwijs, zelfstudieopdrachten en via rechtstreekse kennismaking op de werkvloer komt je tijdens deze minor in aanraking met alle onderdelen van het cardiovasculaire vakgebied. Stages op klinische afdelingen, laboratoria, bijwonen van interventies, het hoort er allemaal bij. Houd je van wetenschappelijk onderzoek? Het cardiovasculaire onderzoek van het Erasmus MC behoort tot de wereldtop. Je kunt zien hoe dat allemaal in zijn werk gaat en wie weet kun je er in de toekomst zelf ook nog een steentje aan bijdragen!

Leerdoelen:

Na afloop van de minor kan de student:
  • De meest voorkomende cardiovasculaire ziektebeelden, inclusief hun pathofysiologie, kenmerkende symptomen en klinische uitingsvormen beschrijven;
  • De achtergronden, klinische toepassing (indicatiestelling) en interpretatie van de belangrijkste diagnostische onderzoeken benoemen. Dit betreft in ieder geval ECG, echo- en Dopplercardiografie, inspanningsonderzoek, isotopen, CT en MRI onderzoek;
  • De belangrijkste therapeutische opties benoemen, met hun bijwerkingen en lange termijn uitkomsten;
  • Het voorkomen van de belangrijkste cardiovasculaire hartziekten beschrijven, en hun impact op de individuele patiënt, op zijn of haar omgeving en maatschappij;
  • Belangrijke toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied aangeven.

Specifieke kenmerken:

Deze verdiepende minor is alleen toegankelijk voor derdejaars Bachelorstudenten Geneeskunde.

Organisatie

Maximum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor: 10
Minimum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor: 8

Onderwijs werkvormen:

De minor wordt aangeboden in de vorm van dagelijks onderwijs (kleinschalig onderwijs, zelfstudieopdrachten, casuïstiek, journal clubs) en stages. De stages vinden plaats door roulatie van studenten over de verschillende afdelingen die deelnemen aan deze minor. Dat zijn de afdelingen Cardiologie, Cardio-thoracale chirurgie, Neurologie, Radiologie, Nucleaire Geneeskunde, Vasculaire Geneeskunde, Longziekten en Vaatchirurgie van het Erasmus MC. Iedere week staat in het thema van een bepaald onderwerp. Aanvankelijk betreft dit meer basale onderwerpen (fysiologie, pathofysiologie, ziektebeelden, anamnese en lichamelijk onderzoek), maar in de loop van de minor worden de onderwerpen specifieker en wordt dieper op actuele en toekomstige ontwikkelingen ingegaan. Na twee weken maakt de student een keuze voor een onderwerp in de vorm van een scriptie. Dit kan in de vorm van een overzicht van een bepaald onderwerp (ziektebeeld of casus), maar kan ook een standpuntbepaling (pro – contra) inhouden, een omschrijving van een bepaald onderdeel van het vakgebied en te verwachten toekomstige ontwikkelingen daarin, of een onderzoeksvoorstel om te voorzien in het  opheffen van bestaande kennis lacunes. Deze opdracht wordt gepresenteerd tijdens een symposium dat gedurende de laatst week zal plaatsvinden: zowel scriptie als presentatie vormen onderdeel van de toetsing. Tevens is er een schriftelijk tentamen op de laatste dag van de minor. Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen die tijdens de minor worden aangeboden.

Onderwijsmateriaal:

  • Deckers JW. ABC van de Cardiologie (eerste druk). Rotterdam: 2010 Uitgevers

Contacturen:

Er is ongeveer 10 uur (kleinschalig) contactonderwijs per week (exclusief de stages).

Wijze van tentaminering:

De Minor wordt afgesloten in de laatste week door middel van een toets bestaande uit drie delen:
  • Scriptie van het gekozen onderwerp
  • Presentatie van het onderwerp
  • Schriftelijk tentamen

Hoe wordt het eindcijfer van de minor bepaald?

Het eindcijfer wordt voor 25% bepaald door de scriptie, 25% door de presentatie en 50% door het tentamen. Alle afzonderlijke toetsingsonderdelen dienen met een voldoende (5,5 of meer) te worden afgesloten.

Contactpersoon

Prof. dr. J.W. Deckers, cardioloog
Thoraxcentrum, kamer Ba 350
j.deckers@erasmusmc.nl