Programma voor Commissarissen en Toezichthouders: EUR.nl

Programma voor nieuwe Commissarissen en Toezichthouders

Inhoud van deze pagina

 1. Introductie
 2. Kenmerken van het Programma
 3. Programma
 4. Docenten en Gastsprekers
 5. Doelgroep
 6. Data, locatie en kosten
 7. Kernteam en Raad van Advies
 8. Brochure
 9. Contact
 10. Inschrijven
 11. Foto's certificaatuitreikingen

1. Introductie

Bestuurders en andere professionals die een beperkte toezichthoudende ervaring hebben of een toezichthoudende functie ambiëren, willen zich ook terdege voorbereiden. Terecht, gezien de toegenomen verantwoordelijkheden en de zichtbaarheid van de commissaris. Daarom heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam een speciale editie van haar succesvolle Programma voor Commissarissen en Toezichthouders ontwikkeld, expliciet toegesneden op de nieuwe commissaris. Voor de ruim ervaren commissaris is dit programma meer geschikt. Dit programma bereidt u intensief voor op uw – gewijzigde – rol in de boardroom. Er is een groot verschil tussen het functioneren in executive functies en in de functie als toezichthouder. Centraal in dit programma staat de vraag hoe u effectief kunt opereren als commissaris of toezichthouder. Naast het verkrijgen van inzicht in de inhoudelijke taken van de toezichthouder, leert u de juiste vragen te stellen om de cruciale informatie voor het toezicht en de besluitvorming in de Raad van Commissarissen boven water te krijgen en om te gaan met dilemma’s in de boardroom. Het programma voorziet in een theoretische basis, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten, gecombineerd met een brede range van praktijkervaringen. Kortom, u bereidt zich terdege voor op uw nieuwe rol. Wij zijn als onderwijsinstelling erkend door de NBA en zijn daarom gerechtigd PE-uren toe te kennen aan onderwijsactiviteiten. Het aantal PE-uren bedraagt 60 voor het gehele Programma.  Naar boven

2. Kenmerken van het Programma

Type educatie

Masterclass max 16 personen

Modules

5 x 2 dag

Opleidingsniveau

Post-academisch

Ervaringseis

Geen toezichthoudende ervaring vereist

Permanente Educatie Programma:

Minimaal twee maal per jaar terugkomen

Certificering:

Na succesvol afronden van het programma – inclusief de casestudie – ontvangen deelnemers het Certificaat van de Erasmus Universiteit Rotterdam

3. Programma

U krijgt inhoudelijke kennis aangereikt op de vakgebieden die relevant zijn voor uw functioneren, zoals strategie, risicomanagement, accounting en financiering. Natuurlijk is er aandacht voor de toegenomen aansprakelijkheidsrisico’s en de veranderende toezichtstructuren. Naast deze noodzakelijke kennis wordt uitgebreid aandacht besteed aan de boardroom dynamics, het spel in de boardroom: hoe kunt u hier effectief opereren? Door het bespreken van praktijkcases en deelname aan boardroom simulaties vergroot u uw inzicht in de psychologische aspecten van het vak. Het programma kenmerkt zich door haar academische niveau. Doordat u deel uitmaakt van een kleine groep (maximaal 16 deelnemers) is een intensieve begeleiding door onze docenten en interactie tussen de deelnemers mogelijk. De theoretische inbreng wordt verzorgd door gezaghebbende hoogleraren. Prominente commissarissen en bestuurders uit het bedrijfsleven zullen als gastsprekers hun ervaringen met de deelnemers delen. Een actieve inzet bij het volgen van het programma staat voorop. In een voorafgaand intake-gesprek wordt in gezamenlijkheid bepaald of en in hoeverre dit programma goed aansluit op het C.V., de persoonlijke ervaringen en ambities.

Financiële Vraagstukken voor Commissarissen en Toezichthouders

De driedaagse Masterclass "Financiële Vraagstukken"  is speciaal bedoeld voor de (aspirant) commissaris en toezichthouder zonder specifiek financiële achtergrond, maar met bijvoorbeeld een juridische, technische, medische of HR-achtergrond. Na deze drie dagen bent u, ook als niet-financieel specialist, beter in staat effectief toezicht te houden op de financiële positie van de onderneming. Voor meer informatie over deze Masterclass klik hier.Naar boven

4. Docenten en Gastsprekers

U krijgt ‘state of the art’ kennis aangeboden door betrokken hoogleraren en ervaren commissarissen.
Interactie tussen deelnemers en docenten is steeds een rode draad tijdens de kleinschalige colleges. Bekijk hier de lijst met docenten en gastsprekers.

5. Doelgroep

Het Programma richt zich op diegene met een beperkte toezichthoudende ervaring en op degenen die zich willen voorbereiden op een toezichthoudende functie. U heeft een academische opleiding gevolgd en uitgebreide management ervaring in het bedrijfsleven en/of in de not for profit sector.Naar boven

6. Data, locatie en kosten

Studieduur


Het programma bestaat uit 5 modules van 2 dagen, inclusief een avondprogramma en overnachting. 
Aanvang van module 1 t/m 4 is rond 12:00 uur. Iedere 2e dag van de module start rond 09:00 uur. Aanvang van module 5 is reeds om 10.00 uur. Het einde van alle modules is rond 17:00 uur. Het is gebruikelijk dat de deelnemers de eerste ochtend van de module gebruiken voor het uitwerken van hun case-studie.  De modules vormen een samenhangend geheel. Deelname aan afzonderlijke modules is niet mogelijk. Naast de 5 modules kunnen wij u ook een Module 6 aanbieden. Deze tweedaagse module 6 'Masterclass Insight Experience' is facultatief en beschikbaar voor alumni van ons Programma voor (nieuwe) Commissarissen & Toezichthouders en deelnemers die elders een vergelijkbare opleiding hebben gevolgd en ervaren commissarissen/toezichthouders. Deze module heeft een interactieve opzet en legt het accent op doen en ervaren. Voor meer informatie over deze module klikt u hier.

PROGRAMMA

Extra programma februari 2017

De inschrijving voor dit programma is geopend. Gezien het beperkte aantal plaatsen raden wij u aan niet te lang te wachten met inschrijven

.

Module

Programma 47*

Module 1 Onderneming, maatschappij en corporate governance

16 en 17 februari 2017

Module 2 Finance

4 en 5 mei 2017

Module 3 Juridisch kader en board room dynamics

15 en 16 juni 2017

Module 4 Strategie & Risk management

5 en 6 oktober 2017

Module 5 Inzicht in Toezicht

9 en 10 november 2017

* data onder voorbehoud

Programma maart 2017

Voor dit programma werken wij alleen nog op basis van een wachtlijst.

Module

Programma 41*

Module 1 Onderneming, maatschappij en corporate governance

9 en 10 maart 2017

Module 2 Finance

6 en 7 april 2017

Module 3 Juridisch kader en board room dynamics

18 en 19 mei 2017

Module 4 Strategie & Risk management

22 en 23 juni 2017

Module 5 Inzicht in Toezicht

7 en 8 september 2017

* data onder voorbehoud

Programma september 2017

De inschrijving voor dit programma is geopend. Gezien het beperkte aantal plaatsen raden wij u aan niet te lang te wachten met inschrijven

.

Module

Programma 43*

Module 1 Onderneming, maatschappij en corporate governance

7 en 8 september 2017

Module 2 Finance

12 en 13 oktober 2017

Module 3 Juridisch kader en board room dynamics

16 en 17 november 2017

Module 4 Strategie & Risk management

14 en 15 december 2017

Module 5 Inzicht in Toezicht

18 en 19 januari 2018

* data onder voorbehoudLocatie


Het programma vindt plaats in een conferentieoord, centraal in het land.

Kosten


De kosten voor het totale programma bedragen € 11.150,- inclusief literatuur en exclusief overnachtingen.Naar boven

7. Kernteam en Raad van Advies

Het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders is opgezet door een kernteam. Elk kernteamlid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en inhoud van zijn of haar module. Het kernteam wordt ondersteund door een Raad van Advies. Deze Raad geeft adviezen met betrekking tot de kwaliteit en de verdere ontwikkeling van het programma. Bekijk hier de leden van het kernteam en de Raad van Advies.

8. Brochure

Brochure van het Programma voor nieuwe Commissarissen en Toezichthouders:Naar boven

9. Contact

Voor alle praktische zaken en informatie kunt u contact opnemen met de Program Coordinators van de opleiding.
  

Naam

:

Mevrouw Marina de Bruijn

Mevrouw Ingrid Delgijer

Telefoon

:

010 – 4082681

010 – 4082388

  

Tinbergen Building, kamer H13-34

Postadres

:

Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Bezoekadres

:

Burg. Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Fax

:

010 – 4089157

E-mail

:

esaa-com@ese.eur.nl

Naar boven

10. Inschrijven

Na ontvangst van uw inschrijfformulier nodigen wij u uit voor een intake gesprek.
Uw inschrijfformulier kunt u mailen naar de program coordinator van de opleiding, mw. Marina de Bruijn, esaa-com@ese.eur.nl.
U kunt uw inschrijfformulier per post sturen naar ESAA - Kamer H13-34 - Postbus 1738 - 3000 DR Rotterdam.

11. Foto's certificaatuitreikingen

Bekijk hier de foto's van eerdere certificaatuitreikingen Naar boven