What is Metis?

Metis is het onderzoeksinformatie- en registratiesysteem van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) waaruit managementinformatie kan worden gegenereerd met betrekking tot de output (publicaties) van onderzoekers.

  • Naast Metis zijn de modules Promas, Personal Metis en Hora Est in gebruik.
    Met Promas kunnen onderzoekers hun informatie uit Metis halen en deze op eenvoudige wijze in hun profiel opnemen. Dit profiel kunnen zij eenvoudig op maat maken. In het profiel kan bijvoorbeeld informatie worden opgenomen zoals publicaties, expertise, onderzoeksprojecten en onderwijsinformatie.
  • Personal Metis biedt de onderzoeker de mogelijkheid om zijn eigen publicaties op te voeren. Momenteel maakt ruim de helft van de faculteiten hier gebruik van. De faculteiten die hier geen gebruik van maken, hebben de invoer van publicaties centraal belegd .
  • Hora Est is de module die gebruikt wordt voor de registratie van promotie trajecten.