Verdiepende Minor: Inflammunity

Current facets (Pre-Master)

Verdiepende minor: Inflammunity: from bench to bedside and beyond

Naam van de minor

Inflammunity: from bench to bedside and beyond

Code/Code:

GENMIN103

Taal

Nederlands/ Engels

Penvoerende opleiding

Reumatologie, Erasmus MC

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

Maag-, Darm- en Leverziekten, Dermatologie, Kinder geneeskunde, Immunologie, Klinische chemie

Toegang:

Deze minor staat alleen open voor studenten van de bacheloropleiding Geneeskunde

Zie toelatingsmatrix

Inhoud:

Inflammunity is een samentrekking van de termen inflammation en immunity en is de naam van een recent opgericht Academic Centre of Excellence (ACE). In deze ACE werken klinische en basale vakgroepen samen aan  het leveren van excellente patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs  voor ziektebeelden met een auto-immuun en inflammatoire achtergrond. Deze ziektes komen voor op alle leeftijden voor en hebben vaak een gemeenschappelijke onderliggende pathogenese . De laatste decennia is er sprake in een revolutie in de behandeling en in het ontrafelen van de etiologie van inflammatoire- en auto-immuunziektes. Hierbij  spelen veel factoren een belangrijke rol een rol zoals erfelijkheid, weefsel specifieke reacties van het immuunsysteem maar ook het microbioom. Dus reken op een grondige bespreking van  het immuunsysteem, maar ook op de toepassing van deze kennis in de ontwikkeling van nieuwe behandelstrategieën.  Deze verdiepende minor van de ACE Inflammunity is bedoeld om  aankomende artsen verdieping te bieden in de pathofysiologie en behandeling van deze complexe ziektebeelden en de invloed die deze ziektes hebben op de patiënt zelf, maar ook hoe onderzoek bij deze ziektes wordt verricht. Daarom is het mogelijk om naast een basale verdieping  mee te kijken met artsen (in de kliniek) en onderzoekers (in het laboratorium) om de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Goede kennis van het immuunsysteem en zijn pathologie zal tijdens de rest  van uw carrière als arts altijd van pas komen ongeacht welk specialisme u ook zult kiezen.

Leerdoelen

Na deze minor
 • Kunt u de fysiologie van het immuunsysteem beschrijven.
 • Heeft u verdiepende kennis van een groot aantal (auto-) immune-gemedieerde - inflammatoire ziektes.
 • Kent u de diagnostiek van een aantal veel voorkomende ziektebeelden.
 • Kunt u de behandelingsstrategieën een aantal inflammatoire ziektes beschrijven.
 • Heeft u inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het basaal, translationeel en klinisch onderzoek.

Specifieke kenmerken:

Deze verdiepende minor is alleen toegankelijk voor derdejaars Bachelor studenten Geneeskunde. Goede beheersing van Engelse taal in woord en geschrift is wenselijk.

Organisatie

Maximum aantal studenten dat deel kan nemen: 20
Minimum aantal studenten dat deel kan nemen: 10

Onderwijs werkvormen:

 • Plenair onderwijs: colleges over fysiologie en pathofysiologie van het immuunsysteem en de diagnostiek en behandeling van inflammatoire ziektes.
 • Interactief onderwijs: aan de hand van patiënten casussen gaan de studenten met medisch specialisten van gedachten wisselen over de diagnostiek en behandeling.
 • Stage dag(en) op een van de betrokken laboratoria klinisch chemische en immunologische laboratoria.
 • Interactie met junior en senior onderzoekers van de afdelingen over de onderzoekslijnen.
 • Het schrijven van een review en onderzoeksvoorstel onder begeleiding van ervaren clinici en onderzoekers.
 • Het symposium: presenteren van de gemaakte reviews/onderzoeksvoorstellen door studenten over translationeel onderzoek binnen een van de ziektebeelden binnen de ACE inflammunity.
Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen die tijdens de minor worden aangeboden. In de eerste 1e week van de minor krijgt de student een “opfriscursus” over het immuunsysteem. In de overige weken wordt de verdieping gezocht met iedere week een ander aandachtsgebied. Elke week begint met een verdieping van basale immunologie, in de rest van de week wordt dit uitgebreid met pathologie en ziektebeelden. Er wordt daarbij niet alleen ingegaan op de huidige stand van kennis, maar er wordt tevens gediscussieerd over het lopende onderzoek en toekomstige ontwikkelingen. Tijdens de Minor is er ruimte om met een stafarts, spreekuren en grote visites  mee te lopen. Hierdoor krijgt de student de kans om de opgedane kennis aan de dagelijkse praktijk te toetsen. Het schrijven van een systematic review en onderzoeksvoorstel over translationeel onderzoek binnen één van ziektebeelden is onderdeel van de minor. In de laatste week wordt een minisymposium gehouden waar de systematic reviews / onderzoeksvoorstellen door de studenten worden gepresenteerd. Dit symposium vindt plaats op een bijzondere locatie buiten het Erasmus MC. Natuurlijk met lunch en een afsluitende borrel. Op de laatste dag van de minor wordt de opgedane kennis schriftelijk getoetst.

Aantal contacturen:

15 uur/week

Lesmateriaal:

Aan het begin van de minor wordt op Blackboard de reader geplaatst met links naar alle relevante artikelen en boeken.


Toetsing:

Wijze van tentaminering

Door schriftelijk tentamen met meerkeuze vragen en open vragen, het schrijven van een review (in tweetal) en geven van een presentatie. Samenstelling van eindcijfer:
Het eindcijfer van deze minor is gebaseerd op de beoordeling van:
Presentatie (10 %), het review / onderzoeksvoorstel (40%) en het schriftelijk tentamen (50%). Om de minor succesvol af te ronden is een voldoende noodzakelijk (5,5 of meer) voor zowel review als schriftelijk tentamen.

Feedbackvorm:

Er wordt indien gewenst een tentamen nabespreking georganiseerd. Feedback voor de review wordt gegeven door de begeleider

Contactinformatie

Contactpersoon/Contact person:

Naam: Dr. Marijn Vis
E-mail: Marijn.vis@erasmusmc.nl
Telefoonnummer:010-7043452
Kamer: Nb848

Facultaire website:

http://www.erasmusmc.nl/geneeskunde/bachelor/minor/