Verdiepende Minor: Spoedeisende Hulp

Verdiepende minor: Spoedeisende geneeskunde

DE MEEST INTERESSANTE 2 UUR VAN IEDER SPECIALISME!

Naam van de minor/Name minor:

Spoedeisende geneeskunde

 

Code:

GENMIN102

Taal:

Nederlands, studiemateriaal grotendeels in Engels

Penvoerende opleiding:

Erasmus MC; Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, afdeling Spoedeisende hulp

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

Afdelingen Erasmus MC: Ambulance dienst, Kindergeneeskunde en Kinderchirurgie, Huisartsgeneeskunde, Acute Interne, Anesthesie, Chirurgie, IC, Regionale SEH's en KLM (piloot KLM),

 

Toegang:

Zie toelatingsmatrix

 

Inhoud:

Tijdens deze minor maak je kennis en verdiep je je in de spoedeisende geneeskunde. We verdiepen ons in drie onderwerpen. 
  1. De opvang van een acuut zieke ongedifferentieerde patiënt, zowel kind als volwassene.
  2. Hoe de acute zorgketen in Nederland georganiseerd is en hoe dat in de rest van de wereld georganiseerd is.
  3. Patiëntveiligheid in acute zorg,  wat is de wijze waarop artsen beslissingen nemen, wat is daar allemaal van invloed op, hoe communiceert je in acute situaties op een efficiënte manier en hoe communiceer je tijdens het werken in teamverband.
Het is een minor die vakgebied en afdeling overschrijdend is.  Naast de gebruikelijke studiematerialen zullen we veel gebruik maken van online leermateriaal (podcast, vodcast, blogs, E-learning, serious gaming), er zal veel geoefend worden aan de hand van simulatie trainingen (2 - 4 uur per week)  waarbij je als student verschillende rollen in een team op je neemt en zeer uiteenlopende acute patiënten leert opvangen. Tijdens deze minor krijg je een mentor, dit is een SEH arts of A(N)IOS SEH waarmee je 1x per week een uur je vragen bespreekt,  die je zal te helpen je weg te vinden en je te inspireren tijdens deze minor.

Leerdoelen:

Na het deelnemen aan deze minor heeft de student inzicht in: -       de organisatie van het acute zorgstelsel in Nederland, zowel pre- als hospitaal -       de veranderingen in de epidemiologie van acute pathologie in Nederland en wereldwijd en de impact hiervan op de gezondheidszorg -       de verschillende triage methoden en de flow van de patiënt door het systeem Na het deelnemen aan deze minor beheerst de student: -       de eerste opvang, stabilisatie en diagnostiek van de ongedifferentieerde patiënt (ABCDE methodiek) -       basis trauma opvang (beginselen ATLS) -       reanimatie van volwassenen en kind, (beginselen ALS en APLS) -       de herkenning en eerste opvang van een acuut ziek kind De student weet na het volgen van deze minor: -       hoe beslissingen worden genomen door artsen (decision making) -       wat patiëntveiligheid is en kan dit gebruiken om kritisch naar situaties te kijken -       hoe teams efficiënt en veilig werken -       efficiënt en veilig communiceren in de acute zorg

Specifieke kenmerken:

De minor staat open voor Geneeskundestudenten in hun 3de jaar van de Bachelorfase. Deze minor zal veel gebruik maken van online lesmateriaal en sociale media; een smartphone en tablet of laptop is daarbij nodig. Ook een goede kennis van de Engelse taal is wenselijk. Aanwezigheid is verplicht bij de lessen en trainingen.

Organisatie

Maximum aantal studenten dat deel kan nemen: 16
Minimum aantal studenten dat deel kan nemen: 10

Aantal contacturen: gemiddeld 12 uur per week

Aantal uren zelfstudie: 25 per week

Overzicht:

MODULE 1: DE ACUTE ZORGKETEN    (1 week)

Inhoud:

De volgende onderwerpen komen aan bod: −     Hoe werkt het Systeem van Acute Zorg in Nederland? −     Prehospitale zorg: ambulancedienst, meldkamer, huisartsenpost, straatartsen, triage, en rampengeneeskunde −     Wat is “the burden of acute disease” (wereldwijd/Nederland)? Wat is de impact op de volksgezondheid? Wat is de trauma epidemie in de geïndustrialiseerde wereld, en welke preventiemaatregelen zijn er mogelijk? −     FOAMed: we leren je hier optimaal gebruik van te maken    

MODULE  2: DE ONGEDIFFERENTIEERDE PATIËNT : TREAT WHILE YOU DIAGNOSE    (7 weken)

Inhoud:

De volgende onderwerpen komen aan bod: −     De ongedifferentieerde patiënt: syncope, POB, reanimatie, pijnstilling −     De verwarde patiënt: acute psychiatrie, acute neurologie, intoxicaties, agressieve patiënt −     De zieke patiënt: hypotensie, buikpijn, dyspnoe −     De trauma patient: primary survey, secundary survey −     Out of the ED-box: outdoor medicine, intoxicaties, koorts uit de tropen, event medicine −     Speciale populaties op de SEH - Pediatrie: herkenning en eerste opvang van het acuut zieke kind (2 weken) - Ouderen en zwangeren op de SEH −     Meelopen op een SEH in Nederland, met een opdracht (1 week)  

MODULE  3: PATIËNTVEILIGHEID    (2 weken) 

Inhoud:

De volgende onderwerpen komen aan bod: −     Hoe denken en beslissen dokters (clinical decision making, type 1 and type 2 thinking, heuristics and biases)? −     Hoe ontstaan fouten en hoe ga je er mee om? −     Teamwork, hoe doe je dat? −     Communicatie, consult vraag, patiënt presenteren, documenteren Gedurende de laatste week van de minor (week 10) is er plaats voor een inhaal simulatie training, is er een slotsessie met presentaties van de opdrachten, en vindt het tentamen plaats. −    

Onderwijs werkvorm(en):

 
  • Masterclasses (ask the expert sessies), Colleges, Simulatie trainingen: ABCDE/BLS/PBLS en beginselen ATLS, ALS en APLS, Case studies (ZO) met terugkom/bespreek uur.
  • Patiënt interview (familie/vrienden via patiëntenvereniging of tijdens de meeloopweek).
  • Skills training: o.a.  hechten en gipsen. Tabletop Rampenoefening
  • Meelopen met een medisch team bij een event. Meelopen op een SEH (+opdracht tijdens meelopen) 
−    

Onderwijsmateriaal:

  reader aangevuld met o.a.  artikelen, podcast, blogs, E-learning.

Toetsing:

Wijze van tentaminering:

Het examen bestaat uit drie onderdelen
  • Schriftelijk tentamen met meerkeuze en open vragen
  • Patiënt Simulatie: praktische toets waarbij je een casus van een acuut zieke patiënt krijgt (kind of volwassene) welke je moet opvangen. Je wordt beoordeeld op klinische en niet klinische (communicatie, teamwerk) vaardigheden.
  • Beoordeling review: in duo’s werk je een probleem uit aan de hand van recente literatuur. De uitwerking van dit probleem wordt schriftelijk gedaan in de vorm van een review. De presentatie wordt gedaan in de vorm van een podcast. Het review wordt beoordeeld op inhoud (is alle relevante informatie gevonden, goed geïnterpreteerd, op waarde geschat ect.). De podcast wordt beoordeeld op hoe kritische het onderwerp bekeken is, (kan je het van meerdere kanten bekijken, wat zijn de voor en nadelen van een bepaald beleid of interventie, hoe past het in de praktijk) en hoe het gepresenteerd wordt aan je collega’s (begrijpelijk en onderhoudend).

Samenstelling van eindcijfer:

Schriftelijk tentamen met meerkeuze en open vragen                   50% Patiënt Simulatie: praktische toets                                                    20% Beoordeling review                                                                             20% Presentatie van het review (in de vorm van een podcast)               10%

Feedbackvorm:

Wekelijks zullen we je om feedback vragen (digitaal), daarnaast is er de mogelijkheid tot het geven van directe feedback via je mentor. Het tentamen kan nabesproken worden.

Contactinformatie

Contactpersoon:

Naam: Carianne Deelstra
E-mail: c.deelstra@erasmusmc.nl en seh@erasmusmc.nlTelefoonnummer: 0107038430
Kamer/room: Na 222

Facultaire website:

www.eur.nl/bachelor/opleidingen/geneeskunde/