De grote vragen

Fundamentele, filosofische problemen en hun mogelijke oplossingen

Naam van de minor:

De Grote Vragen: Fundamentele, filosofische problemen en hun mogelijke oplossingen

Code:

MINWB15

Taal:

Nederlands

Penvoerende opleiding:

Faculteit der Wijsbegeerte

Andere opleidingen die een bijdrage leveren aan de minor:

Niet van toepassing

Toegang:

Alle studenten behalve studenten Wijsbegeerte.
Zie toelatingsmatrix


Inhoud:

Sinds het begin van de Westerse wijsbegeerte staan in de ideeëngeschiedenis een aantal fundamentele, filosofische vragen centraal:
 • (Wat) kan ik weten?
 • Wat is het goede leven?
 • Bestaat God?
 • Wat is bewustzijn?
 • Wat is persoonlijke identiteit?
 • Wat bestaat (er) echt?
 • Hebben we vrije wil?
 • Wat moet ik doen?
 • Wat is schoonheid?
In deze minor wordt wekelijks een van die “grote vragen” aan de orde gesteld. Eerst krijgen de studenten in de module “De Grote Problemen” een systematische inleiding, waarin de veronderstellingen van de vraag van de week worden blootgelegd, en waarin de mogelijke antwoorden worden verkend. Vervolgens worden in de module “De Grote Teksten” een of meerdere klassieke teksten betreffende de grote vraag van de week, historisch gesitueerd, geanalyseerd en uitgediept. In de module “De Grote Debatten” ten slotte gaan de studenten met elkaar de discussie aan betreffende de grote vraag van de week, en proberen ze de argumenten voor en tegen de rivaliserende antwoorden in kaart te brengen en tegenover elkaar af te wegen.

Leerdoelen:

 • zich de concepten, inzichten en vaardigheden eigen maken die betrokken zijn in de systematische filosofie
 • de voor- en nadelen van de rivaliserende oplossingen voor de fundamentele, filosofische problemen kunnen articuleren, inschatten en afwegen
 • klassieke teksten betreffende grote vragen kunnen situeren, analyseren en uitdiepen

Specifieke kenmerken:

Organisatie

Maximum aantal studenten dat deel kan nemen:

150


Minimum aantal studenten dat deel kan nemen:

10

Aantal contacturen:

81

Aantal uren zelfstudie:

189


Overzicht modules:

Module 1: De grote problemen

 • Code:

  FW-WB3917A
 • ECTS:

  5
 • Onderwijs werkvorm(en:

  online hoorcolleges en interactieve werkcolleges (flipping the classroom)
 • Onderwijsmateriaal:

  via Blackboard
 • Contacturen:

  27 (9 weken, 3 uur per week)
 • Inhoud:

  In de module “De Grote Problemen” krijgen de studenten een systematische inleiding, waarin de veronderstellingen van een grote vraag worden blootgelegd, en waarin de mogelijke antwoorden worden verkend.

Module 2: de grote teksten

 • Code:

  FW-WB3917B
 • ECTS:

 • Onderwijs werkvorm(en):

  hoorcollege en werkcollege
 • Onderwijsmateriaal:

  via Blackboard
 • Contacturen:

  27 (9 weken, 3 uur per week) 
 • Inhoud:

  In de module “De Grote Teksten” worden een of meerdere klassieke teksten betreffende een grote vraag, historisch gesitueerd, geanalyseerd en uitgediept.

Module 3: de grote debatten

 • Code:

  FW-WB3917C
 • ECTS:

  5
 • Onderwijs werkvorm(en):

  werkcollege
 • Onderwijsmateriaal:

  via Blackboard
 • Contacturen:

  27 (9 weken, 3 uur per week)
 • Inhoud:

  Na zich individueel en/of in groep te hebben voorbereid, gaan de studenten tijdens “De Grote Debatten” met elkaar de discussie aan betreffende een grote vraag, en proberen ze de argumenten voor en tegen de rivaliserende antwoorden te articuleren en tegenover elkaar af te wegen.

Toetsing:

Wijze van tentaminering:

schriftelijk tentamen voor module 1, essayopdrachten voor module 2, individuele opdrachten (presentaties) en groepsopdrachten (discussies) voor module 3

Samenstelling van eindcijfer:

gemiddelde van de drie modules

Feedbackvorm:

mogelijkheid tot inzage voor module 1, aantekeningen docenten voor module 2, en nabespreking voor module 3

Contactinformatie:

Naam: Dr. T.K.A.M. de Mey
E-mail: demey@fwb.eur.nl
Telefoonnummer: 010 408 89 68
Kamer: H5-10

Facultaire website:

www.eur.nl/fw