Supporting Ambitions Together (SAT)

Aanbod SAT - Supporting Ambitions Together

Met vijf strategische programma’s besteedt de EUR extra aandacht aan het realiseren van haar ambities. Supporting Ambitions Together is onderdeel van het strategische programma Topsupport. Topsupport draait om de kwaliteit van alle onderdelen van de bedrijfsvoering: processen, systemen en governance. Hier blijven we steeds aandacht aan besteden, want onderzoek, onderwijs en ondersteuning zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar goede dienstverlening zit niet alleen in goed werkende systemen en processen. Het gaat ook om een dienstverlenende houding en bijbehorend gedrag.  Het organisatieontwikkelingstraject Supporting Ambitions Together richt zich op dit laatste deel. Als supporters ontwikkelen we samen een cultuur van verantwoordelijkheid nemen, samenwerken en continu verbeteren om de EUR-ambities te realiseren. De houding “het kan morgen altijd beter en ik kan het niet alleen” staat hierin centraal. De komende tijd gaan we eerst als supportmanagers samen aan de slag met het ontwikkeltraject Supporting Ambitions Together. Als leidinggevende neem je het voortouw en betrek je je (vak-of keten)team bij de ontwikkelingen. Zo ontstaat de basis voor alle supporters om organisatiebreed topsupport te leveren. Ben je geen leidinggevende, maar spreekt een van onderstaande trainingen je aan, neem dan contact op met TOP. Bij voldoende animo kunnen we de training ook opnemen in het aanbod dat openstaat voor alle medewerkers.  Je kunt ons bereiken per e-mail: top@hrf.eur.nl of per telefoon: 010 - 40 81697.

Opleidingsagenda SAT

Hieronder vind je een overzicht van de ontwikkelactiviteiten in het kader van SAT. Meer informatie over de diverse activiteiten vind je in de brochure.  Heb je vragen of wil je je inschrijven voor een training, neem dan contact op met het procesteam via supportingambitionstogether@eur.nl of 010 408 9679.

Naam training

Datum

Tijd

Aanbieder

Voertaal

Een kernwaardig vak-/ketenteam

4 september 2017

9.00 - 12.30Ardis NL 

Een kernwaardig vak-/ketenteam

4 september 2017

13.30 - 17.00Ardis NL 

Introduction to LEAN

7 september 2017

10.00 - 15.00PI TeamNL 

Persoonlijk leiderschap

11 september

9.00 - 17.00Ardis UK

Beïnvloedingsvaardigheden

19 september

9.00 - 17.00 Ardis NL 

Introduction to LEAN

26 september 2017

11.00 - 16.00PI TeamNL 

Leidinggeven aan teamontwikkeling

26 september 2017

13.30 - 17.00 Ardis  UK

Een kernwaardig vak-/ketenteam

29 september 2017

9.00 - 12.30 Ardis NL 

Mini Challenge oploslab

3 oktober 20179.00 - 12.30 Ardis NL 

Introduction to LEAN

3 oktober 201710.00 - 15.00PI TeamNL 

Mini Challenge oploslab

3 oktober 201713.30 - 17.00 Ardis NL 

Introduction to LEAN

23 oktober 201710.00 - 15.00PI TeamNL 

Mini Challenge oploslab

24 oktober 2017 13.30 - 17.00Ardis NL 

Mini Challenge oploslab

24 oktober 2017 13.30 - 17.00Ardis NL 

Leidinggeven aan teamontwikkeling

1 november 2017

 13.30 - 17.00Ardis  UK