Vooraankondiging Career Week: share your knowledge

De Career Week voor medewerkers was vorig jaar een groot succes. Meer dan 100 collega’ s hebben aan één of meerdere activiteiten deelgenomen. Dit jaar vindt weer een Career Week plaats, maar dan in het najaar. De data zijn nog niet bekend. Wat wel bekend is, is dat we het concept Train your Colleagues gaan toepassen. Heb je kennis of ervaring op een bepaald onderwerp, of met een bepaald instrument of systeem en vind je het leuk die kennis te delen met je collega’s? Geef je dan op als trainer. Je hoeft geen volleerde trainer/docent te zijn. We bereiden je, indien gewenst, van tevoren via een train de trainer-sessie voor op het geven van een workshop en/of cursus. Mogelijke onderwerpen waar je aan zou kunnen denken: MOOC’s, Lean, social media, het binnenhalen van funding, het bestuurs- en beleidsproces op de EUR, Excel of Valorisatie…. het kan van alles zijn, als het maar werkgerelateerd is. Wil je graag je kennis delen of het je tips of vragen, laat het weten via career@eur.nl.