MCD: Multidisciplinaire City Development en scripties

En dan is het zover. Alle modules van de kern- en verdiepingsfase zijn met succes afgerond en de assessments gehaald. Module 7/8 staat ineens voor de deur en dat betekent afstuderen.

Na de zomer van 2016 zijn we de scriptiefase ingerold. En dat is wennen. Waar we eerst de vragen voor onze essays en opdrachten kant-en-klaar en goed uitgedacht gepresenteerd kregen, moeten we daar nu zelf voor zorgen. Eigenlijk zitten we nu een beetje aan de ‘andere kant’ en formuleren wij onze eigen opdracht. Dat valt echter nog niet mee. Bij mij roept het in ieder geval de nodige stress op.

Onderwerpen die me interesseren zijn er genoeg en gevoed door zes modules MCD duizelt het me van de invalshoeken. Daar ligt het niet aan, maar hoe baken je dat af? Juist daar biedt de opleiding een mooie opening. Tijdens module 7, waar we vakkundig op weg werden geholpen met methoden en technieken om onze scriptie naar het juiste wetenschappelijke niveau te tillen, kregen we ook te horen dat de scriptie ‘multidisciplinair’ moet zijn. Bij andere opleidingen, zoals bedrijfskunde of recht, wordt je vaak binnen de desbetreffende discipline beperkt. Bij de MCD moet er juist sprake zijn van meerdere invalshoeken vanuit verschillende disciplines. Dat is inherent aan gebiedsontwikkeling, want ons vakgebied is nu eenmaal niet vanuit 1 discipline te benaderen.

Zo is het ook een beetje met de scriptie voor MCD. Een MCD-scriptie moet multidisciplinair zijn. Als adviseur wonen ben ik daar erg blij mee, want woonbeleid gaat immers ook door verschillende disciplines heen. Als ik bij het schrijven van mijn scriptie in het keurslijf van één discipline bril gestopt zou worden, zou ik dat heel jammer vinden. Zeker nu ik het tijdens de inhoudelijke modules MCD van zoveel meer en andere kanten heb leren bekijken.

Maar met dit inzicht ben ik er nog niet. Want multidisciplinariteit is mooi, maar afbakenen is minstens zo belangrijk. Immers, er zitten beperkingen aan wat één mens binnen de beschikbare tijd kan onderzoeken. Voor je het weet heb je een onderzoeksvraag opgesteld waar professionele onderzoeksbureaus formatie-uitbreiding voor zouden moeten aanvragen. Gelukkig krijgen we tijdens module 7 en 8 de handvatten en begeleiding om dit in goede banen te leiden.

Mijn onderzoeksvraag ligt er inmiddels. Ik doe onderzoek naar de sturingskracht van gemeenten bij het realiseren van de sociale huisvestingsdoelstellingen uit de woonvisie en ik kijk er naar uit om het onderzoek daadwerkelijk af te ronden.

Met de inzichten en kennis opgedaan tijdens MCD12 denk ik met mijn onderzoek een bescheiden, maar wel relevante, bijdrage te kunnen leveren aan de wetenschappelijke discussies binnen het vakgebied. Net als vele MCD-ers voor mij hoop ik dat mijn scriptie straks ook in de lange lijst van scripties staat op deze website.