Gastspreker

Ahmed Aboutaleb

Ahmed Aboutaleb (Beni Sidel, Marokko, 1961) is sinds 2009 burgemeester van Rotterdam. Eerder was hij namens de PvdA staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2007-2008) en wethouder in Amsterdam (2004-2007).

Op zijn vijftiende kwam Aboutaleb door gezinshereniging naar Nederland. Hij doorliep achtereenvolgens de lts, mts en hts en studeerde in 1987 af in de telecommunicatie. Na een journalistieke carrière maakte hij in 1991 de overstap naar de overheid. Hij werkte onder andere bij het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, de Sociaal-Economische Raad (SER) en Forum, het instituut voor multiculturele ontwikkeling.

Burgemeester Aboutaleb is een belangrijke stem in het huidige wereldwijde debat over de rol van steden. Hij vindt dat steden en stedelijke regio’s een leidende rol zouden moeten spelen, zowel op nationaal als op internationaal niveau.

Aboutaleb is ook een groot pleitbezorger van de waarden die in de Grondwet verankerd zijn: de vrijheid van religie, vrijheid van meningsuiting en het antidiscriminatiebeginsel. Het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit beschouwt hij als een opdracht om die waarden te respecteren, uit te dragen en mee te bouwen aan de wij-samenleving. Hoe meer mensen daar deel van uitmaken, hoe sterker en veerkrachtiger die samenleving is, in voor- en tegenspoed. Hij gaat regelmatig de stad in om met bewoners te spreken over wat er speelt in hun wijk.