Vooraanmelders (Studielink)

Vooraanmelders (Studielink)

Bedrijfsregels

Kenmerk

Omschrijving

JaarHet jaar van het telbestand
VolgnummerHet volgnummer van het telbestand
WeekHet weeknummer van het telbestand
DatumDe datum van het telbestand
GewogenAantal/Meercode_v
Ongewogen meercode_gelijk_aan_1Het aantal als Meercode_v=1
Ongewogen meercode_groter_dan_1Het aantal als Meercode_v>1