Sectie Handels- & Ondernemingsrecht en Financieel recht

Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel Recht

De Erasmus Universiteit Rotterdam staat van oudsher bekend als een praktijkgerichte universiteit met een sterk bedrijfseconomische tint. De sectie HOF houdt zich dan ook reeds vele jaren binnen Erasmus School of Law bezig met het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in de deelrechtsgebieden van het handelsrecht, ondernemingsrecht en financieel recht. Hierbij kan o.m. gedacht worden aan het rechtspersonenrecht, corporate governance, fusies, overnames, reorganisaties, het financieel toezichtsrecht, corporate en financial litigation, het jaarrekeningenrecht, vervoerrecht en zeerecht. Deze gebieden kunnen al lang niet meer enkel vanuit Nederlands perspectief worden bestudeerd, maar zitten vol internationale aspecten. De sectie vertoont dan ook parallellen met haar vestigingsplaats Rotterdam: een ondernemende, financiële en internationale stad.

De sectie HOF kent een diverse samenstelling van specialisten, waarvan velen naast de wetenschappelijke aanstelling ook in de praktijk werkzaam zijn. Zij zijn afkomstig vanuit verschillende disciplines en vakgebieden gerelateerd aan het handelsrecht, ondernemingsrecht en financieel recht. Daarnaast treden gerenommeerde gastdocenten uit de nationale en internationale beroepspraktijk op als gastdocent in het onderwijs. Door de nauwe banden met de beroepspraktijk is er een grote verwevenheid van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek met de beroepspraktijk. De sectie is binnen het regulier onderwijs verantwoordelijk voor onder andere de masters Commercial Law, Ondernemingsrecht en Financieel recht, maar verzorgt ook geregeld postacademisch onderwijs voor bedrijven en instellingen.

De onderzoeksactiviteiten van de sectie HOF vinden voornamelijk plaats binnen het facultaire onderzoeksprogramma Lex Mercatoria, het Rotterdam Institute for Shipping & Transport Law (RISTL) en het Instituut voor Ondernemingsrecht (IvO). Daarnaast houdt het International Center for Financial law & Governance (ICFG) zich in het bijzonder bezig met onderzoeksthema’s op het gebied van financieel recht en governance, al dan niet in opdracht van derden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen