Research Master in Health Sciences

Feiten & Cijfers voor Research Master Health Sciences

Health Sciences

Voertaal
English
Vorm
Full-time | Part-time
Type
Research Master
Faculteit
Erasmus MC
Locatie
Erasmus MC, Rotterdam
Begindatum
Augustus
Tijdsduur
2 jaren
Studiepunten (EC)
240
Diploma
MSc
Double degree
Nee
Aanmelddeadline (EEA)
1 May
Aanmelddeadline (non-EEA)
1 March
Stage
Nee
Bekostiging
Privaatonderwijs
Collegegeld (2020-2021)
  • €2.143 (Wettelijk tarief: Nederlandse / EER-studenten)
  • €18.900 (Instellingstarief: Nederlandse / EER-studenten)
  • €18.900 (Instellingstarief: niet-EER-studenten)
Collegegeld (2021-2022)
  • €2.168 (Wettelijk tarief: Nederlandse / EER-studenten)
  • €19.400 (Instellingstarief: Nederlandse / EER-studenten)
  • €19.400 (Instellingstarief: niet-EER-studenten)