Gebruik je STAP-budget om een opleiding te volgen bij Erasmus Academie

Alle stappen die nodig zijn om je STAP-budget aan te vragen

Vanaf 1 juli kun je bij Erasmus Academie gebruikmaken van het STAP-budget als je je inschrijft voor een opleiding. Per jaar kun je eenmalig een aanvraag van maximaal €1000 indienen voor een persoonlijk STAP-budget. STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie en is bedoeld voor alle mensen met een relatie tot de arbeidsmarkt die scholing willen volgen. Lees hieronder wat je moet doen.

Let op: je STAP-budget aanvragen kan weer vanaf 1 november 10.00 uur via het STAP-portaal van de UWV, niet eerder.

Als Cedeo-erkende instelling zijn alle opleidingen van Erasmus Academie opgenomen in het STAP-scholingsregister en kun je in aanmerking komen voor het STAP-budget (max. €1000,- per jaar per persoon).

Voorwaarden aan het STAP-budget

Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van je STAP-budget. Je komt in aanmerking voor het STAP-budget als: 

  • Je ouder bent dan 18;
  • Je geen AOW ontvangt;
  • Je burger bent van de EU of een familielid is burger van de EU;
  • Je in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voorafgaand aan je aanvraag, tenminste zes maanden verzekerd was voor de volksverzekeringen.

Voldoe je aan deze eisen, dan kun je je STAP-budget van maximaal €1000 aanvragen. 

Het STAP-budget aanvragen

Stap 1: je STAP-aanmeldingsbewijs

Om je STAP-budget te kunnen aanvragen heb je een STAP-aanmeldingsbewijs nodig. Op het inschrijfformulier kun je aangeven of je je STAP-budget wilt gebruiken om de cursus te betalen. Indien aangevinkt, ontvang je na de verwerking van je inschrijving via de e-mail het STAP-aanmeldingsbewijs. 

Let op: zonder het STAP-aanmeldingsbewijs is het niet mogelijk je STAP-budget aan te vragen.

Indien je je aanmeldt met een STAP-budget, wordt je inschrijving behandeld als een voorlopige inschrijving. Pas wanneer je STAP-aanvraag is goedgekeurd, wordt de inschrijving definitief gemaakt. Erasmus Academie ontvangt automatisch bericht van het UWV als je aanvraag is goedgekeurd.

Stap 2: naar het UWV-aanmeldportaal

Met het STAP-aanmeldingsbewijs ga je naar het UWV STAP-aanmeldportaal. Hier kun je je STAP-budget aanvragen en je STAP-aanmeldingsbewijs uploaden.

Let op: Om in te loggen voor je STAP-aanvraag heb je een DigID nodig. Het goedkeuren van de aanvraag neemt (volgens schatting UWV) ongeveer 4 weken in beslag. Om zeker te zijn of je kunt deelnemen met een STAP-budget, is het belangrijk je uiterlijk 4 weken voor aanvang van je opleiding in te schrijven.

Neem contact op met Erasmus Academie als je aanvraag voor je STAP-budget niet wordt toegekend. Wij kunnen je dan een passend aanbod doen om alsnog de opleiding te kunnen volgen.

Resterende tijdvakken 2022

Er zijn per jaar vijf tijdvakken waarin je een STAP-budget kan aanvragen. Per tijdvak is er in 2022 een budget beschikbaar van €32 miljoen. Om kans te maken op het STAP-budget is het zaak om direct bij het begin van het tijdvak je aanvraag te doen want op=op. De resterende tijdvakken in 2022 zijn:

  • 1 november 2022 om 10.00

Belangrijk: Je opleiding, cursus of training moet van start gaan binnen 3 maanden na afloop van het tijdvak waarin je het STAP-budget hebt aangevraagd. Vraag je bijvoorbeeld de STAP-subsidie aan in het tijdvak juli-augustus, dan moet je scholing uiterlijk op 30 november starten. Het is dus belangrijk dat je het STAP-budget niet te vroeg aanvraagt en rekening houdt met de startdatum van de opleiding.

Veelgestelde vragen over het aanvragen van een STAP-budget

Alle STAP-inschrijvingen worden behandeld als optionele inschrijvingen. Op het moment dat jij het STAP-budget ontvangt, geef je dit aan ons door en wordt de inschrijving definitief. Let op: gewone inschrijvingen hebben altijd voorrang, dus als de opleiding vol is word je op een wachtlijst geplaatst. Verder gelden voor alle inschrijvingen, ook die met een STAP-budget, de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie.

Neem in ieder geval contact op met Erasmus Academie als je aanvraag voor je STAP-budget niet wordt toegekend, wij kunnen je dan een passend aanbod doen om alsnog de opleiding te kunnen doen.

Is het inschrijfgeld voor je opleiding meer dan €1000, dan moet jij of je werkgever het resterende deel zelf betalen. Je ontvang hiervoor een aangepaste factuur, waarbij de €1000 van je STAP-budget in mindering is gebracht. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je een STAP-budget ontvangt.

Jij moet zelf je STAP-budget aanvragen. Wordt die toegekend, dan ontvangt Erasmus Academie vervolgens na afloop het bedrag van jouw aanvraag. Het geld van het STAP-budget gaat dus nooit rechtstreeks naar de aanvrager, altijd naar de instelling.

De hoogte van de subsidie is maximaal € 1000 per jaar. Er kan per jaar voor één scholingsactiviteit STAP-budget worden aangevraagd, ook als de kosten lager zijn dan € 1000.

Als bij de aanvraag van het STAP-budget blijkt dat in dat tijdvak geen budget meer is om nog een STAP-budget toe te kennen, dan kun je in een volgend tijdvak alsnog het STAP-budget aanvragen. 

Alle opleidingen van de Erasmus Academie zijn toegevoegd aan het STAP-register. 

 

Het STAP-scholingsregister is een register waarin de activiteiten zijn opgenomen waarvoor STAP-budget kan worden aangevraagd. Er kan uitsluitend STAP-budget worden aangevraagd voor scholingsactiviteiten die in het scholingsregister staan. Het scholingsregister wordt ontwikkeld en beheerd door DUO.

Hoeveel mensen exact scholing kunnen volgen met behulp van een STAP-budget hangt onder meer af van de hoogte van de opleidingskosten per aangevraagde opleiding. In 2022 is er 160 miljoen beschikbaar, in de jaren daarna loopt het budget op tot 200 miljoen. Dit bedrag wordt over de aanvraagtijdvakken verdeeld. De inschatting is dat hiermee ongeveer 200.000 personen per jaar met behulp van een STAP-budget scholing kunnen volgen.

Het is niet de bedoeling dat er sprake is van dubbele financiering voor scholingskosten. Daarom hebben personen die al recht hebben op studiefinanciering of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, geen recht op STAP-budget.

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Wanneer een opleiding al is begonnen, kan STAP-budget niet meer worden aangevraagd. Dit geldt ook voor opleidingen die zijn gestart voor de invoering van het STAP-budget.

Het STAP-budget wordt uitbetaald aan de opleider. Nadat de aanvraag is toegekend, wordt er een inkooporder naar de opleider gestuurd waar de deelnemer staat ingeschreven. De opleider heeft dan alle informatie om de kosten voor de opleiding te factureren. De opleider kan vanaf 3 weken voor start van de opleiding de e-factuur bij UWV indienen, waarna het STAP-budget wordt uitbetaald.

Als de je de scholing niet kan starten of kan afronden, dan bestaat er geen recht op subsidie. Je moet dit zo snel mogelijk aan UWV doorgeven, zodat UWV kan voorkomen dat het STAP-budget betaald wordt of het STAP-budget kan terugvorderen bij de opleider. Als je niet meedeelt dat je de opleiding niet kan afronden en niet kan volgen of afronden is te wijten aan jezelf, dan kan je voor een periode van maximaal twee jaar worden uitgesloten van het aanvragen van STAP-budget. Overigens zijn er wel kosten verbonden aan het tussentijds stoppen van de opleiding, raadpleeg hiervoor de Algemene Voorwaarden van Erasmus Academie, artikel 7 Annulering.

Om een STAP-budget aan te vragen heb je een DiGiD nodig. Je kunt je DiGiD hier aanvragen. Let op: de verwerking van je aanvraag kan 5 werkdagen duren. Om je DiGiD aan te kunnen vragen heb je ook een BSN nummer nodig. 

Wijzigingen in de startdatum van een bestaande opleiding dien jezelf door te geven via het burgerportaal van de UWV. Voor het UWV zijn de gegevens op het STAP-aanmeldingsbewijs leidend. Tussentijds kun je mutaties doorgeven aan het UWV. UWV vraagt altijd of mutaties zijn afgestemd met de opleider.

Wanneer de opleiding niet doorgaat, wordt dit teruggekoppeld aan het UWV. De scholing telt dan als niet succesvol waarbij de oorzaak in dit geval bij de opleider ligt. De STAP-toekenning voor de cursist vervalt. Je kunt dan voor een volgende scholingsactiviteit weer een nieuwe aanvraag doen. De toekenning is immers gekoppeld aan een specifieke scholingsactiviteit. Het bedrag schuift naar een volgend tijdvak in het lopende kalenderjaar.

Erasmus Academie geeft de annulering tijdig door aan het UWV. De inkooporder wordt geannuleerd er volgt geen facturatie. In het geval de order en factuur al is verstrekt en de subsidie al is voorgeschoten, stort de opleider de subsidie terug aan het UWV. Je kunt vervolgens weer een nieuwe aanvraag doen voor een STAP-budget voor andere opleiding.

 

Heb je een vraag over het STAP-budget?

Gebruik voor je vraag het formulier hieronder. Wij streven ernaar om binnen twee werkdagen je vraag te beantwoorden. 

Zijn de verplichte velden (met een *) ingevuld?
Jouw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld.

Privacy verklaring: De persoonsgegevens die via dit formulier verkregen zijn, worden gebruikt voor cursussen van Erasmus Academie ten behoeve van de deelnemersadministratie en/of communicatie. Erasmus Academie gaat vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij je naar het privacy beleid van Erasmus Academie

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen