Master Public Finance Management

Postacademische Master

Master Public Finance Management (Financieel Management en Bestuurskunde)

Vakgebied

Bestuurskunde; financieel management

Waarom een Master of Public Finance Management ?

De publieke sector staat voor aanzienlijke uitdagingen. Er worden allereerst hoge eisen gesteld aan de overheid. Zo wordt van de overheid onder meer een veilige omgeving, schone lucht, een verantwoord stelsel van sociale zekerheid, goed onderwijs, filevrije wegen en een hoog- waardige en toegankelijke gezondheidszorg verwacht. Voor al die claims draagt zij op ieder niveau (supranationaal, nationaal, regionaal, lokaal) verantwoordelijkheid. Demografische, economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen doen die claims voortdurend veranderen, en vaak ook toenemen. De recente kredietcrisis is daar een wrang voorbeeld van. Tegelijk dicteren deze ontwikkelingen in toenemende mate de beleidsruimte, die op de verschillende niveaus ter beschikking staan. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren krachtige pleidooien ontwikkeld om deze nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden met een andere manier van opereren. Toepassingen van bedrijfsvoeringstechnieken, ontleend aan de private sector, zijn in de diverse overheidslagen gebruikelijk geworden. New Public Management heeft bij de overheid aan populariteit gewonnen. Maar met de introductie van nieuwe technieken rijst ook de twijfel over de effectiviteit ervan. Kortom de publieke sector staat onder druk, maar deze druk biedt ook weer volop mogelijkheden.

Accreditatie en Titel

De Master of Public Finance heeft in 2008 met succes de accreditatieprocedure van de NVAO doorlopen en is daarmee een erkende Msc opleiding. Degenen die de opleiding met succes afronden mogen zich msc. Public Finance Management noemen.