Algemene voorwaarden Erasmus Junior College 'Klasje op de EUR'

Door verzending van uw aanmeldingsformulier gaat u met onderstaande voorwaarden, behorend bij uw activiteit, akkoord.

Erasmus Junior College ‘Klasje op de EUR’: € 65 per leerling per lessenreeks voor:

  • Een volledig onderwijsarrangement voor uw leerlingen op de EUR.
  • Er nemen maximaal 8 leerlingen deel per school, heeft u meer leerlingen dan verwijzen wij u naar het Erasmus Junior College. Uw leerlingen worden samengevoegd met leerlingen van andere basisscholen tot een groep van maximaal 15 leerlingen.
  • Bij tussentijdse beëindiging van uw deelname kan geen restitutie plaatsvinden.
  • In geval van onvoorziene omstandigheden kan Wetenschapsknooppunt EUR genoemde activiteit annuleren. In overleg met u zal naar een passend alternatief worden gezocht.
  • De school is verantwoordelijk voor vervoer van- en naar de EUR alsmede externe locaties behorende bij het curriculum van de onderwijsarrangementen
  • Tijdens de lessenreeks is het van belang dat er een aanspreekpunt / begeleider aanwezig is in de klas of snel bereikbaar voor de student docent. De school blijft aansprakelijk voor de leerlingen in de klas.
  • De school is verantwoordelijk voor vervoer van- en naar de Erasmus Universiteit voor de start en slot bijeenkomst.