Algemene voorwaarden Erasmus Junior College

Algemene voorwaarden Erasmus Junior College 2016-2017

Door verzending van uw aanmeldingsformulier gaat u met onderstaande voorwaarden, behorend bij uw activiteit, akkoord. Erasmus Junior Collegezie tabel 1 voor kostenomschrijving:

  • Een volledige onderwijsarrangementen voor maximaal 15 leerlingen dat wordt verzorgd door een student-docent.
  • Tijdens de lessenreeks is het van belang dat er aanspreekpunt / begeleider aanwezig is in de klas of snel bereikbaar voor de student docent. De school blijft aansprakelijk voor de leerlingen in de klas.
  • Heeft u meer dan 15 leerlingen? Dan adviseren wij u om 2 Erasmus Junior Colleges af te nemen.

  • De school is verantwoordelijk voor vervoer van- en naar externe locaties behorende bij het curriculum van de onderwijsarrangementen.
  • Bij tussentijdse beëindiging van uw deelname kan geen restitutie plaatsvinden.
  • In geval van onvoorziene omstandigheden kan Wetenschapsknooppunt EUR genoemde activiteit annuleren. In overleg met u zal naar een passend alternatief worden gezocht.
  • Er worden 4 mogelijkheden aangeboden (zie tabel 1 op site). Bij minimale afname van 2 lessenreeksen in een schooljaar worden kunt u gratis gebruik maken van ons professionaliseringsaanbod.