‘We willen activerend onderwijs dat aansluit bij studenten’

alleen voor gebruik gerelateerd aan ea.

De student anno 2018 is opgegroeid met internet, social media en video’s en verwacht te allen tijde interactie en feedback. Maar het onderwijs is daar nog niet op toegesneden. De Community for Learning & Innovation probeert hier verandering in te krijgen.

TEKST: Dennis Mijnheer
FOTO’S: © Aurélie Geurts

 

‘De klassieke manier van hoorcolleges, boeken en syllabi aanbieden, sluit niet meer aan bij de huidige generatie studenten. Ze vinden het slaapverwekkend,’ zegt Marieke Veenstra, programmamanager van de Community for Learning & Innovation (CLI). Aan het vorig jaar opgerichte ‘kennis-en support platform’ CLI hebben alle faculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam zich gecommitteerd. Het doel: het onderwijs aan de EUR beter laten aansluiten op de nieuwe generatie studenten. ‘Wij proberen docenten te stimuleren om hun onderwijs anders in te richten. We willen echt activerend onderwijs dat aansluit op de manier van kennisverwerving bij studenten.’ Ter illustratie geeft Veenstra het voorbeeld van kennisclips waarin lastige leerstukken kort worden samengevat. ‘Ter voorbereiding op een tentamen kan de student de videoclip net zo vaak afspelen totdat hij of zij het begrijpt. Je kunt ook denken aan een game app waarin studenten op een speelse manier kunnen oefenen met tentamenvragen.’

Docenten stimuleren

Dit soort onderwijsvernieuwingen komen niet zomaar bovendrijven; het vergt de nodige inspanning van docenten. De CLI is dan ook opgericht om docenten daarin te ondersteunen. ‘We willen mensen binnen de faculteiten uitnodigen om hun krachten te bundelen en samen te werken aan onderwijsvernieuwing en kwaliteitsverbetering,’ zegt Veenstra. ‘Als een docent een paar jaar geleden iets wilde vernieuwen dan moest hij dat vaak op eigen houtje doen. Met de Community for Learning & Innovation bieden we ze nu deze ondersteuning.’

Het ondersteuningspakket van CLI is divers. Docenten kunnen onder andere trainingen en coachingtrajecten volgen, ze krijgen begeleiding op het gebied van onderwijsinnovatie en er wordt financiële ruimte geboden voor onderzoek naar onderwijsvernieuwing. Ook studenten mogen projecten aandragen en uitvoeren met betrekking tot onderwijsvernieuwing.

Erasmus Education Lab

In november heeft de CLI ook een fysiek uithangbord gekregen: het Erasmus Education Lab, gezeteld in het Polak-gebouw op de Woudestein-campus. ‘Docenten kunnen daar gemakkelijk in- en uitlopen. We geven ze advies als ze bijvoorbeeld hun vakken willen vernieuwen. In het Lab is ook een hypermoderne studio gebouwd waar docenten hun colleges kunnen opnemen,’ vertelt Veenstra enthousiast. Het idee is dat het Lab ook een ontmoetingsplaats wordt waar ‘inspiratiesessies’ komen waarin docenten elkaar vertellen hoe zijn hun vakken hebben vernieuwd.

Het Erasmus Education Lab is niet de enige mijlpaal. Afgelopen september zijn alle EUR-docenten overgeschakeld op het digitale leerplatform Canvas. ‘Canvas is heel interactief en gebruiksvriendelijk voor zowel docenten als studenten.’ Veenstra ziet het als een belangrijke stap in de goede richting.

  • Wie: Marieke Veenstra
    Studie: Maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (ESHCC)
    Carrière: Programmamanager van de Community for Learning & Innovation

  • ‘We willen mensen uitnodigen om hun krachten te bundelen’